Doelstelling

Weten: bij Jezus is onvoorwaardelijke vergeving te vinden.

Ervaren: in het besef van de vergeving van zonden vinden wij de roeping om vergevingsgezind te zijn.

Doen: Deze houding doet ons verzoenend in het leven staan en hieruit te handelen.

Lied

Zing met elkaar psalm 103:1 en 3 of kies één van de andere liederen die in het werkboek staan vermeld.

Verhalen delen

Kijk met elkaar naar de video van ds. Pieter Versloot. Ga daarna over de video in gesprek aan de hand van de gespreksvraag:

Wat spreekt je aan in Pieters verhaal? Waar heb je moeite mee? Waarom zou je zelf wel of niet gaan biechten?

Je kunt deze video vinden op www.izb.nl/focus/downloads.

Gebed

Bid met elkaar, en bid bij dit (soms spannende) gesprek over vergeving om een veilige sfeer en openheid in de groep.

Bijbelstudie

Lees met elkaar de introductie of vat deze in eigen woorden samen.

Johannes 8:1-11

Laat iemand de Bijbeltekst lezen, of lees om de beurt een vers voor.

Gespreksvraag 1: Welke personen / groepen komen in deze geschiedenis voor? Schrijf ze eens op en verplaats jezelf in één persoon of groep. En als er genoeg tijd is: verdeel de ‘rollen’ onder elkaar. Lees de tekst nog eens vanuit die rol of speel het na. Vertel vervolgens aan elkaar hoe je je in die rol voelt. Het gaat er hierbij om dat je dit (bekende) verhaal eens vanuit een ander perspectief bekijkt. Wat doet dat met de manier waarop je de geschiedenis ervaart?

Lees de toelichtende tekst onder ‘De aanklagers’ of vat dit in eigen woorden samen.

Vraag 2*: We kijken hier in een spiegel. Op welke manier benoemen wij in de gemeente concrete zonden (of misschien niet), en hoe hanteren wij regels en geboden? Zou het anders kunnen? 

Let bij dit gesprek goed op dat er niet een discussie ontstaat over welke geboden er wel of niet gehouden moeten worden en wie welke zonde heeft, maar over de vraag of je de openheid ervaart om mensen op gedrag aan te spreken, en of dat onze taak is of niet. Herken je jezelf in de farizeers, die oordelend de vinger wijzen? Of voel je je wel eens de vrouw, die door iedereen veroordeeld wordt? Is er een oordelende sfeer in de gemeente? 

Vraag 3*: Hoeveel ‘mildheid en genade’ tonen wij in de samenleving voor anderen als ze een misstap begaan? Wat is hierin een christelijke houding?  

Om ons heen hebben mensen vaak hun oordeel al klaar. Sommige (schuldige) bekende Nederlanders worden publiekelijk te schande gemaakt. Zouden we daar als christenen in mee moeten gaan, of juist niet? Waar ligt de grens tussen zonde openbaar maken en ongenadig zijn?

Lees de toelichtende tekst onder ‘het dilemma’ en ‘terechtwijzing of vergeving’ of vat dit in eigen woorden samen.

Gespreksvraag 4: Waar heb je meer moeite mee: vergeving aan iemand schenken, of vergeving van een ander ontvangen?

Dit kan een spannend gesprek zijn. Zonder dat je het misschien weet, spelen er grote zonden óf conflicten in iemands leven, waarbij vergeving een zeer gevoelig onderwerp is. Voel goed aan of de groep veilig genoeg is voor dit gesprek, en benoem dit eventueel even.

In beweging

Lees met elkaar de bewegingsoefening. Ook hierbij geldt: dit kan gevoelig zijn. Wees je ervan bewust dat mensen soms al jaren hebben geprobeerd iemand te vergeven of iemands vergeving te ontvangen. Geef ruimte aan mensen om wel of niet open te zijn over dit soort situaties, en vraag of iemand bereid is om hiervoor te (laten) bidden.

Verhalen delen

Lees de tekst over ‘kerken met stip’. Zou jullie kerk zo’n plek kunnen zijn? Wat zou hierbij komen kijken?

Gebed

Verzamel bid- en dankpunten, en denk dan ook aan situaties die jullie hebben besproken waarbij vergeving heel ingewikkeld is. Bid ook voor de gemeente, dat zij een plaats van vergeving is, waar mensen in het reine kunnen komen met God of met mensen om zich heen. Dank met elkaar voor de ontmoeting, en voor de vergeving die ons in Christus geschonken is.