Doelstelling

Denken: deelnemers weten dat voor God niemand te min is en dat zijn bijzondere liefde uitgaat naar mensen aan de rand van de samenleving.

Ervaren: deelnemers ervaren iets van wat het met mensen doet als ze door God worden aangeraakt en ervaren ook hoe wij anderen in de weg kunnen zitten om aangeraakt te worden.

Doen: deelnemers proberen zelf één stap dichter bij mensen te komen waar ze anders misschien wel aan voorbij zouden lopen en mogelijk iets concreets voor die ander te doen.

Lied

Heet de groep welkom en zing het lied ‘Ik wil jou van harte dienen’ (OTH 374) of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

Vorige keer werd ons gevraagd om na te denken over een naaste met wie je over Jezus zou willen spreken en voor hem of haar te bidden. Het is vaak een hele stap om deze opdracht echt uit te voeren. Daarom is het goed van elkaar te horen of het gelukt is en wat er gebeurde. Ook als je de opdracht niet hebt kunnen uitvoeren, is het goed om terug te kijken waarom het niet lukte. In elk gesprek nemen we daarom de tijd om samen terug teer kijken naar de opdracht van de vorige keer. Gezien de beschikbare tijd is het echter meestal niet mogelijk om alle 8, 10 of 12 individuele verhalen uitgebreid te bespreken. Je zou daarom de volgende structuur kunnen gebruiken:

 1. Rondje

Maak een rondje met de vraag of het is gelukt of niet om de opdracht uit te voeren. Mensen bij wie het gelukt is mogen kort even noemen wie ze hebben gesproken maar zonder in details te gaan. Dat komt in de volgende vraag. Het is belangrijk dat ook iedereen die het niet gelukt is dat even noemt. Zo merkt iedereen dat “In beweging komen” een belangrijk stuk is van het Focus-programma.

 1. Uitdiepen van een gelukte opdracht

Vraag of iemand van degenen bij de opdracht is gelukt, iets meer wil vertellen aan de hand van de vragen in het werkboek:

 1. Heb je iemand bedacht?
 2. Lukte het om consequent voor hem of haar te bidden?
 3. Heb je kunnen bedenken waarom je het moeilijk vindt om met deze persoon in gesprek te gaan over God?
 4. Heb je moed gevat en een poging tot gesprek gedaan?
 5. Hoe ging dat?

Laat alle andere leden van de groep luisteren. Vraag één iemand het gehoorde samen te vatten. Vraag degene die het verhaal vertelde te bevestigen dat het goed is samengevat.

 1. Uitdiepen waarom het niet is gelukt

Vraag aan het eind ook nog kort of één iemand bij wie het niet is gelukt, wil vertellen waarom niet en of hij of zij een plan heeft gemaakt, al is het maar om voor deze persoon te blijven bidden. Benadruk dat het er niet om gaat elkaar de maat te nemen, maar om elkaar verder te helpen. Denk vervolgens met elkaar na over wat kan helpen om de opdracht een volgende keer wel te doen.

Gebed

Ga voor in gebed en neem in de dankzegging of voorbede ook mee wat mensen hebben ervaren in de oefening.

Verhalen delen

Kijk zelf het fragment (http://www.npo.nl/in-de-ban-van-de-paus/09-08-2016/VPWON_1259518, vanaf 15:20 tot 18:40 minuten) van te voren en schat in of dit in de groep zal landen. Wellicht heb je wat woorden nodig om het in te leiden. Hierbij gaat het niet om de Paus of een discussie over de Rooms Katholieke kerk maar om wat een omhelzing met iemand doet. Zorg dat beeld en geluid weer goed zijn.

Bijbelstudie

Introductie

Kom kort terug op wat jullie vorige keren hebben gedaan: Het eerste gesprek ging over de eerste ontmoeting met Jezus, het tweede gesprek over het kijken door Jezus, het derde over het spreken van Jezus. Vandaag staan we stil bij dat Jezus mensen aanraakt en het effect ervan. Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting. Laat het Bijbelgedeelte door iemand uit de groep lezen

Lucas 5:12-16

Lees na een moment van stilte de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 1

De man vraagt niet aan Jezus om hem aan te raken. Toch doet Jezus dat wel. Wat laat Jezus daarmee zien?

 Geef aan dat Jezus bijna altijd verrassend anders werkt dan wij verwachten, zo ook hier. Ik heb niet om een aanraking gevraagd en toch doet Jezus het. Deze gespreksvraag helpt de deelnemers om zich in te leven in de situatie. Bedenk zelf van te voren antwoorden op deze vraag. Of beter: misschien ken je wel iemand die weinig of nooit wordt aangeraakt en wat die ene aanraking met die persoon deed…

Gespreksvraag 2

Wie zijn in onze samenleving de onaanraakbare mensen? Bij wie bewaar je zelf liever afstand?

 Onaanraakbare mensen zijn dichterbij dan je denkt. Misschien dat mensen direct vluchtelingen noemen of drugsverslaafden of daklozen, en dat zijn ze ook, maar help de groep ook dichterbij te komen: de ene oude mevrouw die wel in de kerk zit maar door iedereen een beetje vreemd gevonden wordt. Of die chef van ons die ogenschijnlijk lak heeft aan alles en iedereen, maar waarvan je je afvraagt of hij werkelijk gelukkig is.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3

Met alle goede bedoelingen kun je toch voor anderen die Jezus nodig hebben een obstakel zijn. Kunnen jullie met elkaar een paar concrete voorbeelden bedenken? Wat kunnen voor de christelijke gemeente hindernissen zijn in het bereiken van mensen aan de rand van de samenleving?

 Het kan zelfs zo zijn dat je zelf heel erg gericht bent op het meer willen leren van God en dichter bij Jezus leven en dat je toch een ander in de weg kan zitten om tot Jezus te komen. Onze manier van christelijk leven en onze gemeente kan ook heel exclusief zijn. Mensen uitsluiten en zichzelf bevestigend. Houd dat een beetje in het achterhoofd als je met de groep rond deze vraag aan de slag bent.

Gespreksvraag 4

Wat vraagt het van jou zelf om een stap dichterbij mensen te komen die aan de rand van de samenleving zijn of door anderen genegeerd worden?

 Laat de groep een aantal dingen noemen (en opschrijven) die het van jezelf vraagt. Vergeet daarbij schuldbelijdenis en diepe afhankelijkheid van Jezus Christus niet. Dichterbij anderen komen is ons niet op het lijf geschreven en is uit ons zelf niet maakbaar…

Dienen en delen

Dit is een oefening met een bijzonder diaconaal karakter. Je kunt deze oefening klein houden door ieder persoonlijk na te laten denken over iets doen voor een ander. Maar misschien moet je de uitdaging aan gaan om als groep iets te doen. Zie beschrijving. Maak het wel steeds haalbaar en klein. Bedenk trouwens wel dat wij nooit voor de ander kunnen bepalen wat goed is. We doen soms wel veel goed in onze eigen ogen, maar vergeten vaak te vragen wat de ander wil dat we doen. Zoals die ene oude mevrouw die geholpen werd door een jongere. De jongere begon gelijk met redderen en schoonmaken. Toen de jongere vriendelijk afscheid had genomen en de vrouw weer stil in haar stoel zat, dacht ze: waarom heeft ze mijn huis schoongemaakt terwijl ik zo graag had gewild dat ze met mij het oude fotoalbum het ingekeken. Bedenk ook hoe moeilijk het is om als jij in de hulpvraagpositie zit om concrete hulp te vragen. Laat de groep door de oefening vooral ook ontdekken hoe het is om in een ‘randsituatie’ te leven. Het geeft niet als je als groep er niet helemaal uitkomt als het gaat om een concrete actie. Je kunt vragen of twee van hen voor de volgende keer een plannetje in de groep presenteren.

Gebed

Bid met de groep, laat hen concreet ook voor mensen bidden die jullie hebben genoemd. Sluit af met een lied.

Gespreksplanner

Doelstelling van de avond

Denken: deelnemers weten dat voor God niemand te min is en dat zijn bijzondere liefde uitgaat naar mensen aan de rand van de samenleving.

Ervaren: deelnemers ervaren iets van wat het met mensen doet als ze door God worden aangeraakt en ervaren ook hoe wij anderen in de weg kunnen zitten om aangeraakt te worden.

Doen: deelnemers proberen zelf één stap dichter bij mensen te komen waar ze anders misschien wel aan voorbij zouden lopen en mogelijk iets concreets voor die ander te doen.

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Verhalen delen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Verhalen delen
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Dienen en delen
  uur
 • Gebed
  uur

BenodigdhedenNiet vergeten aan de groep door te geven:Gebedspunten:Datum volgende keer: