Themablokken

Het werkboek hoort bij het eerste van zes themablokken. Ieder themablok bestaat uit vijf bijeenkomsten verspreid over drie maanden. Klik hier voor een overzicht hiervan.

Dit eerste blok is bedoeld voor de periode januari-maart, van Kerst naar Pasen. Iedere bijeenkomsten heeft dezelfde opbouw, de onderdelen bespreken we kort hieronder.

Bijbelstudie

In het werkboek is het Bijbelgedeelte afgedrukt, samen met een korte uitleg en de gespreksvragen.

Lees thuis de instructie in deze handleiding door die bij iedere vraag wordt gegeven. Hierin wordt iets gezegd over de bedoeling van de vraag en soms worden er ook wat tips gegeven hoe deze te bespreken.  Probeer tijdens het gesprek zelf zo min mogelijk de handleiding te raadplegen.

Ook voor de jongerenbijbelstudies is er een instructie bij de gespreksvragen

Naast de instructie wordt er nog wat meer achtergrondinformatie gegeven. Deze hoef je niet te gebruiken, maar het kan wel. Soms is deze informatie ook handig om vragen die uit de groep komen te beantwoorden.

We herhalen nog een keer wat hierboven al is gezegd: Ons doel in deze gesprekken is vooral om steeds opnieuw de verbinding te maken met ons eigen leven. Het gaat voortdurend om de vraag: wat betekent dit in mijn concrete situatie?

Bij sommige studies worden nog enkele aanvullende gespreksvragen gegeven, voor groepen die meer tijd hebben of die “wat dieper willen graven”.

Gebed

In veel gesprekskringen is het gebed een kort moment aan het begin en aan het einde. We hopen dat op verschillende momenten in het Focustraject er meer ruimte zal worden gemaakt voor gebed. Daarbij mag je steeds een vorm van gebed kiezen die past bij jouw kring of groep.  Soms kan het ook mooi zijn om mensen kennis te laten maken met een voor hen nieuwe vorm, zoals het kringgebed. Het is dan wel belangrijk om hierin kleine stappen te zetten, het goed uit te leggen, en mensen de vrijheid te geven om (even) niet mee te doen. Na de inleiding vind je enkele suggesties voor het gebed in de kring.

Verhalen delen

Bij het onderdeel ‘verhalen delen’ willen we de stap maken van wat we lezen in het Bijbelgedeelte naar wat we vandaag zien en horen gebeuren. In samenwerking met de GZB delen we hier verhalen van christenen uit andere delen van de wereldkerk. Ook komen er gewone Nederlanders aan het woord.  Vaak gebruiken we daar filmpjes voor. Je kunt die vinden in de handleiding bij elk gesprek en hier.

Soms is er een link naar een website voor een videofragment.

Zorg dat je het filmpje thuis hebt bekeken en de bijbehorende vraag hebt beantwoord. Je kunt dan ook een beetje inschatten hoeveel tijd er voor nodig is tijdens het gesprek.  Bij sommige studies is keuze tussen twee verhalen. Kies dan thuis welke je gaat gebruiken.  Er is meestal geen tijd voor beide.

Naast het luisteren naar de verhalen van anderen is het de bedoeling dat de deelnemers ook in toenemende mate hun eigen verhalen gaan delen. Bijvoorbeeld over de ervaringen die zij hebben tijdens het uitvoeren van de praktijkoefeningen. Het zal waarschijnlijk nodig zijn om dit als gespreksleider echt aan te moedigen en de deelnemer op dit punt uit te dagen.

Het doel van dit onderdeel is vooral om met elkaar meer oog te krijgen voor wat God ook vandaag de dag in en door de gemeente doet, hoe Hij ook onder ons werkt.

In beweging komen

De dingen die we in deze gesprekken leren en ontdekken, willen we ook in praktijk brengen. In dit onderdeel worden kleine stappen voorgesteld die wij als oefening kunnen zetten in onze eigen situatie, soms persoonlijk, soms als groep of zelfs als gemeente.  Soms zal het moeilijk zijn om de deelnemers te overtuigen ook dit onderdeel serieus te nemen. En het zal misschien ook wel wat vragen om hen te motiveren deze oefeningen daadwerkelijk te doen. Daarbij helpt het om zo concreet mogelijke afspraken te maken en er in de volgende bijeenkomst ook echt op terug te komen bij het onderdeel ‘Verhalen delen’ aan het begin.  Niet iedereen hoeft dan verslag uit te brengen, maar het zou mooi zijn als er enkele ervaringen konden worden gedeeld. Het is goed dat dit niet alleen de succesverhalen zijn.  Vraag ook maar gericht waarom het bij sommige mensen niet is gelukt.

Een aantal van de oefeningen zal vooral gericht zijn op het liefdevol dienen van andere  mensen in onze eigen omgeving. Hoewel de ideeën hiervoor deels uit de groep moeten komen, is het goed om je van tevoren wel goed te oriënteren wat er op het betreffende terrein al gebeurt in de gemeente. Daarmee voorkom je teleurstelling achteraf.

Lied

Aan het begin van elk hoofdstuk staat er een suggestie voor een lied. Hiervoor maken we gebruik van de bundel Op Toonhoogte (editie 2015). Ook voor jongeren zijn er een liedsuggesties.