Beginsituatie

 • Jongeren zitten in een spannend proces van het ontwikkelen van hun eigen identiteit: wie ben ik, wie mag ik zijn? Dat kan gepaard gaan met veel onzekerheid. Voor christen-jongeren (en – ouderen) ligt daarbij veel troost en bemoediging in wat Chris Tomlin zingt in het (erg mooie) nummer Good Good Father: ‘You tell me that You’re pleased / And that I’m never alone / You’re a good good Father / It’s who You are / And I’m loved by You / It’s who I am.’ Exact deze inhoud komt aan de orde in het Bijbelgedeelte bij deze les, Markus 1:9-15. Wie deel heeft aan Christus, heeft ook deel aan zijn identiteit en missie: ‘U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.’
 • Dat zij deel hebben aan de missie van Christus, kan voor christen-jongeren een nieuw inzicht zijn: ze zijn echt Youth with a Mission. Je kunt dat formuleren in de woorden van de Heidelbergse Catechismus: net als Christus zijn ze gezalfd tot profeet, priester en koning (vraag en antwoord 31 en 32). Zó ziet God hen en zó mogen zij zichzelf zien. En ook: zó mogen zij van Hem getuigen, vanuit het besef (identiteit) dat ze door Hem geliefd zijn. Dat geeft aan hun leven een bijzonder perspectief, zonder dat het hen in een krampachtige houding brengt.
 • Getuigen van Jezus vindt ondertussen plaats in een omgeving die daarvan soms wel íets laat zien, maar niet alles – of zelfs nog veel te weinig. Voor jongeren kan dat lastig zijn: ze verlangen ernaar om méér van Jezus en zijn werk te zien en te beleven. Of… ze verlangen daar niet naar, maar vragen zich des te meer af: waar is dat Koninkrijk van God dat Jezus beloofd heeft? ‘Ik zie daar zo weinig van!’ Het is dan belangrijk dat ze leren zien dat Gods Koninkrijk begint bij Jezus zelf. Het is aanwezig in een Persoon, Jezus Christus, die zijn Koninkrijk vestigt door middel van zijn onderdanen. Ze moeten leren leven in de spanning tussen het ‘alreeds’ en het ‘nog niet’ van Gods Koninkrijk.
 • Dat vraagt een bepaalde manier van omdenken; van op een andere manier naar de werkelijkheid kijken. We denken snel dat een Koninkrijk zich manifesteert in macht, invloed en in grote projecten. Dat aspect zit zeker ook aan het Koninkrijk van God, maar vaak op een andere manier dan wij denken. Jezus begon zijn Koninkrijk te prediken direct nadat Hij door satan in de woestijn verzocht was – en niet nadat Hij zichtbaar grote successen had geboekt. Toch zei Hij dat juist op dát moment het Koninkrijk van God nabij gekomen was (namelijk in Hemzelf).
 • Omdenken houdt bekering in. Het kan nodig zijn om jongeren daarop te wijzen. Om deel te krijgen aan de identiteit en de missie van Christus, moeten ze op een andere manier naar hun eigen identiteit en missie leren kijken.

Doelstelling

 • Jongeren ontdekken dat ze door bekering deel krijgen aan de identiteit en de missie van Christus.
 • Ze gaan daardoor op een andere manier kijken naar zichzelf en de werkelijkheid om zich heen.
 • Hun verlangen dat het Koninkrijk van God meer zichtbaar wordt in hun omgeving en in zichzelf, wordt gewekt of aangewakkerd.

Markus 1:9-15

In dit gedeelte komen heel duidelijk de identiteit en de missie van Christus naar voren. Vanuit het besef dat wie ‘in Christus’ is, een nieuwe schepping is (2 Kor. 5:17), mogen we zeggen dat dit veel te zeggen heeft over de identiteit en de missie van een christen. Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat dit niet automatisch zo is, het vraagt om bekering en geloof in het Evangelie (Mark. 1:15).

 

Gebed

 • Dank God ervoor dat Hij zijn Koninkrijk realiseert door het werk van zijn Zoon Jezus Christus – en dat we daar zeker van mogen zijn!
 • Belijd dat we vaak ontmoedigd raken omdat we er zo weinig van zien, of dénken dat we daar weinig van zien. Bid dat God onze ogen ervoor zal openen.
 • Vraag God ons duidelijk te maken wat dat allemaal met onszelf te maken heeft. Wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee?

