Doelstelling

Leerlingen zijn, blijven en maken.

Weten: Jezus roept ons op om in beweging te blijven en gaat met je mee.

Ervaren: Enthousiasme om verder te gaan!

Doen: Wat heeft het Focustraject met jou gedaan, hoe ga je nu verder?

Lied

Zing het lied ‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan’ (OTH 167) met elkaar.

Verhalen delen

In het vorige gesprek dachten jullie na over hoe je kleur kan bekennen en herkenbaar kan zijn als christen. Jullie namen je voor om een stap te nemen. Deel met elkaar hoe dat uitgepakt heeft. Maak een rondje en laat iedereen kort de reacties delen. Beperk je als groep nu nog tot het delen van de ervaringen ga er nog niet inhoudelijk op in, maar laat iedereen eerst kort zijn reactie geven. Spreek er daarna over door: Hoe vond je dit om te doen? Wat vind je van de reacties? Je kan eventueel doorvragen: Wat vinden de deelnemers verrassend? Als weinig mensen deze opdracht hebben gedaan, praat er dan over door hoe het komt dat ze geen stap gezet hebben? Wat vinden ze moeilijk?

Gebed

Dank God dat Hij jullie bij elkaar gebracht heeft als deel van de gemeente en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten naar aanleiding van de verhalen die jullie voor het gebed deelden. Dank voor de boodschap van het evangelie en de mogelijkheid om samen te ontdekken hoe rijk die boodschap is. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat we vandaag terugkijken op twee jaar Focustraject. Toch is het hiermee niet afgelopen, we moeten gefocust blijven op Jezus Christus en hem navolgen in ons dagelijks leven.

Mattheüs 28:16-20

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen:

Gespreksvraag 1*

Lees het Bijbelgedeelte nog een keer goed door en bespreek met elkaar welke opdracht en welke beloften Jezus zijn volgelingen hier geeft.

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even.

Lees de toelichtende tekst over ‘Gehoorzaamheid en bemoediging’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Lees de toelichtende tekst over ‘Grote opdracht’ en ‘Voortgaande beweging’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2*

Waarom is het relevant om het evangelie met anderen te delen?

Dit is een heel basale, maar heel belangrijke vraag. Het Bijbelse antwoord is gehoorzaamheid, omdat Jezus in dit Bijbelgedeelte deze opdracht aan zijn leerlingen geeft. Als je discipel, volgeling of leerling van Jezus bent, geldt die opdracht ook voor jou. Ga vervolgens naar het niveau van zending op wereldschaal of focus op jullie eigen stad of dorp. Waarom zou je andere volken of je niet-gelovige stadsgenoten het goede nieuws van Jezus vertellen? En sta tenslotte stil bij het persoonlijke niveau van je geloof delen met anderen. Let op, want dit komt heel dichtbij: Vrijwel iedereen heeft gezins- of familieleden, buren, vrienden, collega’s of klasgenoten die Jezus niet kennen. Gun je hen geloof? Maken ze zich zorgen over hen als ze moeite hebben met geloven? Wat zegt de Bijbel hierover? Wees erop voorbereid dat dit gesprek veel emotie los zou kunnen maken. Geef daar ook ruimte voor.

Lees de toelichtende tekst over ‘Niet het einde, maar het begin’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3

Morgen sta je als discipel van Jezus weer in de wereld. Welke houding neem je dan aan als je gelooft in Jezus’ gezag en de belofte van Jezus’ aanwezigheid? Kies een woord dat bij jouw houding past of noem er zelf een. Leg uit waarom je dit woord kiest.

– Bescheidenheid

– Verwachting

– Vrijmoedigheid

– Afhankelijkheid

– Durf

– Openheid

– Kracht

– Vertrouwen

– Verlegenheid

– ……

Geef de groep even tijd om hierover na te denken en vraag één of twee houdingen die het beste bij hen passen te omcirkelen. Als er voldoende tijd is, kan je het rijtje doornemen en vragen ‘wie heeft bescheidenheid gekozen?’ Als iemand ‘ja’ zegt, vraag hem of haar dan kort toe te lichten waarom. Een andere mogelijkheid is om een paar mensen te vragen welke houding ze omcirkeld hebben. Vraag door naar de reden hiervoor.

Verhalen delen/In beweging

Bespreek met elkaar wat het Focustraject gebracht en met jou gedaan heeft. Neem hiervoor veel tijd! Neem de volgende vragen één voor één door en zoek samen naar concrete antwoorden:

Wat heeft het in de gemeente losgemaakt?

Heeft je omgeving er iets van gemerkt?

Is jullie gemeente ‘buiten’ er meer bij gaan betrekken?

Maak vervolgens de stap naar de toekomst: Hoe ga je nu verder met de grote opdracht van Jezus? Als de groep groot is, ga dan in tweetallen uit elkaar en geef de opdracht mee om wat je geleerd hebt te vertalen in concrete stappen die je individueel of samen wilt gaan nemen. Koppel na terugkomst terug in de grote groep. Probeer, als de tijd het toelaat, iedereen zijn stap toe te laten lichten.

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft. Dank God voor twee jaar met elkaar optrekken in het Focustraject. Probeer heel concreet een aantal zegeningen die jullie ervaren hebben te noemen. Bid ook voor de stappen die jullie willen gaan nemen als vervolg op Focus. Sluit het gebed af door samen ‘Vervuld van uw zegen’ (Nieuwe Liedboek gezang 425 of een zelfgekozen lied) te zingen.

Bedank de groep voor de inbreng en aanwezigheid en wens hen succes met hun vervolgstappen op het Focustraject. Als jullie doorgaan als groep, noem dan ook de datum en plaats van de volgende bijeenkomst.