Doelstelling

Centrale vraag: Hoe herkennen wij in ons eigen leven de stem van Jezus?

Weten: In mijn dagelijkse leefwereld waarin God ogenschijnlijk afwezig lijkt te zijn, is Jezus soms verrassend en sprekend aanwezig en geeft daarmee ook mijn leven richting.

Ervaren: Dat we elkaar als gemeenteleden nodig hebben om meer oog te krijgen voor de aanwezigheid van Jezus in ons dagelijks leven.

Doen: In dagelijkse bezigheden meer gericht zijn op en rekening houden met het feit dat Jezus aanwezig is en proberen in gesprek met andere christenen te delen waar we Jezus in ons dagelijks leven ervaren.

Lied

Zing het lied ‘O Heer die onze vader zijt’ met elkaar (of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

Heeft iemand inmiddels een Emmaüswandeling gemaakt?
Hoe ging dat en welke gesprekken ontstonden er? Deel jullie ervaringen.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft. Bid om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en Zijn Geest om Zijn Woord goed te begrijpen.

Bijbelstudie

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het gaat om het herkennen van Jezus’ stem in ons eigen leven. Mensen vragen zich af of Jezus wel spreekt en aanwezig is. Soms merk je zo weinig van God. Er is een sterke scheiding tussen zondag en de eredienst en het dagelijks leven. In de eredienst wordt nog wel (h)erkent dat God er is en spreekt. Maar voor het dagelijks leven ligt dat ingewikkelder. Mensen leven in een hectiek waarin het echt opmerken van Jezus stem moeilijk is. Daarbij is men ook snel gericht op bijzondere ervaringen.

Sommige mensen vinden het moeilijk om (eerdere) ervaringen van de aanwezigheid van God op te merken, vast te houden en te delen.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef in eigen woorden enige toelichting.

Johannes 21:1-14

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen: Laat hen een zin of woord onderstrepen dat volgens hen belangrijk is in dit gedeelte.

Gespreksvraag 1

Onderstreep een zin of een woord uit dit Bijbelgedeelte dat volgens jou belangrijk is in dit gedeelte. Deel met elkaar wat je hebt gekozen en leg uit waarom.

De eerste gespreksvraag is vaak bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Je kunt de groep vervolgens in tweetallen laten delen wat zij hebben onderstreept. Je hoeft dat niet van de hele groep terug te vragen. Laat een tweetal iets noemen en eventueel nog een ander tweetal.

Gespreksvraag 2*

Herken je de ervaring van de discipelen? Kan je voorbeelden noemen van momenten waarop je het gevoel hebt met lege handen te staan?

 Vraag de groep om zich momenten voor de geest te halen waarbij je voelt dat wat je eerder (met Jezus) bereikte tevergeefs of verloren was. Probeer aan de hand van voorbeelden uit jullie eigen levens de situatie van de discipelen beter te begrijpen. Vergeet niet te noemen wat je uit die situatie trok. Welke rol speelde Jezus daarin? Het zou kunnen dat dit al bij gespreksvraag 1 benoemd is, in dat geval kan je deze vraag overslaan. Je kan deze vraag ook op de gemeente toepassen: Kan je voorbeelden noemen waarop je als kerk met lege handen lijkt te staan?

Gespreksvraag 3*

Jezus verricht verschillende handelingen in dit verhaal. Wat helpt de discipelen om Hem te herkennen?

Geef iedereen de tijd om het Bijbelgedeelte nog een keer door te nemen. Inventariseer daarna de opeenvolgende dingen die Jezus doet en bespreek per actie of dat bijdroeg aan het herkennen van Jezus.

Gespreksvraag 4*

Geloof je dat Jezus in jouw dagelijks leven aanwezig is? Waaraan herken je zijn aanwezigheid?

Dit is een heel persoonlijke vraag en daarvoor moet voldoende tijd en veiligheid in de groep zijn. Nodig de groep uit om hierop te reageren, maar respecteer ook degenen die ervoor kiezen om hierover nu niets te delen.

Verhalen delen

Kijk naar het filmpje van Robert. Hij is bloemist en probeert
de aanwezigheid van Jezus in zijn leven te vertalen naar
zijn dagelijks leven.

Zorg dat je het filmpje kunt laten zien. Kijk van te voren of het lukt met beeld en geluid. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen.

Geef voordat jullie het filmpje kijken de introductie en kijkvraag mee. Dat helpt de groep kijken vanuit de juiste context. Laat vervolgens het filmpje zien.

In beweging

Verslaggever van je eigen leven

Lees de opdracht voor en vraag of het duidelijk is. Peil de reacties op de opdracht. Zoek samen een bemoediging of een oplossing voor mensen die het moeilijk lijkt. Benadruk dat mensen die niets ervaren geen mindere christenen zijn. Het werkt niet zo van ‘hier heb je de handleiding, nu kun je Jezus wel ervaren…’. Geef ruimte voor de verlegenheid die in velen van ons leeft. Probeer die als gespreksleider te benoemen. Tegelijkertijd hoeven kleine dingen niet gerelativeerd te worden. Het is belangrijk elkaar niet iets op te leggen, maar om te gaan delen.

Gebed

Zoek vooraf het lied op (www.sela.nl, Spotify) en bedenk hoe de groep dit lied als gebed wil gebruiken. Bedank de groep voor de inbreng en aanwezigheid en wens hen succes met de oefening. Geef even aan wanneer jullie volgende keer bij elkaar komen. Het is handig als ze zelf in de tussenliggende tijd het Bijbelgedeelte voor de volgende keer doorlezen.

Gespreksplanner

Je kan hier de gespreksplanner downloaden om uit te printen: Gespreksplanner Gesprek 1 (blok 2)

Doelstelling van de avond

Weten: In mijn dagelijkse leefwereld waarin God ogenschijnlijk afwezig lijkt te zijn, is Jezus soms verrassend en sprekend aanwezig en geeft daarmee ook mijn leven richting

Ervaren: Dat we elkaar als gemeenteleden nodig hebben om meer oog te krijgen voor de aanwezigheid van Jezus in ons dagelijks leven.

Doen: In dagelijkse bezigheden meer gericht zijn op en rekening houden met het feit dat Jezus aanwezig is en proberen in gesprek met andere christenen te delen waar we Jezus in ons dagelijks leven ervaren.

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Verhalen delen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Verhalen delen
  uur
 • In beweging
  uur
 • Gebed
  uur

BenodigdhedenNiet vergeten aan de groep door te geven:Datum volgende keer:Gebedspunten: