Doelstelling

Samen nadenken over wat de rol van de gemeente is in  toerusten, steunen en uitdagen van de gemeenteleden om het verschil te maken in hun omgeving.

Weten: We leren dat de gemeente de plek is waar je  toegerust wordt voor het leven in de wereld (trainingsplek voor buiten).

Ervaren: We ervaren de steun van de gemeente voor het leven in hun wereld.

Gaan doen: We leren ons eigen leven in te brengen in het leven van de gemeente.

Lied

Heet de groep welkom en zing het lied ‘U roept ons samen als Heer van de kerk’ met elkaar (of een van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

Bespreek met elkaar de 7 G’s. Benadruk dat je deze niet los van elkaar kan zien en dat het geen ‘afvinklijstje’ is, maar zeven mogelijke manieren om Jezus te volgen in jouw gewone dagelijkse leven.

Gebed

Ga voor in gebed en bid om Gods aanwezigheid en Zijn Geest om het Woord goed te begrijpen. Dank voor de stappen die genomen zijn om vrijmoediger christen te zijn op de plek waar God ons roept.

Bijbelstudie

Introductie

Kom kort terug op wat jullie vorige keren hebben gedaan:  het eerste gesprek ging over de raakvlakken tussen jouw  wereld en die van mensen om je heen die niet in Jezus geloven. Vorige keer spraken we over situaties waarin het zwaar kan zijn om je geloof in de praktijk te brengen in een omgeving waar niet iedereen (of bijna niemand) christen is. Vandaag staan we er bij stil hoe de gemeente je kan helpen om in jouw leven christen te zijn.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Kolossenzen 3:1-4 en Kolossenezen 3:22 – 4:6

Laat iemand uit de groep lezen.

Gespreksvraag 1

Geef eens met twee kleuren potlood aan: waar spreekt Paulus over geloof & gemeente (blauw) en waar over werk & dagelijks leven (rood). Wat valt op? Hoe maakt hij de verbinding?

Deze vraag is bedoeld om je in te leven in het Bijbelgedeelte.

Een vraag om helder te krijgen wat er nu precies gebeurt.

Bedenk ook zelf in je voorbereiding wat blauw en rood is. Laat de groep eerst voor zichzelf nog een keer het gedeelte in stilte lezen en vraag de groep dan wat ze rood en wat ze blauw gemaakt hebben. Vraag door naar verbanden tussen de aangegeven blauwe en rode gedeelten.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2*

Denk eens aan de dingen die je doet in het dagelijks leven. Werk, mantelzorg, vrijwilligerswerk, hobby’s, noem maar op. Zijn dat dingen die je doet met het oog op God? Wat betekent het voor jou om alles wat je doet, voor de Heer te doen? 

Probeer bij deze vraag te ontdekken met welke houding de leden van de kring in hun werk staan. Doen zij hun werk ook ‘Als voor de Heere’? Waar komt dat in tot uitdrukking? Vraag door naar concrete persoonlijke voorbeelden. Bedenk wel dat misschien niet iedereen in de kring werk heeft. Probeer bij die kringleden te vragen naar hun wereld. Zijn zij actief in de buurt of in het vrijwilligerswerk? Hoe kunnen zij die principes daar toepassen?

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3*

Wordt er alleen in de gemeente alleen in algemene termen of ook heel concreet voor elkaars dagelijks leven en werksituatie gebeden? Hoe zou je dat (verder) kunnen vormgeven  of uitwerken?

Bespreek met elkaar hoe er in de gemeente gebeden wordt voor het dagelijkse leven. Gebeurt dat in de voorbede op  zondag? Gebeurt dat in gebedskringen of in Bijbelkringen? Bedenk daarna met elkaar hoe je dat in de gemeente nog meer vorm zou kunnen geven. Bedenk daarbij ook welke rol je daar zelf in kan innemen. En bedenk hoe jullie meer voor elkaar kunnen bidden voor je dagelijkse leven. Je kan hierbij denken aan een Whatsapp gebedsgroep, gebedspartners,  lief-en-leed rondzendmail, etc. Vertel dat jullie hier straks bij de in beweging-oefening op terug komen.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 4*

Kun je voorbeelden noemen van vragen of uitdagingen waar je in je werk en dagelijks leven tegenaan loopt en waarvan je zou willen dat er in de kerk aandacht voor was?

Waarschijnlijk hebben jullie in de gesprekken hiervoor al eens doorgepraat over uitdagingen en vragen waar kringleden in hun dagelijks leven tegenaan lopen. Het doel van deze vraag is om te kijken welke rol de gemeente kan spelen in het omgaan met deze vragen> kan de gemeente (of de kring) een plek zijn waar je bemoedigd en toegerust wordt voor je dagelijkse leven? Vraag de kringleden om een aantal concrete zaken te noemen uit hun eigen leven waar ze door de kerk mee geholpen kunnen worden.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

 

Verhalen delen

Zorg dat je het filmpje over de gemeente in Rotterdam Delfshaven kunt kijken, via www.izb.nl/focus/downloads. Oefen van te voren of het lukt met beeld en geluid. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen. Geef voor het kijken de groep de kijkvraag, dat helpt hen kijken vanuit een juiste context. Laat het filmpje zien.

Kom terug op de kijkvraag (even weer noemen) en laat een paar mensen reageren met verschillende reacties. Bespreek de kijkvraag: Hoe ziet dominee Markus zijn rol en die van de gemeenteleden onderling waar het gaat om toerusting van gemeenteleden voor op de werkvloer?

In beweging

Geef aan dat je naar de praktische oefening van vandaag gaat. Lees met elkaar de instructie in het werkboek. Peil de eerste reacties op de opdracht en neem dan de voorgestelde vormen door. Bespreek kort per idee of dat bij jullie zou werken.  Hebben jullie zelf nog andere ideeën? Kies met elkaar één vorm die jullie praktisch uit gaan werken. Houd het eenvoudig en haalbaar en maak het zo concreet mogelijk. Misschien kunnen jullie dit de komende bijeenkomsten oefenen op jullie eigen kring? Als het ‘werkt’ kunnen jullie het breder in de gemeente introduceren door middel van een nieuwsbrief, kerkblad, kerkwebsite of Facebookpagina of via de kerkenraad. Jullie Focustrajectbegeleider helpt jullie daar graag bij!

TTT (this time tomorrow) is een in Engeland beproefde manier van korte getuigenissen geven tijdens de eredienst. Peil wat de leden van de groep van dit concept vinden: wat is daar mooi en inspirerend aan? Het kan ook zijn dat sommigen getuigenissen tijdens een eredienst niet passend vinden. Vraag door waarom ze daar zo over  denken. Als er voldoende enthousiasme is, kunnen jullie als groep ‘oefenen’ tijdens deze of een volgende bijeenkomst.

Gebed

Vraag of ieder een dank- en een gebedspunt uit zijn eigen (werk-)leven inbrengt. Schrijf deze kernachtig op. Vraag of iedereen het goed vindt om een kringgebed te doen.  Benadruk dat iedereen daarbij de vrijmoedigheid mag hebben om hardop te bidden, maar dat dat niet hoeft. Als jullie kiezen voor een kringgebed, spreek dan af wie het gebed afsluit en zorgt dat alle punten aan God opgedragen zijn. Als er mensen zijn die zich ongemakkelijk voelen bij een kringgebed, vraag dan wie wel wil voorgaan in gebed of doe het zelf. Vergeet niet voor deze bijeenkomst te danken en te bidden om moed en openheid om meer van elkaars leven in de gemeente  te delen.

Geef aan wanneer de volgende keer is en bedank de mensen voor hun bijdrage en aanwezigheid.

 

Doordeweeks

Voor mensen die willen, is deze oefening verhelderend in het verankeren van geloof op de werkvloer. Het helpt je inzicht te krijgen in de organisatie van je werkomgeving, en concreet voor afdelingen, collega’s of projecten te bidden. Je kunt deze opdracht ook meegeven naar huis, als oefening om thuis verder aan de slag te gaan met dit thema.

Gespreksplanner

Je kan hier de gespreksplanner downloaden om uit te printen: Gespreksplanner Gesprek 3 (blok3)

Doelstelling van de avond

Samen nadenken over wat de rol van de gemeente is in  toerusten, steunen en uitdagen van de gemeenteleden om het verschil te maken in hun omgeving.

Weten: We leren dat de gemeente de plek is waar je  toegerust wordt voor het leven in de wereld (trainingsplek voor buiten).

Ervaren: We ervaren de steun van de gemeente voor het leven in hun wereld.

Gaan doen: We leren ons eigen leven in te brengen in het leven van de gemeente.

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Verhalen delen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Verhalen delen
  uur
 • In beweging
  uur
 • Gebed
  uur

Benodigdheden:Niet vergeten door te geven:Gebedspunten:Datum volgende keer