Lied

You’re a good, good Father (Opwekking 804)  

Dit lied past heel goed bij het thema ‘identiteit’: wie ben ik als leerling van Jezus? Niet elke jongere zal het misschien al kennen. Op YouTube kun je een goede meezingversie vinden van Opwekking. 

Let op: het gesprek onder ‘verhalen delen’ gaat verder in op dit lied. Neem dus de tijd voor dit lied en probeer ervoor te zorgen dat de jongeren hun aandacht erbij hebben.

Verhalen delen

Een betere wereld 

Lees de tekst onder ‘introductievorm’.

 

Benodigdheden 

– Voor elke tiener een werkboek en een pen. 

 

Werkwijze 

– Laat de tieners eerst nadenken over zowel a. als b. Pas als iedereen dat voor zichzelf gedaan heeft, ga je erover in gesprek. Geef eventueel weer een voorbeeld bij b. Bijvoorbeeld: iemand kiest voor Ali B., omdat hij zo gewoon en eerlijk is. 

– Bespreek eerst a. 

– Vraag b. ligt uiteraard in het verlengde van vraag a. Verschil is dat het bij b. ook gaat over de tiener zelf: welke kenmerken heb jij of zou jij óók willen hebben? Probeer hierover gesprek te laten ontstaan, maar het zal heel erg van je groep afhangen of dat lukt. Zo niet, ga dan niet forceren. Laat iedereen vertellen aan welke kenmerken hij denkt, en ga dan verder. Bedoeling is hier ook niet om tot bepaalde conclusies te komen. 

 

Introductievorm

Een betere wereld 

Lees de tekst onder ‘introductievorm’.

Benodigdheden 

 • Voor elke tiener een werkboek en een pen. 

 Werkwijze 

 • Laat de tieners eerst nadenken over zowel a. als b. Pas als iedereen dat voor zichzelf gedaan heeft, ga je erover in gesprek. Geef eventueel weer een voorbeeld bij b. Bijvoorbeeld: iemand kiest voor Ali B., omdat hij zo gewoon en eerlijk is. 
 • Bespreek eerst a. 
 • Vraag b. ligt uiteraard in het verlengde van vraag a. Verschil is dat het bij b. ook gaat over de tiener zelf: welke kenmerken heb jij of zou jij óók willen hebben? Probeer hierover gesprek te laten ontstaan, maar het zal heel erg van je groep afhangen of dat lukt. Zo niet, ga dan niet forceren. Laat iedereen vertellen aan welke kenmerken hij denkt, en ga dan verder. Bedoeling is hier ook niet om tot bepaalde conclusies te komen. 

 

Bijbelstudie

Lees de tekst onder ‘En nu?’

 

Benodigdheden 

– Voor iedereen het werkboek en eventueel een pen. 

 

Werkwijze 

– Deze vorm kun je eventueel in de grote groep doen, maar houd er dan rekening met de mogelijkheid dat er geen gesprek ontstaat. Als je om toelichting vraagt op het gekozen beeld, krijg je gauw een reactie als: ‘Hetzelfde als wat hij zei”. Maar als je de vorm kort wilt doen, hoeft dat geen probleem te zijn. 

– Laat iedereen dus eerst voor zichzelf een afbeelding kiezen en dan vertellen welke hij/zij gekozen heeft en waarom. 

In beweging

Lees de tekst onder ‘En nu?’

Benodigdheden 

 • Voor iedereen het werkboek en eventueel een pen. 

Werkwijze 

 • Deze vorm kun je eventueel in de grote groep doen, maar houd er dan rekening met de mogelijkheid dat er geen gesprek ontstaat. Als je om toelichting vraagt op het gekozen beeld, krijg je gauw een reactie als: ‘Hetzelfde als wat hij zei”. Maar als je de vorm kort wilt doen, hoeft dat geen probleem te zijn.
 • Laat iedereen dus eerst voor zichzelf een afbeelding kiezen en dan vertellen welke hij/zij gekozen heeft en waarom. 

Verhalen delen

Lees de tekst onder ‘verhalen delen’.

Benodigdheden 

 • Voor elke tiener/jongere een pen en het werkboek. 
 • Eventueel een groot vel papier (of whiteboard) en stiften. 

Werkwijze 

Je kunt de reacties laten opschrijven in het werkboek, maar je kunt er bijvoorbeeld ook een muur van maken. Laat de jongeren, zonder erbij te praten, op het whiteboard schrijven waar ze aan denken.