Doelstelling

Denken: deelnemers weten dat er een verlangen kan zijn bij mensen om meer van Jezus te zien. En ontdekken dat God niets liever wil dan mensen in de ogen te zien en te gast zijn in hun leven.

Ervaren: deelnemers ervaren iets van het eigen verlangen om meer van Jezus te zien en ervaren dat wij in ons eigen zien van mensen gemakkelijk wegkijken of zelfs veroordelend kijken naar de ander.

Doen: deelnemers gaan bewuster om met hun manier van kijken naar de ander en spreken met God over de mensen die ze zien en oefenen in het groeten van mensen waar ze normaal aan voorbij lopen.

Lied

Heet de groep welkom en zing het lied Psalm 139 ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’ (Op Toonhoogte 68) of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied. Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

“In beweging komen” is een heel belangrijk onderdeel in de Bijbelstudies binnen het Focus-programma. In dit onderdeel worden we aangemoedigd en toegerust om wat we hebben geleerd uit de Bijbel in praktijk te brengen. Elk gesprek eindigt met het formuleren van een concrete opdracht voor onszelf. Vorige keer kreeg iedereen als opdracht mee om met iemand in gesprek te gaan en vooral naar diegene te luisteren door open vragen te stellen. Het is vaak een hele stap om deze opdracht echt uit te voeren. Daarom is het goed van elkaar te horen of het gelukt is en wat er gebeurde. Ook als je de opdracht niet hebt kunnen uitvoeren, is het goed om terug te kijken waarom het niet lukte.

In elk gesprek nemen we daarom de tijd om samen terug te kijken naar de opdracht van de vorige keer. Gezien de beschikbare tijd is het echter meestal niet mogelijk om individuele verhalen uitgebreid te bespreken. Je zou daarom de volgende structuur kunnen gebruiken:

 1. Rondje
  Maak een rondje met de vraag of het is gelukt of niet om de opdracht uit te voeren.
  Mensen bij wie het gelukt is mogen kort even noemen wie ze hebben gesproken maar zonder in details te gaan. Dat komt in de volgende vraag.
  Het is belangrijk dat ook iedereen die het niet gelukt is dat even noemt. Zo merkt iedereen dat “In beweging komen” een belangrijk stuk is van het Focus-programma.
 2. Uitdiepen van een gelukte opdracht
  Vraag of iemand van degenen bij de opdracht is gelukt, iets meer wil vertellen over het gesprek aan de hand van de vragen in het werkboek:

  • Hoe verliep het gesprek?
  • Wat vond je moeilijk?
  • Wat heb je geleerd?

Laat alle andere leden van de groep luisteren. Vraag één iemand het gehoorde samen te vatten. Vraag degene die het verhaal vertelde te bevestigen dat het goed is samengevat.

 1. Uitdiepen waarom het niet is gelukt
  Vraag aan het eind ook nog kort of één iemand bij wie het niet is gelukt, wil vertellen waarom niet. Benadruk dat het er niet om gaat elkaar de maat te nemen, maar om elkaar verder te helpen. Denk vervolgens met elkaar na over wat kan helpen om de opdracht een volgende keer wel te doen.

Gebed

Ga voor in gebed en neem in de dankzegging ook mee wat mensen leerden van de oefening.

Bijbelstudie

Introductie

Kom kort terug op wat jullie vorige keer hebben gedaan: vorig gesprek ging over de eerste ontmoeting met Jezus vandaag kijken we vooral hoe Jezus in de ontmoeting met mensen naar hen kijkt.

Lees de toelichtende tekst van de introductie in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

 

Lees Lukas 19:1-10

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door hen te laten onderstrepen waar gekeken wordt in dit gedeelte. Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting. Je kunt hier alvast een keer zeggen dat de naam Zacheüs; ‘rechtvaardige’ betekent.

Gespreksvraag 1: In dit Bijbelgedeelte gaat het steeds over iets zien. Kies voor jezelf twee van die ‘kijk’-momenten uit en beschrijf de manier waarop daar gekeken wordt.

Deze vraag is bedoeld om als lezer meer in het Bijbelgedeelte te komen en te ontdekken wat er staat. Laat de groep eerst voor zichzelf nog een keer het gedeelte in stilte lezen en twee ‘kijk-’momenten uitkiezen. Ze proberen voor zichzelf woorden te geven aan de manier van kijken daar. Voorbeeld: allen in vers 7: een jaloers kijken, een wegend kijken, een veroordelend kijken etc.

Vraag aan een paar mensen terug welk kijken ze hebben gekozen en welke manier van kijken dat voor hen is. Niets is fout, het is de interpretatie van het groepslid. Iemand anders kan natuurlijk iets anders hebben. Dat leg je er dan gewoon naast. Het gaat erom dat men beseft welke manieren van kijken je soms ook zelf kunt hebben.

Gespreksvraag 2*: Herken je iets van Zacheüs in jezelf? Hoe dan?

De tweede gespreksvraag helpt mensen om zich in te leven in Zacheüs. Zacheüs heeft een diep verlangen. Waar het precies vandaan komt weten we niet. Maar voor wie van de groepsleden is het herkenbaar en welke tip geeft dat groepslid zichzelf om met dat verlangen iets te doen? (NB Het is belangrijk dat de persoon er eerst zelf over denkt en net als Zacheüs creatief wordt in een mogelijke oplossing. Laat de groep elkaar pastoraal helpen aan enkele tips.)

Lees de toelichtende tekst ‘Jezus willen zien’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Geef aan dat je Psalm 139 met elkaar wilt lezen. Het zou een Psalm kunnen zijn die Zacheüs die avond gezongen zou kunnen hebben. Lees vervolgens Psalm 139.

Gespreksvraag 3*: Jezus kent Zacheüs’ naam. Hij kent hem door en door, zoals God ook jou kent. Wat roept dat bij je op?

Wat roepen de woorden van de Psalm en het feit dat Jezus Zacheüs door en door kent bij je op? Leg die vraag in het midden van de groep. Let op degenen uit de groep die niet direct een antwoord klaar hebben en zeker wanneer uit de groep enkelen alleen maar positieve gevoelens benoemen. Geef eventueel woorden aan een andere reactie: Wie zegt: ik vind dat soms eng dat God mij helemaal kent? Ook hier hoeft de een de ander niet te overtuigen dat het beter is alleen positieve gevoelens te hebben. Laat antwoorden staan en vat de verschillende gevoelens samen.

Lees de toelichtende tekst ‘sprong’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 4: Stel dat Jezus zichzelf bij je uitnodigt. Wat zou dat voor gevolgen hebben in je huis en in je leven?

 In de grondtekst gebruikt Jezus een woord voor verblijven wat langer logeren betekent. Jezus neemt dus echt de tijd voor je en wil in alles van je dagelijkse hebben en houden aanwezig zijn. Laat mensen spontaan reageren op de vierde vraag en vraag door naar wat men precies bedoelt.

Rond af met een bemoediging: Zacheüs’ naam betekent rechtvaardige. In de ontmoeting met Jezus worden mensen wie ze werkelijk kunnen zijn. Zacheüs in dit geval wordt helemaal een rechtvaardige in woord en daad. Het is bemoedigend dat waar Jezus in ons leven komt, Hij ons altijd mooier wil maken dan we zijn.

Lees de toelichtende tekst ‘veroordeeld door de mensen’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 5: Zacheüs gaat door de ontmoeting met Jezus met andere ogen naar zichzelf kijken en trekt direct zijn conclusies. Waar zie je vandaag om je heen radicale keuzes, in je eigen leven of bij anderen, wanneer Jezus in het leven van mensen komt? Noem eens mooie voorbeelden.

Het is bij deze vraag de bedoeling dat mensen nadenken over de gevolgen van een leven met Jezus. Zijn die gevolgen heel concreet? Bij henzelf, of kennen ze dergelijke verhalen? Laat het een en ander opkomen, en zoek daarbij niet naar te grote verhalen, maar blijf dichtbij huis. Mochten er geen voorbeelden komen, denk dan na over hoe dat komt. Is er meer radicaliteit nodig?

Lees de toelichtende tekst ‘Jezus maakt zijn ware identieti bekend’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

In beweging

Geef aan dat je met de deelnemers naar de oefening wil kijken die bij dit gespreksmoment hoort.

Lees de toelichtende tekst of geef met eigen woorden enige toelichting.

Laat de mensen even in tweetallen nadenken over hun eigen selectieve manier van kijken en waarom dat werkt zoals het werkt. Vraag hen samen 1 tip te bedenken om onze standaard manier van kijken te doorbreken.

Verzamel de tips van de tweetallen. Laat de deelnemers meeschrijven.

Vraag of ze hier ieder persoonlijk in de komende week eens mee aan de slag willen gaan. Als ze verder durven gaan dan alleen groeten mogen ze uiteraard ook een gesprek aan knopen met anderen.

Verhalen delen

Marc over missionair leven in de stad

Bekijk met elkaar de video van Marc, die je kunt vinden op de website van de IZB: downloads. Bespreek na het kijken van de video wat je aanspreekt in het verhaal van Marc, of dat er dingen zijn waar je je aan stoort. Bespreek dan de gespreksvraag. Past een 0pen houding als die van Marc ook bij jou?

Gebed

Verzamel de punten en bid dus ook concreet voor het voornemen om op een andere manier naar mensen te kijken.

Geef aan wanneer de volgende keer is en bedank de mensen voor hun bijdrage en aanwezigheid.

Gespreksplanner

Doelstelling van de avond

Denken: deelnemers weten dat er een verlangen kan zijn bij mensen om meer van Jezus te zien. En ontdekken dat God niets liever wil dan mensen in de ogen te zien en te gast zijn in hun leven.

Ervaren: deelnemers ervaren iets van het eigen verlangen om meer van Jezus te zien en ervaren dat wij in ons eigen zien van mensen gemakkelijk wegkijken of zelfs veroordelend kijken naar de ander.

Doen: deelnemers gaan bewuster om met hun manier van kijken naar de ander en spreken met God over de mensen die ze zien en oefenen in het groeten van mensen waar ze normaal aan voorbij lopen.

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Verhalen delen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Verhalen delen (optie 1)
  uur
 • Gespreksvraag 5
  uur
 • In beweging
  uur
 • Verhalen delen (optie 2)
  uur
 • Gebed
  uur

Benodigdheden:Niet vergeten aan de groep door te geven:Gebedspunten