Doelstelling

Denken: deelnemers zijn zich opnieuw bewust wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis.

Ervaren: deelnemers ervaren iets van wat het Jezus heeft gekost om ons het leven te geven.

Doen: deelnemers proberen zelf woorden te geven aan de kern van het Evangelie, aan wat Jezus voor ons heeft gedaan

Lied

Heet de groep welkom en zing het lied ‘Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis’ (OTH 125) of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

Vorige keer werd ons gevraagd om na te denken over een diaconaal gebaar dat we als kring zouden kunnen doen. Het is goed van elkaar te horen of het gelukt is en wat er gebeurde. Ook als je de opdracht niet hebt kunnen uitvoeren, is het goed om terug te kijken waarom het niet lukte. Bespreek samen de vragen uit het werkboek:

 1. Hoe staat het met de plannen?
 2. Welke volgende stappen zouden jullie in de voorbereidingen kunnen zetten?
 3. Of hebben jullie al actie ondernomen? Deel je ervaringen als dat het geval is. Hoe werd er gereageerd?
 4. Wat neem je mee voor de toekomst?

Als de actie al is uitgevoerd, zou je in de bespreking kunnen bekijken hoe je vergelijkbare dingen vaker zou kunnen doen. Als de actie nog niet is uitgevoerd, zou je in de bespreking kunnen bekijken hoe je er samen voor kunt zorgen dat jullie echt tot een diaconaal gebaar zouden kunnen komen

Introductie

Bijbelstudie

Introductie

Kom kort terug op wat jullie vorige keren hebben gedaan: Het eerste gesprek ging over de eerste ontmoeting met Jezus, het tweede gesprek over het kijken door Jezus, het derde over het spreken van Jezus, het vierde over het aanraken van Jezus. Vandaag staan we stil bij wat Jezus ten diepste voor ons heeft gedaan toen Hij aan het kruis ging. Geef ook woorden aan het feit dat je gesprekskring nu in de lijdenstijd of zelfs stille week valt. Dit laatste gesprek in het eerste blok heeft ook iets van verstilling. Het eindigt met een meer meditatief moment rond het Bijbelgedeelte uit Jesaja (neem daar ook ruim de tijd voor!) Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Lukas 23:33-43

Laat het Bijbelgedeelte (Lukas 23) door iemand uit de groep lezen. Vraag de anderen actief mee te lezen door alvast te bedenken welke verschillende personen ze in deze geschiedenis tegenkomen.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Voor je aan de gespreksvragen begint zou je de groep de volgende vraag kunnen stellen: Lees het Bijbelgedeelte nog een keer door en vertel aan elkaar welke manieren van kijken naar Jezus je in het stuk tegenkomt.

Gespreksvraag 1

Er zijn heel wat mensen om het kruis van Jezus heen. Stel dat het mogelijk was geweest: aan wie van hen zou je dan een vraag gesteld hebben? Welke vraag zou je dan stellen en kun je ook bedenken wat de persoon waarschijnlijk geantwoord zou hebben?

 Vooral weer een vraag om mensen te helpen zich in te leven in de tekst en de situatie. Laat hen dit eerst in stilte voor zichzelf beantwoorden. Inventariseer na een tijdje wat enkelen van de groep hebben opgeschreven (ook diverse personen rond het kruis).

Gespreksvraag 2

Wat raakt je het meest als je dit stukje uit het evangelie leest?

 Geef de deelnemers even de tijd om het gedeelte nog een keer te lezen en dan een antwoord te geven. Wijs een paar aan die hierop proberen antwoord te geven. Besef dat dit voor mensen niet makkelijk is. Zorg in ieder geval dat je zelf een eerlijk antwoord hebt. Geef ook ruimte aan de eerlijkheid van iemand die zegt dat het gedeelte hem of haar op dit moment helemaal niet raakt.

 Gespreksvraag 3

Wat zou je op dit moment tegen Jezus willen zeggen als je bedenkt dat Hij voor onze zonden aan het kruis is gegaan?

 Je kunt deze vraag gebruiken als voorbereiding op het meditatieve moment. De deelnemers schrijven zelf in stilte op wat ze tegen Jezus zouden willen zeggen. Deel dit met elkaar.

Verhalen delen

In dit gesprek denken we na over wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Bij de ‘in beweging’ opdracht gaan we proberen zelf woorden te geven aan wat dit voor ons betekent. Daarbij is het belangrijk dat we ons realiseren dat onze uitleg gekleurd is door de cultuur waar we wonen. De cultuur in Nederland wordt wel aangeduid als een ‘schuldcultuur’. Culturen in Azië en het Midden-Oosten kennen een ‘schaamte-cultuur’. Het filmpje bij dit gesprek geeft weer hoe je het evangelie kunt uitleggen in zo’n cultuur waar eer en schaamte veel belangrijker waarden zijn dan schuld en vergeving.

Bekijk het filmpje met elkaar en geef vooraf alvast de kijkvraag mee.

Kijkvraag
Wat voor nieuw perspectief geeft dit filmpje jou op de betekenis van het kruis en de opstanding?

In beweging

Geef de groep de opdracht mee om verder na te denken over het verwoorden van de kern van het Evangelie. Help elkaar om dit praktisch even te oefenen in de groep.

Gebed

Lees met elkaar Jesaja 53:1-5

Leg uit dat dit moment meer een meditatief moment is. Leg uit wat je wilt gaan doen met de groep. Kies daarbij een vorm die bij de groep op dit moment past. Je kunt ook een combinatie maken van eerst in stilte voor zichzelf mediteren en spreken met God en met elkaar hardop afsluiten. Hierbij kunnen de deelnemers in hun stil gebed meenemen wat ze bij gespreksvraag 3 van de Bijbelstudie hebben opgeschreven. Na een poosje stilte begint één iemand van de groep het gezamenlijk gebed door hardop te bidden. Daarna volgen nog anderen (kun je van te voren afspreken). Spreek sowieso af wie als laatste het gebed afrondt met het Onze Vader in te zetten. Bedank de deelnemers en geef aan wanneer jullie weer bij elkaar komen.

Gespreksplanner

Je kan hier de gespreksplanner downloaden om uit te printen: Gespreksplanner Gesprek 5

Doelstelling van de avond

Denken: deelnemers zijn zich opnieuw bewust wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis.

Ervaren: deelnemers ervaren iets van wat het Jezus heeft gekost om ons het leven te geven.

Doen: deelnemers proberen zelf woorden te geven aan de kern van het Evangelie, aan wat Jezus voor ons heeft gedaan

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Verhalen delen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Verhalen delen
  uur
 • In beweging
  uur
 • Gebed
  uur

BenodigdhedenNiet vergeten aan de groep door te geven:Gebedspunten:Datum volgende keer: