Lied

Zing met elkaar het lied ‘Rejoice in the Lord’ OTH 337.

Dit is wereldwijd een bekend lied en daarmee zijn de jongeren verbonden met andere jongeren in de allerlei verschillende kerken overal ter wereld.

Gebed

Dank God dat Hij jullie vandaag bij elkaar heeft gebracht.

Dank voor de gemeente en de mensen van de gemeente.

En vraag Gods aanwezigheid als jullie leren over de kerk.

In beweging

Vraag vooraf een ouder gemeentelid om 5 minuten iets te vertellen over jullie gemeente. Het liefst iemand die al langer in de gemeente is en kan vertellen wat hij of zij meegemaakt heeft. Bijvoorbeeld toen hij ziek was en hij bloemen en kaartjes kreeg. Of iets wat de gemeente organiseerde en waar hij van genoot. Kies iemand die goed met taal de kloof van de generaties kan overbruggen, dus iemand nog jong van hart. Er is geen plaats voor een zuur ‘vroeger was alles beter’-verhaal 😉

Bijbel

Lees met elkaar het Bijbelgedeelte Filippenzen 1:3-8, we gebruiken daarvoor de Bijbel in Gewone Taal. Eventueel kan je een andere Bijbelvertaling er naast pakken.

Gespreksvragen

Bespreek de volgende vragen met elkaar. Of laat de jongeren het in groepjes bespreken.

• Wat voelt Paulus als hij aan de mensen in de kerk van Filippi denkt? Hoe voel jij je als je aan de mensen in jullie gemeente denkt. Hoe komt dat, denk je?

• Wat is het ‘goede nieuws’ waar Paulus het over heeft (vs 5)? Weet je een ander woord dat hiervoor gebruikt wordt? Waarom is dit voor jou goed nieuws?
• Wat zou Paulus bedoelen met: ‘God maakt nieuwe mensen van jullie’ (vs 6)?
• Welke mooie dingen zie jij in je eigen gemeente? En als je het lastig vindt om mooie dingen te zien, wat zou je dan kunnen helpen bij het ‘omdenken’?

Bij de laatste vraag kan je ook weer verwijzen naar het verhaal van het oudere gemeentelid bij het onderdeel ‘Verhalen delen’. Of noem eventueel zelf een voorbeeld.

In beweging

Zorg dat er witte tegeltjes en watervaste stiften zijn. In plaats van tegeltjes kun je ook witte, kartonnen vierkantjes gebruiken – al dan niet met het Delftsblauw sjabloon als kader. De jongeren kunnen ook zelf een delftsblauw kader tekenen, zorg dan voor voldoende blauwe stiften/verf. Laat de jongeren zelf een tekst bedenken of opzoeken die ze op het tegeltje kunnen zetten. Het liefst niet meer dan één zin. Eventueel kan je wat voorbeelden laten zien. Het lege sjabloon in het werkboek kan gebruikt worden om te oefenen. Organiseer een moment waarop de jongeren de tegeltjes als bemoediging aan de ouderen kunnen geven.

Gebed

Dank God voor jullie gemeente en alle mensen die God daar samenbrengt als een grote familie. Noem een paar dingen die je fijn vindt in jullie kerk en bedank God daarvoor. Bid of iedereen zich thuis mag voelen in jullie kerk en dat jullie goed voor elkaar zullen zorgen. Vraag hoe jij daarbij kunt helpen. Vraag ook aan God of Hij nieuwe mensen naar jullie kerk wil leiden.