Lied

Zing met elkaar het lied O kom, O kom Immanuel (OTH 97).

Gebed

God, vandaag zijn we weer bij elkaar om U en elkaar te ontmoeten. We praten vandaag over verwachting. Die verwachtingen gaan vaak over wat we vandaag willen hebben. Maar is dat ook wat het beste voor ons is? Wat U voor ons wilt? U wilt het goede voor ons en dat krijgen we gratis van U, uit genade, door onze Heer Jezus Christus. We danken U dat Hij kwam en weer terug zal komen. Wilt U onze oren en harten openen voor wat we vandaag van U mogen leren?

Verhalen delen

De gespreksvragen bij dit onderdeel kunnen in de grote groep worden besproken. Maar met voldoende leiding kan dit ook in kleine groepjes worden gedaan, waarbij iemand van de leiding het gesprek leidt.

Met deze opdracht denken de kinderen na over hoe het is om op iets te moeten wachten waar je erg naar uitkijkt.

Gespreksvragen:

Hoe vind jij het om op iets of iemand te wachten? Wat doe je in de tussentijd?Bespreek met de kinderen of ze het lastig vinden om op iemand of iets te wachten. En wat je kan doen om de tijd die je moet wachten te overbruggen.

 

Waar zie jij naar uit? Maak een lijstje van je top 5, met op nummer 1 waar je het meest op zit te wachten.

Laat de kinderen het lijstje in het werkboek invullen. Op nummer 1 zetten ze iets waar ze het meest naar uitkijken. Bijvoorbeeld vakantie, een verjaardag, of iets leuks dat ze binnenkort gaan doen. Op nummer 1 zetten ze hetgeen waar ze het meest naar uitkijken, op nummer 5 waar ze het minst naar uitkijken. Als een kind geen 5 dingen kan bedenken, maar wel bijvoorbeeld 3 is dat ook prima

 

Tel je wel eens de dagen tot je verjaardag, het schoolreisje, de vakantie of iets anders leuks af?

Vraag of de kinderen wel eens de dagen afstrepen op de kalender voor iets bijzonders waar ze naar uitkijken. Of misschien maken ze zelfs weleens een speciale aftelkalender

Bijbel

Lees met de kinderen uit de Bijbel in gewone taal Jesaja 11:1-10.

Geef eventueel wat achtergrondinformatie aan de hand van bijvoorbeeld een Studiebijbel.

 

Gespreksvragen

Bespreek de vragen met de kinderen. Bij voorkeur in kleine groepjes als er voldoende leiding is om bij elk groepje te zitten.

Jesaja is een profeet. Wat doet een profeet?

Zie dit artikel voor een korte uitleg over profeten: https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/wat-is-een-profeet-eigenlijk

Over wie heeft Jesaja het, als hij het over de nieuwe koning heeft?

Laat de kinderen reageren wie zij denken dat deze koning is. Waarschijnlijk komen ze zelf al wel met het antwoord dat het hier over Jezus gaat.

Wat gaat de nieuwe Koning veranderen?

Zie hiervoor vooral vers 2-5 en vers 9-10.

Welke dieren worden er in dit Bijbelgedeelte genoemd? Jesaja noemt telkens twee dieren in een zin. Wat valt op als je aan die dieren bij elkaar denkt?

We zien hier steeds twee dieren genoemd worden die normaal gesproken roofdieren en prooi zijn van elkaar. De Vrede die Jezus zal brengen is niet alleen voor de mensen, maar voor de hele schepping.

Waarom denk je dat de Israëlieten uitkeken naar de komst van de nieuwe Koning?

Israël kende veel oorlog en strijd en keek uit naar de Koning die vrede zou brengen. In de tijd van Jezus keek men uit naar iemand die de Romeinen zou verjagen en zo vrede in Israël zou brengen.

Wat weet je over de tweede komst of wederkomst van Jezus?

Vraag aan de kinderen wat zij weten over de wederkomst. Zet zelf vooraf op een rijtje wat de Bijbel leert over de wederkomst en bedenk hoe je dat kort en met eenvoudige woorden uit kunt leggen.

In beweging

Laat de kinderen een beeld uit de verzen 6-8 kiezen, ze maken daar dan een korte striptekening van.

Gebed

Dank God dat Hij belooft dat Jezus komt en dat wat nu gebroken is, weer heel zal worden. Vertel Hem wat je in jouw leven maar ook op aarde graag zou zien veranderen. Vraag Hem of Hij je geloof geeft om elke dag zijn wil te doen.