Doelstelling

Denken: deelnemers beseffen dat Jezus door de Geest ons nog steeds uitnodigt om dicht bij Hem te komen en dat wij ook anderen mogen uitnodigen om bij Hem te komen.

Ervaren: deelnemers verlangen om de uitnodiging van Jezus opnieuw te horen en daarop in te gaan.

Doen: deelnemers proberen praktisch meer te oefenen in het luisteren naar de ander en betrekken God bij de ontmoetingen die ze in het leven van alle dag hebben.

Lied

Zing het lied ‘Jezus die langs het water liep’ (OTH 232) met elkaar (of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Kennismaking

Zorg dat je, bijvoorbeeld uit tijdschriften of van internet (Portretten-Blok-1-Gesprek-1) foto’s van tien verschillende personen in het midden van de groep kan leggen (zie de opdracht), zodat iedereen de personen goed kan zien. Laat hen allemaal een persoon uitkiezen.

Laat iedereen kort zeggen wie ze hebben uitgekozen en wat ze zouden willen vragen. Neem niet teveel tijd om er inhoudelijk op in te gaan.

Gebed

Bid met de groep.

Bijbelstudie

Introductie

Lees de tekst of geef zelf woorden aan de intentie van de introductie zodat voor iedereen duidelijk is dat het gaat om eerste ontmoetingen met Jezus. 

Lees: Johannes 1:35-43

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen in de gewenste vertaling en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen: Laat hen onderstrepen waar beweging is in dit gedeelte.

Lees de introductie in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 1

In dit Bijbelgedeelte is heel veel in beweging. Er gebeurt van alles. Welke beweging of gebeurtenis zou jij vooral willen onderstrepen uit dit gedeelte? Vertel aan elkaar waarom.

De eerste gespreksvraag is vaak bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen even de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Je kunt de groep vervolgens in tweetallen laten delen wat zij hebben onderstreept. Je hoeft dat niet van de hele groep terug te vragen. Laat een tweetal iets noemen en eventueel nog een ander tweetal.

Lees de toelichtende tekst ‘Bij Jezus op bezoek’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2*

Stel je voor: Jezus vraagt jou waar je naar op zoek bent. Wat zou je antwoorden?

 De twee mannen willen bij Jezus zijn om Hem beter te leren kennen. Probeer bij de deelnemers bij deze vraag door te vragen naar waar zij naar op zoek zijn. Wat verlangen zij eigenlijk van Jezus?

Gespreksvraag 3*

Op welke manier nodigt Jezus ook jou uit om dichterbij te komen? En wat is jouw reactie daarop? Deel met elkaar hoe je Jezus’ aanwezigheid kunt zoeken.

 Als mensen geneigd zijn standaard of beschouwende antwoorden te geven als: nou gewoon, ‘Jezus vraagt ons om naar de kerk te komen’, vraag dan door: hoe hoor je daar dan Jezus’ persoonlijke uitnodiging in? Besef met elkaar dat niets vanzelfsprekend is. Zeker niet Gods omgang met ons. Mooi als de groep een aantal praktische tips aan elkaar kan geven.

Lees de toelichtende tekst ‘Andreas vertelt het aan Simon’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting. 

Gespreksvraag 4*

Andreas werd door Jezus uitgenodigd, en vertelt hierover aan zijn broer. Wat is moeilijker: je geloof delen met je familie en vrienden, of met mensen die je niet of nauwelijks kent?

Probeer door te vragen op de antwoorden die mensen geven. Wat maakt het één makkelijker of moeilijker?

Verhalen delen

Rond af met een korte terugblik wat het gesprek over dit Bijbelgedeelte in de groep opleverde en maak een verbinding met het volgende onderdeel ‘verhalen delen’: Jezus nodigde mensen in de Bijbel uit dichterbij te komen en Hem meer te leren kennen. Dat is iets wat Jezus door de Geest nog altijd doet. We kijken naar een verhaal van iemand die Jezus ontmoette en zelf heeft ervaren dat Jezus zich aan hem bekend maakte.

We kijken met elkaar naar de video van Jan-Cees Korteland. Zorg dat je de video kunt laten zien. Oefen van te voren of het lukt met beeld en geluid. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen Je kan deze video downloaden door op onderstaande video rechtsonder op ‘Vimeo’ te klikken. Je gaat dan naar de website van Vimeo en kan daar de video downloaden.

Zorg dat je voor je de video laat zien je de introductie of kijkvraag meegeeft. Dat helpt de groep te kijken vanuit een juiste context. Laat de video zien. Kom terug op de kijkvraag (even weer noemen) en laat een paar mensen antwoorden met verschillende reacties.

 

In beweging

Geef aan dat in het Focusmateriaal steeds concrete oefeningen zitten om wat je leert uit een Bijbelgedeelte verder in praktijk te brengen. Niet als een nieuw moeten, maar omdat we geloven dat door eenvoudige persoonlijke oefeningen je bewuster wordt en nieuwe dingen kunt leren. Deze keer een luisteroefening in de navolging van Jezus. Oefen dit eerst in de veilige setting van jullie groep. Deel de groep in tweetallen en geef de volgende opdracht: Eén van hen is luisteraar de ander wordt bevraagd. De luisteraar bedenkt een openingsvraag voor het gesprek, stelt die, luistert, vat samen en stelt vervolgens één vervolgvraag. Lees de oefening. Neem globaal de tips in de toelichtende kaders door en laat de deelnemers die thuis nog een keer doorlezen. Laat hen iemand in gedachten nemen, en in tweetallen bespreken hoe ze het gaan doen. Benadruk dat het niet meteen een geloofsgesprek hoeft te zijn, het mag over welk onderwerp dan ook gaan. Geef aan dat je er volgende keer aan het begin van het gesprek even op terug wil komen hoe de oefening is gegaan.

Gebed

Bedenk welke vorm van gebed past in de groep. Help de groep te groeien in gezamenlijk gebed waarbij verschillende mensen hardop bidden. Verzamel een paar dankpunten (meestal moeilijker voor de groep, men is snel gericht op het vraaggebed) en gebedspunten en spreek af hoe je met de groep gaat bidden. Bedank de groep voor inbreng en aanwezigheid en wens hen succes met de oefening.

Geef even aan wanneer jullie volgende keer bijeen komen. Het is handig als ze zelf in de tussenliggende tijd het Bijbelgedeelte voor de volgende keer doorlezen.

Gespreksplanner

 

Doelstelling van de avond

Denken: deelnemers beseffen dat Jezus door de Geest ons nog steeds uitnodigt om dicht bij Hem te komen en dat wij ook anderen mogen uitnodigen om bij Hem te komen.

Ervaren: deelnemers verlangen om de uitnodiging van Jezus opnieuw te horen en daarop in te gaan.

Doen: deelnemers proberen praktisch meer te oefenen in het luisteren naar de ander en betrekken God bij de ontmoetingen die ze in het leven van alle dag hebben.

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Kennismaking
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Verhalen delen
  uur
 • In beweging
  uur
 • Gebed
  uur

Benodigdheden:Niet vergeten aan de groep door te geven:Gebedspunten: