Doelstelling

Centrale vraag: Hoe kan het leven van de gemeente méér een leesbare brief van Christus worden? En ons persoonlijk leven?

Denken: De deelnemers ontdekken dat de gemeente als geheel en zijzelf in hun eigen leven een brief van Christus zijn: Christus is de auteur en door de gemeente en het leven van de gemeenteleden te ‘lezen’ kunnen anderen ontdekken Wie Jezus is.

Ervaren: Deelnemers ervaren verlegenheid als het gaat om het zijn van een leesbare brief van de gemeente en van hun eigen leven. Ze verlangen ernaar dat Jezus meer in de gemeente en hun leven zichtbaar wordt.

Doen: Door op Christus gericht ‘te zijn’ kunnen anderen aan de gemeente en aan de gemeenteleden aflezen wie Jezus is. Gemeenteleden richten zich (meer) op Jezus die met zijn Geest hun leven schrijft. Gemeenteleden laten door de gemeente als geheel en in hun dagelijkse leven zien Wie Jezus is.

Lied

Heet de groep welkom en zing het lied ‘Samen in de naam van Jezus’ of (of een van de andere liederen of een zelfgekozen lied).

Gebed

Ga in gebed en vraag God om zijn leiding.

Bijbelstudie

Introductie

Herhaal kort de belangrijkste punten uit de vorige studie. De vorige keer ging het over de belofte dat we getuige zullen zijn en de belofte van Jezus dat Hij erbij is. Vandaag leren we dat Jezus met zijn Geest in ons werkt en dat we daardoor een leesbare brief zijn. Het beeld van de brief is heel toegankelijk, en het punt van de leesbaarheid van ons lezen zal zeker een gesprek op gang brengen. Lees of vertel in je eigen woorden de introductie van het Bijbelgedeelte.

2 Korintiërs 3:1-6

Gespreksvraag 1*

Wie speelt in dit Bijbelgedeelte welke rol in het tot stand komen van deze brief? Denk aan Paulus, de gemeente in Korinthe, alle mensen, Jezus, de heilige Geest.

Om zich in te leven in het Bijbelgedeelte vragen we de deelnemers om met elkaar te bespreken wie welke rol speelt in het verhaal. Benoem de verschillende personages in het gedeelte en vraag wat de rol van elke persoon is in het Bijbelgedeelte. Leg er vooral de nadruk op dat het Jezus is die de auteur van de brief is en dat hij door de heilige Geest ons leven schrijft.

Lees daarna de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

 

Gespreksvraag 2

Als mensen van buiten de kerk naar jullie gemeente kijken, wat zien ze dan, wat lezen ze dan?

 Mensen hebben een beeld van de kerk. Bespreek met elkaar welk beeld mensen daadwerkelijk hebben van de gemeente en de gemeenteleden. Het gaat hier om hoe mensen van buitenaf naar christenen kijken. Wat valt de deelnemers op bij de reacties die ze krijgen? Soms is er een positief beeld van christenen, maar vaak wordt er ook negatief naar de kerk en naar christenen gekeken. Wat doet dat met de deelnemers? Lees daarna de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3

Hoe verandert de heilige Geest ons?

De heilige Geest legt de wet binnen in je hart. Hij rust ons toe ‘om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’ (vs. 5) De wet van God zoals die in het Oude Testament werd gegeven, liep stuk op de zonde en liep daardoor uit op de dood. Het is voor elk mens een doodlopende weg. Wanneer wij in Christus zijn, mogen wij leven uit genade. Er is dan geen veroordeling meer en geeft de Geest van God ons de kracht om zijn geboden te bewaren en te gaan op de weg die naar het leven leidt.

Gespreksvraag 4* In gespreksvraag 2 ging het over hoe mensen van buiten de kerk de gemeente zien. Als je een brief leest, zie je het handschrift van de auteur. Wat zou je willen dat mensen van Christus zien in de gemeente?

In vraag 2 is besproken hoe mensen van buitenaf naar de kerk kijken. Nu bespreek je met elkaar hoe je zou willen dat er naar de kerk gekeken wordt. Probeer mensen te vragen naar wat zij verlangen voor jullie eigen gemeente. Hoe verlangen jullie ernaar dat Christus bij jullie zichtbaar wordt?

Verhalen delen

Laat het filmpje van de Meet-inn in Ede zien (je kan deze downloaden door om het icoontje van ‘Vimeo’ te klikken en dan op ‘download’.

Oefen van te voren of het lukt met beeld en geluid. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen. Geef voor het kijken de groep de kijkvraag, dat helpt hen kijken vanuit een juiste context. Kijk met elkaar het filmpje en bespreek de vraag: Hoe probeert de gemeente van Christus in Ede door de Meet-Inn een leesbare brief te zijn? Eventueel kan je naar aanleiding hiervan met elkaar door praten over jullie eigen gemeente. Wat reikt het filmpje aan voor jullie eigen situatie?

In beweging

Schrijf zelf een aanbevelingsbrief voor Jezus. Waarom is Hij belangrijk voor jou, welke waarde kan hij voor een ander hebben? Neem iemand in gedachten die je deze brief zou willen sturen. Echt opsturen hoeft niet, maar zelf woorden geven helpt je belangrijke onderwerpen te doordenken en internaliseren. Als je het fijn vindt om feedback te krijgen, kun je je brief naar iemand uit de groep sturen of tijdens de volgende bijeenkomst laten zien om deze samen te bespreken.

Deze oefening helpt je in het ‘vertalen’ van geloofswoorden en Bijbel-taal naar je eigen leven, en de betekenis die Jezus heeft voor jóu. Soms is het daarbij lastig om echt dichtbij jezelf te komen, en bij woorden die je dagelijks gebruikt (in plaats van kerktaal). En het helpt je een antwoord te zoeken op de vraag wat een ánder aan Jezus heeft!

Gebed

Rond met elkaar de avond af in gebed. Bid voor elkaar en jullie gemeente, dat jullie inderdaad een aanbevelingsbrief vormen die positief wijst op Christus.

Gespreksplanner

Je kan hier de gespreksplanner downloaden om uit te printen: Gespreksplanner Gesprek 3 (blok2)

Doelstelling van de avond

Denken: De deelnemers ontdekken dat de gemeente als geheel en zijzelf in hun eigen leven een brief van Christus zijn: Christus is de auteur en door de gemeente en het leven van de gemeenteleden te ‘lezen’ kunnen anderen ontdekken Wie Jezus is.

Ervaren: Deelnemers ervaren verlegenheid als het gaat om het zijn van een leesbare brief van de gemeenten en van hun eigen leven. Ze verlangen ernaar dat Jezus meer in de gemeente en hun leven zichtbaar wordt.

Doen: Door op Christus gericht ‘te zijn’ kunnen anderen aan de gemeenten en aan de gemeenteleden aflezen wie Jezus is. Gemeenteleden richten zich (meer) op Jezus die met zijn Geest hun leven schrijft. Gemeenteleden laten door de gemeente als geheel en in hun dagelijkse leven zien Wie Jezus is.

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Verhalen delen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Verhalen delen
  uur
 • In beweging
  uur
 • Evaluatie
  uur
 • Gebed
  uur

Benodigdheden:Niet vergeten aan de groep door te geven:Gebedspunten:Datum volgende keer: