Doelstelling

Denken: deelnemers zijn zich opnieuw bewust wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis.

Ervaren: deelnemers ervaren iets van wat het Jezus heeft gekost om ons het leven te geven.

Doen: deelnemers proberen zelf woorden te geven aan de kern van het Evangelie, aan wat Jezus voor ons heeft gedaan

Lied

Heet de groep welkom en zing het lied ‘Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis’ (OTH 125) of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

Vorige keer werd ons gevraagd om na te denken over een diaconaal gebaar dat we als kring zouden kunnen doen. Het is goed van elkaar te horen of het gelukt is en wat er gebeurde. Ook als je de opdracht niet hebt kunnen uitvoeren, is het goed om terug te kijken waarom het niet lukte. Bespreek samen de vragen uit het werkboek:

 1. Hoe staat het met de plannen?
 2. Welke volgende stappen zouden jullie in de voorbereidingen kunnen zetten?
 3. Of hebben jullie al actie ondernomen? Deel je ervaringen als dat het geval is. Hoe werd er gereageerd?
 4. Wat neem je mee voor de toekomst?

Als de actie al is uitgevoerd, zou je in de bespreking kunnen bekijken hoe je vergelijkbare dingen vaker zou kunnen doen. Als de actie nog niet is uitgevoerd, zou je in de bespreking kunnen bekijken hoe je er samen voor kunt zorgen dat jullie echt tot een diaconaal gebaar zouden kunnen komen

Gebed

Bid voor de ontmoeting en dank God dat hij Goede Vrijdag en Pasen heeft gegeven.

Bijbelstudie

Vandaag staan we stil bij wat Jezus ten diepste voor ons heeft gedaan toen Hij aan het kruis ging. Geef ook woorden aan het feit dat je gesprekskring nu in de lijdenstijd of zelfs stille week valt. Dit extra gesprek heeft ook iets van verstilling. Het eindigt met een meer meditatief moment rond het Bijbelgedeelte uit Jesaja (neem daar ook ruim de tijd voor!) Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Lukas 23:33-43

Laat het Bijbelgedeelte (Lukas 23) door iemand uit de groep lezen. Vraag de anderen actief mee te lezen door alvast te bedenken welke verschillende personen ze in deze geschiedenis tegenkomen.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Voor je aan de gespreksvragen begint zou je de groep de volgende vraag kunnen stellen: Lees het Bijbelgedeelte nog een keer door en vertel aan elkaar welke manieren van kijken naar Jezus je in het stuk tegenkomt.

Gespreksvraag 1: Wat raakt je het meest als je dit stukje uit het evangelie leest?

Geef de deelnemers even de tijd om het gedeelte nog een keer te lezen en dan een antwoord te geven. Wijs een paar aan die hierop proberen antwoord te geven. Besef dat dit voor mensen niet makkelijk is. Zorg in ieder geval dat je zelf een eerlijk antwoord hebt. Geef ook ruimte aan de eerlijkheid van iemand die zegt dat het gedeelte hem of haar op dit moment helemaal niet raakt. Probeer vooral dicht bij de persoonlijke betekenis van Goede Vrijdag te komen met elkaar.

Gespreksvraag 2: Ken jij mensen in je omgeving die lijken op dat meisje uit de introductie, die geen idee heeft wie Jezus is? Hoe zou je, in je eigen woorden, kunnen uitleggen wat het lijden en sterven van Jezus voor jou of haar betekent?

De bedoeling van deze vraag is vooral om hedendaagse taal te vinden voor betekenis van dit eeuwenoude verhaal. Probeer hierbij ‘kerktaal’ te vermijden. Lukt het je om helder en eenvoudig uit te leggen wat goede vrijdag (voor jou) betekent? En zou dit voor een ander dezelfde betekenis kunnen hebben? Wat heeft die persoon eraan ‘verlost’ te zijn?

Gebed

Volg de aanwijzingen in het werkboek, en creëer daarmee een moment van verstilling rondom de tekst uit Jesaja. Bedenk van tevoren hoe de groep hierop zal reageren en wat er nodig is om hier een moment van te maken dat past bij de mensen uit je groep.

Lees met elkaar Jesaja 53:1-5

Leg uit dat dit moment meer een meditatief moment is. Leg uit wat je wilt gaan doen met de groep. Kies daarbij een vorm die bij de groep op dit moment past. Je kunt ook een combinatie maken van eerst in stilte voor zichzelf mediteren en spreken met God en met elkaar hardop afsluiten. Hierbij kunnen de deelnemers in hun stil gebed meenemen wat ze bij gespreksvraag 3 van de Bijbelstudie hebben opgeschreven. Na een poosje stilte begint één iemand van de groep het gezamenlijk gebed door hardop te bidden. Daarna volgen nog anderen (kun je van te voren afspreken). Spreek sowieso af wie als laatste het gebed afrondt met het Onze Vader in te zetten. Bedank de deelnemers en geef aan wanneer jullie weer bij elkaar komen.

Gespreksplanner

Doelstelling van de avond

Denken: deelnemers zijn zich opnieuw bewust wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis.

Ervaren: deelnemers ervaren iets van wat het Jezus heeft gekost om ons het leven te geven.

Doen: deelnemers proberen zelf woorden te geven aan de kern van het Evangelie, aan wat Jezus voor ons heeft gedaan

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Verhalen delen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Verhalen delen
  uur
 • In beweging
  uur
 • Gebed
  uur

BenodigdhedenNiet vergeten aan de groep door te geven:Gebedspunten:Datum volgende keer: