Lied

Zing met elkaar het lied O kom, O kom Immanuel (OTH 97)

Gebed

Dank God voor dat jullie weer samen zijn en met elkaar over verwachting gaan praten.

Benoem dat we met verwachting vaak denken aan de dingen die we vandaag of in de nabije toekomst willen. Vraag of God ons wil laten zien wat het beste is voor ons. En dank dat God ons het beste gratis uit genade heeft gegeven door Jezus Christus. Dank dat Hij weer terug zal komen en bid of God ons het verlangen naar de wederkomst van Jezus wil geven. Vraag of God de oren en harten wil openen voor wat Hij ons vandaag wil leren.

Verhalen delen

Laat de jongeren in kleine groepjes de vragen bespreken. Afhankelijk van de groep en leeftijd kan het verstandig zijn dat bij elk groepje iemand van de leiding zit.

Gespreksvragen:

Hoe vind jij het om op iets of iemand te wachten? Wat doe je in de tussentijd?

Laat de jongeren bespreken of ze het lastig vinden om op iemand of iets te wachten. En wat je kan doen om de tijd die je moet wachten te overbruggen.

 

Waar zie jij naar uit? Maak een lijstje van je top 5, met op nummer 1 waar je het meest op zit te wachten.

Laat de jongeren het lijstje in het werkboek invullen. Op nummer 1 zetten ze iets waar ze het meest naar uitkijken. Bijvoorbeeld vakantie, een verjaardag, eindexamen. Op nummer 1 zetten ze hetgeen waar ze het meest naar uitkijken, op nummer 5 waar ze het minst naar uitkijken.

 

Kijk nog eens kritisch naar je lijstje. Hoe realistisch is je top 5? Gaan al die dingen op korte termijn gebeuren? Of gaat het in sommige gevallen om onrealistische verwachtingen?

Laat de jongeren hun lijstje kritisch bekijken en laat ze benoemen wat mogelijk niet realistisch of wat mogelijk nog verre toekomstmuziek is.

 

Wat wordt er eigenlijk van jou gevraagd? Waar komen die verwachtingen vandaan, van jezelf, van je ouders, je vrienden? Welke rol spelen sociale media daarbij?

Laat de jongeren nadenken over welke verwachtingen zijzelf van zichzelf hebben. En wat anderen van hen verwachten. Zitten er verschillen in die verwachtingen van verschillende personen. En hoe ervaren ze die verwachtingen.

 

Ga nog eens terug naar je lijstje. Durf vervolgens dingen weg te strepen of te vervangen, in ieder geval voor nu. Geef prioriteit aan de dingen die écht belangrijk zijn. Voor jou, voor je naaste en voor God. Je hoeft niet perfect te zijn op alle fronten.

Laat de jongeren waar nodig dingen van hun lijstje te strepen. Wat zijn de echt belangrijke dingen die over blijven?

Bijbel

Lees met de jongeren uit de Bijbel in gewone taal Jesaja 11:1-10. Geef eventueel wat achtergrondinformatie aan de hand van bijvoorbeeld een Studiebijbel. Bespreek daarna de gespreksvragen.

Gespreksvragen

Jesaja is een profeet. Wat doet een profeet?

Zie dit artikel voor een korte uitleg over profeten: https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/wat-is-een-profeet-eigenlijk

Zijn er tegenwoordig nog profeten? Wie bijvoorbeeld?

Denk voor voorbeelden bijvoorbeeld aan de podcast Moderne Profeten van Kees van Ekris. En zie ook dit artikel: https://www.eo.nl/artikel/hoe-herken-je-een-moderne-profeet-3-tips

Over wie heeft Jesaja het, als hij het over de nieuwe koning heeft?

Wat gaat de nieuwe Koning veranderen?

Zie hiervoor vooral vers 2-5 en vers 9-10.

Waarom denk je dat de Israëlieten uitkeken naar de komst van de nieuwe Koning?

Israël kende veel oorlog en strijd en keek uit naar de Koning die vrede zou brengen. In de tijd van Jezus keek men uit naar iemand die de Romeinen zou verjagen en zo vrede in Israël zou brengen.

Verhalen delen/In beweging

Luister met de jongeren naar het nummer Lion And The Lamb van Bethel Music/Leeland over de wederkomst, waar ook het beeld van Jesaja van de leeuw en het lam terugkomen.

Bespreek daarna de gespreksvragen, bij voorkeur in kleine groepjes.

 

Gespreksvragen

Wat weet je over de tweede komst of wederkomst van Jezus?

Laat de jongeren benoemen wat zij over de wederkomst van Jezus weten. Zet zelf vooraf op een rijtje wat de Bijbel leert over de wederkomst zodat je eventueel de jongeren aan kan vullen.

Wat betekent het geloof in de wederkomst van Jezus voor jou?

Laat de jongeren delen wat de wederkomst voor hen persoonlijk betekent. Zien ze er naar uit, of vinden ze het spannend? Mag het van hen al heel snel gebeuren of mag het juist nog wel even duren?

Vers 5 en 6 van het Bijbelgedeelte uit Jesaja 11 zeggen: 5 Die koning is altijd rechtvaardig, hij is eerlijk en trouw. 6 Als die koning komt, zal er vrede zijn.

Hoe kan jij bijdragen aan die vrede? Maak het zo concreet mogelijk en maak het waar in de komende dagen.

Bij het woord vrede denken de jongeren mogelijk gelijk groot aan bijvoorbeeld oorlog. Geef aan dat vrede ook kan gaan om kleine en alledaagse dingen. Bijvoorbeeld in de klas, op de sportclub, in de buurt of zelfs thuis aan tafel. Laat de jongeren er over nadenken hoe zij kunnen bijdragen aan vrede daar. Bijvoorbeeld als iemand wordt gepest, bepaalde zaken niet eerlijk verlopen of er geen prettige sfeer is en hoe ze eraan bij kunnen dragen om daar verandering in te brengen.

Gebed

Dank God dat Hij belooft dat Jezus komt en dat wat nu gebroken is, weer heel zal worden. Vertel Hem wat je in jouw leven maar ook op aarde graag zou zien veranderen. Vraag Hem of Hij je geloof geeft om elke dag zijn wil te doen.