Doelstelling

Denken: deelnemers zijn zich opnieuw bewust wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis.

Ervaren: deelnemers ervaren iets van wat het Jezus heeft gekost om ons het leven te geven.

Doen: deelnemers proberen zelf woorden te geven aan de kern van het Evangelie, aan wat Jezus voor ons heeft gedaan

Dit gesprek is een aanvulling op blok 1, om tijdens het Focustraject aandacht te kunnen besteden aan Goede Vrijdag. Daardoor is dit een echt ‘paas-gesprek’, en kan het los van het andere materiaal worden gebruikt rond Pasen.

Lied

Heet de groep welkom en zing het lied ‘Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis’ (OTH 125) of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

Twee gesprekken geleden werd ons gevraagd om na te denken over een diaconaal gebaar dat we als kring zouden kunnen doen. Het is goed van elkaar te horen of het gelukt is en wat er gebeurde. Ook als je de opdracht niet hebt kunnen uitvoeren, is het goed om terug te kijken waarom het niet lukte. Bespreek samen de vragen uit het werkboek:

  1. Hoe staat het met de plannen?
  2. Welke volgende stappen zouden jullie in de voorbereidingen kunnen zetten?
  3. Of hebben jullie al actie ondernomen? Deel je ervaringen als dat het geval is. Hoe werd er gereageerd?
  4. Wat neem je mee voor de toekomst?

Als de actie al is uitgevoerd, zou je in de bespreking kunnen bekijken hoe je vergelijkbare dingen vaker zou kunnen doen. Als de actie nog niet is uitgevoerd, zou je in de bespreking kunnen bekijken hoe je er samen voor kunt zorgen dat jullie echt tot een diaconaal gebaar zouden kunnen komen

Gebed

Dank God voor de mogelijkheid om Goede Vrijdag en Pasen te vieren. Bid om een goede bijeenkomst.

Bijbelstudie

Introductie

Kom kort terug op wat jullie vorige keren hebben gedaan. Vandaag staan we stil bij wat Jezus ten diepste voor ons heeft gedaan toen Hij aan het kruis ging. Geef ook woorden aan het feit dat je gesprekskring nu in de lijdenstijd of zelfs stille week valt. Dit extra gesprek heeft ook iets van verstilling. Het eindigt met een meer meditatief moment rond het Bijbelgedeelte uit Jesaja (neem daar ook ruim de tijd voor!) Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Lukas 23:33-43

Laat het Bijbelgedeelte (Lukas 23) door iemand uit de groep lezen. Vraag de anderen actief mee te lezen door alvast te bedenken welke verschillende personen ze in deze geschiedenis tegenkomen.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 1

Wat raakt je het meest als je dit stukje uit het evangelie leest? Deel dat met elkaar

Geef de deelnemers even de tijd om het gedeelte nog een keer te lezen en dan een antwoord te geven. Wijs een paar aan die hierop proberen antwoord te geven. Besef dat dit voor mensen niet makkelijk is. Zorg in ieder geval dat je zelf een eerlijk antwoord hebt. Geef ook ruimte aan de eerlijkheid van iemand die zegt dat het gedeelte hem of haar op dit moment helemaal niet raakt.

Gespreksvraag 2

Ken je mensen in je omgeving die lijken op dat meisje die geen idee heeft waar het kruis voor staat? Hoe zou je, in je eigen woorden, kunnen uitleggen wat het lijden en sterven van Jezus voor jou (of voor haar?) betekent?

 Let bij dit gesprek op dat de antwoorden uit echte eigen woorden bestaan, en niet uit kerktaal of jargon. Vraag door als mensen abstract blijven of niet zo goed weten wat ze willen vertellen. Geef ook ruimte als mensen tijd nodig hebben, of geef de mogelijkheid om het antwoord op te schrijven. Zo kunnen mensen iets rustiger nadenken over de betekenis van het lijden en sterven van Jezus voor henzelf.

Gebed

Neem de tekst door onder het kopje ‘Gebed’. Leg uit dat dit moment meer een meditatief moment is. Leg uit wat je wilt gaan doen met de groep. Kies daarbij een van de vormen die genoemd zijn, en denk na over de vorm die bij de groep op dit moment past. Je kunt ook een combinatie maken van eerst in stilte voor zichzelf mediteren en spreken met God en met elkaar hardop afsluiten.

Lees met elkaar Jesaja 53:1-5.

Na een poosje stilte begint één iemand van de groep het gezamenlijk gebed door hardop te bidden. Daarna volgen nog anderen (kun je van te voren afspreken). Spreek sowieso af wie als laatste het gebed afrondt met het Onze Vader in te zetten. Bedank de deelnemers en geef aan wanneer jullie weer bij elkaar komen.