Tijdpad

Als je dit programma gebruikt op de kindernevendienst, zul je een keuze moeten maken uit de verschillende programmaonderdelen. Maak voor jezelf van tevoren een tijdpad. Je kan het beste kiezen voor de Introductievorm en de Vertelling.

Beginsituatie

Bijna alle kinderen vinden het leuk om ergens voor uitgenodigd te worden. Denk maar aan: een speelafspraak, een kinderfeestje of een bruiloftsfeest. Ze zullen enthousiast reageren op de uitnodiging en er ook heel veel zin in hebben! Zo is er ook een uitnodiging om naar de kerk, kinderclub of nevendienst te komen. De meeste kinderen zullen weten dat zij van harte welkom zijn in de kerk en/of op de kinderactiviteit, maar dat deze uitnodiging eigenlijk van Jezus Zelf komt, daar zullen ze niet zo snel bij stil staan. Toch is dat zo! Jezus nodigt alle kinderen uit om Hem te ontmoeten. Hoe je dat dan doet? Door die plekken op te zoeken waar je over Hem kunt horen, door zelf in de bijbel te lezen en door met Hem te praten (bidden). Wees als kinderwerker enthousiast over de uitnodiging van Jezus én straal dat ook uit. Enthousiasme werkt namelijk aanstekelijk!

Persoonlijke voorbereiding

Johannes 1:35-43

– Lees het Bijbelgedeelte door.

– Gebruik onderstaande punten voor je eigen voorbereiding. Denk over de vragen na: dit helpt je om straks met de kinderen in gesprek te gaan.

Enthousiasme

Enthousiasme betekent dat je ergens vol van bent en er alles voor wil doen. Een synoniem van het woord is ‘geestdrift’. Prachtig als je bedenkt dat de Geest van God ons enthousiast maakt voor Jezus! Dit Bijbelgedeelte zit boordevol enthousiasme.

Johannes is enthousiast over Jezus. Nog voordat hij Jezus heeft gezien en ontmoet, getuigt hij al over Hem (vers 27). Als Johannes Jezus ontmoet bij de Jordaan vertelt hij de mensen Wie Jezus is. ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (vers 29) en ‘Hij is de zoon van God’ (vers 34). Johannes focust op Jezus en wijst niet op zichzelf. De volgende dag ziet Johannes Jezus weer lopen. Johannes herkent Hem en reageert: zie het Lam van God! Twee discipelen horen dit en gaan achter Jezus aan. Kennelijk werkt het enthousiasme van Johannes aanstekelijk en wekt het nieuwsgierigheid op. Ze volgen Hem (vers 37). Dit is een belangrijke stap: niet alleen over Jezus horen, maar zélf naar Hem toe willen gaan, Hem willen ontmoeten.

Vragen

  • Waar zie je nog meer enthousiasme in dit Bijbelgedeelte?
  • Ben jij enthousiast over Jezus? Wanneer ontmoette jij Hem? En hoe kun je kinderen hierover vertellen?

Uitnodigen

De twee mannen vragen aan Jezus: ‘Rabbi, waar woont u?’ (vers 39). Met andere woorden, wij willen graag bij U op bezoek komen! Zij begrijpen heel goed dat zij bij Jezus moeten zijn. Wat mooi om te lezen dat Jezus hen meteen uitnodigt: ‘Kom en zie!’ (vers 40). Kom maar mee, dan zal je het zien. Zo krijgen ze een uitnodiging om bij Jezus op bezoek te komen. We lezen verder niet hoe deze ontmoeting is geweest, maar één ding is duidelijk: zij zijn er in de tijd dat ze bij Hem waren van overtuigd geraakt dat Hij de Messias, de door God Gezalfde en Gezondene is (vers 41). Want we lezen dat één van de twee, Andreas, even later zijn broer Simon opzoekt en dit tegen hem zegt (vers 42). En op zijn beurt, nodigt hij zijn broer uit, om mee te gaan naar Jezus.

Vragen

  • De twee mannen hebben het verlangen om Jezus beter te leren kennen. Heb jij dat verlangen ook?
  • Door plekken op te zoeken waar je Jezus kunt ontmoeten, leer je Hem beter kennen. Welke plekken zijn dat voor jou? En voor de kinderen?

Uitdelen

Als we Jezus hebben ontmoet en zien wie Hij is, dan willen we dit ook aan anderen vertellen en laten zien. Daarvoor hoef je helemaal niet ver te zoeken, je kunt het gewoon uitdelen dichtbij huis. Zo deelt Andreas het uit aan zijn broer en neemt hem mee naar Jezus. Wij mogen de uitnodiging van Jezus ook uitdelen aan de mensen dichtbij huis. Dan kun je denken aan je familie, je vriendenkring of je buren.

Vragen

  • Heb jij je geloof wel eens uitgedeeld? Op welke manier? Vond je dit wel/niet lastig en waarom?

Doelstelling

Weten: Kinderen horen dat Jezus Zelf mensen uitnodigt (toen en nu) om met Hem mee te gaan.

Ervaren: Kinderen beseffen dat ook zij Jezus op verschillende plekken kunnen/mogen ontmoeten en dat Hij hen persoonlijk uitnodigt om achter Hem aan te gaan.

Doen: Kinderen zijn enthousiast over Jezus’ uitnodiging en bedenken manieren om de uitnodiging van Jezus ook door te geven aan anderen.

Lied

Vertel de kinderen dat je blij bent om hen te zien en dat je het fijn vindt dat ze de uitnodiging om te komen hebben aangenomen. Want: jullie zijn van harte welkom! Zing nu samen het lied ‘Hé, kom je kijken’ (Op Toonhoogte 503).

 

Andere liederen:

Psalm 139:2

Vertel het aan de mensen (553)

Gebed

Vraag de kinderen welke woorden ze uit dit lied nog weten. Waar gaat het lied over? Laat ze ontdekken dat het gaat over een uitnodiging. Een uitnodiging om Jezus te ontmoeten. Vertel dan: jij en ik hebben ook een uitnodiging gekregen van Jezus! Hij nodigt ons namelijk uit om hier, op de kinderclub en/of kindernevendienst, te zijn. Dat klinkt misschien een beetje vreemd… Maar, toch is het zo! Want op deze plek mogen wij Jezus ontmoeten. Vraag de kinderen hoe we dat kunnen doen. Door samen in de Bijbel te lezen en te praten over Hem. Maar, ook door te praten mét Hem, in gebed. Dat gaan we nu doen.

‘Dank U wel Jezus, voor de uitnodiging om naar deze plek te komen. Hier mogen we samen in de bijbel lezen en met elkaar praten over het geloof. Zo kunnen we samen meer leren over wie U bent. Wilt U ons heel enthousiast maken voor U.’

Verhalen Delen

Met de introductie komen de kinderen in het thema en kun jij meteen een kijkje nemen in hun leefwereld.

Hier word ik enthousiast van!

Nodig: werkboek, pennen.

Werkwijze: Deel de werkbladen uit en geef de kinderen de opdracht om drie dingen aan te kruisen waar zij enthousiast van worden. Denk maar aan: Waar word je blij en vrolijk van? Wat vind je echt supergaaf om te doen? Vervolgens mogen ze van deze drie dingen een ‘top drie’ maken. Wat staat op nummer 1? Wat op 2 en wat op 3? Als de kinderen hiermee klaar zijn, ga je in gesprek met ze. Vraag waarom zij hier zo enthousiast van worden? Komt dat omdat je er goed in bent of omdat de groep zo gezellig is? Geef hierna de opdracht om in het lege vakje de naam van Jezus te schrijven. Ken jij mensen die heel enthousiast zijn over Jezus? Zo ja, hoe merk je dat dan aan die mensen? Als kinderen hier ‘nee’ op antwoorden, is dat ook niet erg. Dan kun je vragen hoe je dat dan komt: om enthousiast te worden over Jezus moet je Hem leren kennen.  Moet je weten wie Hij is.

Maak een brug tussen deze introductie en het Bijbelgedeelte door te vertellen dat we in dit Bijbelverhaal mensen ontmoeten die Jezus absoluut in hun top drie een plek geven. Hoe dat komt en wat daarvoor nodig is? Dat gaan we samen ontdekken. Ga hierna door met de bijbelopdracht.

Bijbel

Jezus maakt enthousiast!  

Lees samen Johannes 1:35-43 een keer helemaal door. Zorg ervoor dat kinderen kunnen meelezen. Ga daarna aan de slag met de opdrachten uit het werkboek. Kinderen kunnen in tweetallen of kleine groepjes werken. Bespreek de opdrachten met elkaar. Verdiep je ook zelf van tevoren in het Bijbelgedeelte en de opdrachten zodat je weet waar kinderen vragen bij kunnen hebben. In het werkboek vind je ook informatie over het woord enthousiasme. Waar komt dit eigenlijk vandaan? Mooi om de oudere kinderen te laten ontdekken dat dit woord alles met geloven te maken heeft. Geestdrift: Gods Geest maakt ons enthousiast!

Neem de vragen die de kinderen aan Jezus willen stellen (opdracht 3) ook mee in je gebed.

In beweging

Uitnodiging van Jezus

Met deze opdracht ontdekken kinderen dat Jezus hen op verschillende manieren en plekken  uitnodigt om Hem te ontmoeten en te leren kennen.

Nodig: werkboek, stapel kerkbladen, scharen, lijm.

Werkwijze: We hebben in het Bijbelgedeelte gelezen dat Jezus twee mannen (discipelen) uitnodigt om met Hem mee te gaan naar zijn huis. Moet je je dat eens voorstellen: bij Jezus op visite! Dat moet bijzonder geweest zijn… Wat er tijdens dat bezoek precies gebeurt is, waar ze over gepraat hebben en wat ze gezien hebben, dát vertelt Johannes niet. Maar, we zien wél dat die twee mannen er heel enthousiast vandaan komen. Als je Jezus ontmoet, dan word je vanzelf enthousiast! Maar, dan moet je wel op plaatsen komen waar je Hem ook kan ontmoeten. Jezus is niet meer als mens op aarde. Je kunt niet even op visite bij Hem. Maar toch kun je ook nu nog op verschillende plekken wel over Hem horen en van Hem leren. Vraag aan de kinderen: Wie weet er zo’n plek in onze gemeente? Laat kinderen kort reageren. Vertel dat we in tweetallen de kerkbladen gaan bekijken en gaan zoeken naar plekken waar je over Jezus kunt leren. Denk bijvoorbeeld aan: een uitnodiging voor kerkdienst, een clubactiviteit, de catechisatie, een huisbezoek of een gezamenlijk gebed. Knip al die uitnodigingen uit en plak ze in het vak in je werkboek. Wist je dat dit allemaal uitnodigingen zijn van Jezus Zelf!

Gesprek: Als de kinderen uitgeknipt en geplakt zijn, bekijk je alle uitnodigingen. Vraag naar welke uitnodiging ze wel zouden willen gaan en waarom?

Gebed

Kom kort terug op het woord enthousiasme. Enthousiasme is dat je ergens vol van bent en dat je er alles voor wilt doen. In jouw gemeente zijn er vast wel enthousiaste mensen te vinden die vol zijn van Jezus en alles voor Hem willen doen. Vraag of de kinderen zulke mensen kennen. Vertel dat jij ook weer helemaal enthousiast bent geworden! Dat komt omdat we vandaag samen weer zulke mooie dingen ontdekt hebben over Wie Jezus is. Daar word ik enthousiast van! Ik hoop jij ook! Bid samen.

Dank Jezus voor de uitnodiging om bij Hem te komen.

Vraag of Hij wil helpen deze uitnodiging weer verder rond te delen. Zodat nóg meer mensen enthousiast worden voor Hem.

Extra

Als je extra tijd hebt, kun je deze wat grotere creatieve opdracht doen.

Poster maken 

Nodig: grote vellen A-3, tijdschriften, gekleurd papier, stiften, potloden, scharen, lijm.

Werkwijze: Geef de kinderen in tweetallen of kleine groepjes de opdracht om een sprankelende poster te maken over jullie kinderclub –of nevendienst. Het moet een hele uitnodigende poster worden. Laat zien waarom het zo leuk is, wat we doen, wanneer het is, enz. Bekijk alle posters en hang ze ook op in het gebouw.