Tijdpad

Als je dit programma gebruikt op de kindernevendienst, zul je een keuze moeten maken uit de verschillende programmaonderdelen. Maak voor jezelf van tevoren een tijdpad. Kies voor jonge kinderen voor de Introductievorm en de Vertelling. Kies voor de oudere kinderen voor het onderdeel Bijbel en In beweging.

Beginsituatie

Bijna alle kinderen vinden het leuk om ergens voor uitgenodigd te worden. Denk maar aan: een speelafspraak, een kinderfeestje of een bruiloftsfeest. Ze zullen enthousiast reageren op de uitnodiging en er ook heel veel zin in hebben! Zo is er ook een uitnodiging om naar de kerk, kinderclub of nevendienst te komen. De meeste kinderen zullen weten dat zij van harte welkom zijn in de kerk en/of op de kinderactiviteit, maar dat deze uitnodiging eigenlijk van Jezus Zelf komt, daar zullen ze niet zo snel bij stil staan. Toch is dat zo! Jezus nodigt alle kinderen uit om Hem te ontmoeten. Hoe je dat dan doet? Door die plekken op te zoeken waar je over Hem kunt horen, door zelf in de bijbel te lezen en door met Hem te praten (bidden). Wees als kinderwerker enthousiast over de uitnodiging van Jezus én straal dat ook uit. Enthousiasme werkt namelijk aanstekelijk!

Persoonlijke voorbereiding

Johannes 1:35-43

– Lees het Bijbelgedeelte door.

– Gebruik onderstaande punten voor je eigen voorbereiding. Denk over de vragen na: dit helpt je om straks met de kinderen in gesprek te gaan.

Enthousiasme

Enthousiasme betekent dat je ergens vol van bent en er alles voor wil doen. Een synoniem van het woord is ‘geestdrift’. Prachtig als je bedenkt dat de Geest van God ons enthousiast maakt voor Jezus! Dit Bijbelgedeelte zit boordevol enthousiasme.

Johannes is enthousiast over Jezus. Nog voordat hij Jezus heeft gezien en ontmoet, getuigt hij al over Hem (vers 27). Als Johannes Jezus ontmoet bij de Jordaan vertelt hij de mensen Wie Jezus is. ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (vers 29) en ‘Hij is de zoon van God’ (vers 34). Johannes focust op Jezus en wijst niet op zichzelf. De volgende dag ziet Johannes Jezus weer lopen. Johannes herkent Hem en reageert: zie het Lam van God! Twee discipelen horen dit en gaan achter Jezus aan. Kennelijk werkt het enthousiasme van Johannes aanstekelijk en wekt het nieuwsgierigheid op. Ze volgen Hem (vers 37). Dit is een belangrijke stap: niet alleen over Jezus horen, maar zélf naar Hem toe willen gaan, Hem willen ontmoeten.

Vragen

Waar zie je nog meer enthousiasme in dit Bijbelgedeelte?

Ben jij enthousiast over Jezus? Wanneer ontmoette jij Hem? En hoe kun je kinderen hierover vertellen?

 

Uitnodigen

De twee mannen vragen aan Jezus: ‘Rabbi, waar woont u?’ (vers 39). Met andere woorden, wij willen graag bij U op bezoek komen! Zij begrijpen heel goed dat zij bij Jezus moeten zijn. Wat mooi om te lezen dat Jezus hen meteen uitnodigt: ‘Kom en zie!’ (vers 40). Kom maar mee, dan zal je het zien. Zo krijgen ze een uitnodiging om bij Jezus op bezoek te komen. We lezen verder niet hoe deze ontmoeting is geweest, maar één ding is duidelijk: zij zijn er in de tijd dat ze bij Hem waren van overtuigd geraakt dat Hij de Messias, de door God Gezalfde en Gezondene is (vers 41). Want we lezen dat één van de twee, Andreas, even later zijn broer Simon opzoekt en dit tegen hem zegt (vers 42). En op zijn beurt, nodigt hij zijn broer uit, om mee te gaan naar Jezus.

Vragen

De twee mannen hebben het verlangen om Jezus beter te leren kennen. Heb jij dat verlangen ook? Door plekken op te zoeken waar je Jezus kunt ontmoeten, leer je Hem beter kennen. Welke plekken zijn dat voor jou? En voor de kinderen?

 

Uitdelen

Als we Jezus hebben ontmoet en zien wie Hij is, dan willen we dit ook aan anderen vertellen en laten zien. Daarvoor hoef je helemaal niet ver te zoeken, je kunt het gewoon uitdelen dichtbij huis. Zo deelt Andreas het uit aan zijn broer en neemt hem mee naar Jezus. Wij mogen de uitnodiging van Jezus ook uitdelen aan de mensen dichtbij huis. Dan kun je denken aan je familie, je vriendenkring of je buren.

Vragen

Heb jij je geloof wel eens uitgedeeld? Op welke manier? Vond je dit wel/niet lastig en waarom?

Doelstelling

Weten: Kinderen horen dat Jezus Zelf mensen uitnodigt (toen en nu) om met Hem mee te gaan.

Ervaren: Kinderen beseffen dat ook zij Jezus op verschillende plekken kunnen/mogen ontmoeten en dat Hij hen persoonlijk uitnodigt om achter Hem aan te gaan.

Doen: Kinderen zijn enthousiast over Jezus’ uitnodiging en bedenken manieren om de uitnodiging van Jezus ook door te geven aan anderen.

Lied

Vertel de kinderen dat je blij bent om hen te zien en dat je het fijn vindt dat ze de uitnodiging om te komen hebben aangenomen. Want: jullie zijn van harte welkom! Zing nu samen het lied ‘Hé, kom je kijken’ (Op Toonhoogte 503).

Andere liederen:

Psalm 139:2

Vertel het aan de mensen (553)

Gebed

Vraag de kinderen welke woorden ze uit dit lied nog weten. Waar gaat het lied over? Laat ze ontdekken dat het gaat over een uitnodiging. Een uitnodiging om Jezus te ontmoeten. Vertel dan: jij en ik hebben ook een uitnodiging gekregen van Jezus! Hij nodigt ons namelijk uit om hier, op de kinderclub en/of kindernevendienst, te zijn. Dat klinkt misschien een beetje vreemd… Maar, toch is het zo! Want op deze plek mogen wij Jezus ontmoeten. Vraag de kinderen hoe we dat kunnen doen. Door samen in de Bijbel te lezen en te praten over Hem. Maar, ook door te praten mét Hem, in gebed. Dat gaan we nu doen.

‘Dank U wel Jezus, voor de uitnodiging om naar deze plek te komen. Hier mogen we samen in de bijbel lezen en met elkaar praten over het geloof. Zo kunnen we samen meer leren over wie U bent. Wilt U ons heel enthousiast maken voor U.’

Verhalen delen

Introductievorm 

Met de introductie komen de kinderen in het thema en kun jij meteen een kijkje nemen in hun leefwereld.

Uitnodiging

Ga in de kring zitten en zet in het midden een tafel. Neem een aantal uitnodigingen mee (of bedenk en maak ze zelf) en leg deze verspreid neer op de tafel. Je kunt denken aan een uitnodiging voor een kinderfeestje, een bruiloftsfeest, een leuk uitje, een jubileum, een concert, enz. Eventueel zorg je voor dubbelle uitnodigingen zodat de kinderen allemaal de kans krijgen om er goed naar te kijken. Geef de kinderen de tijd om even naar de uitnodigingen te kijken. Bij jonge kinderen loop je samen de uitnodigingen kort langs. Laat één voor één de uitnodigingen zien en vraag waar deze uitnodiging voor is. In het werkboek staan een aantal vragen die je kunt stellen. Waarom was de uitnodiging zo leuk?

Ben je er naar toe geweest? Alleen of samen? Vraag de kinderen om een uitnodiging te kiezen van de tafel: Welke uitnodiging zou jij wel willen krijgen? Waarom?

Na dit gesprekje maak je een brug tussen deze introductie en het Bijbelverhaal. Dat kan met de volgende woorden: Ik ben nog één hele belangrijke uitnodiging vergeten. En dat is er één waar ik heel erg blij en enthousiast van wordt. Er is namelijk Iemand die ons allemaal uitnodigt voor een hele bijzondere ontmoeting. Luister maar naar het Bijbelverhaal.

Bijbel

Voorbereiding

Verdiep je in het bijbelgedeelte. Gebruik hiervoor de achtergrondinformatie die staat in de handleiding. Lees het verhaal ter voorbereiding een aantal keren goed door. Het wordt vanuit Andreas vertelt. Tip: als je de vertelling te kort vindt, zou je het verhaal over Filippus en Nathanaël er zelf nog bij kunnen vertellen.

 Brug van de introductie naar de vertelling

Geef de kinderen een luistervraag mee: hoe reageren de mensen uit dit bijbelverhaal op de uitnodiging van Jezus?

 

Verhaal

Andreas loopt over het zandpad langs de rivier. De wind blaast zijn haren door de war en zijn kleren fladderen naar achter. O, hij voelt zich zo blij; hij zou wel een dansje willen maken! Weet je waarom? Hij heeft Jezus gezien. Nee, niet alleen gezíen, hij is zelfs bij Jezus in huis geweest!

Hoe dat zo kwam? Nou, eerder die dag was hij met een vriend van hem aan het luisteren naar Johannes de Doper. Johannes vertelde prachtige verhalen over de komst van de Messias. Dit keer was hij in gesprek met een paar geleerde mannen. En toen liep Jezus langs! Meteen stopte Johannes met zijn lessen en wees met z’n vinger naar Jezus. ‘Kijk, het Lam van God!’ Hij, Andreas, begreep gelijk wat Johannes bedoelde. Heel vaak had hij zelf een lammetje geofferd in de tempel. En als je dat deed, dacht je eraan dat je zonden werden vergeven; het lam werd voor jou in de plaats gedood. Dus als die aangewezen man het Lam van God was, moest Hij wel de Messias zijn; de Koning die vrede zou brengen. Dan was Jezus nóg belangrijker dan Johannes de Doper!

En daarom was hij met z’n vriend samen snel achter Jezus aangegaan. Ze wilden Jezus volgen! Jezus had omgekeken en gevraagd wat zij zochten? Toen hadden ze gevraagd: ‘Rabbi, waar woont U?’. Pfff… hij had nog wel gedacht of het niet erg brutaal was om dit zomaar te vragen. Het was toch eigenlijk een vraag of ze bij Jezus thuis mochten komen! Maar Jezus begreep gelukkig wel hun bedoeling en had hen uitgenodigd om bij Hem binnen te komen. Hij had gezegd: ‘Kom en zie’. Kom maar met Mij mee dan kun je het zelf zien. En zo was hij, samen met zijn vriend, de hele dag bij Jezus gebleven.

Oeps, daar botst Andreas bijna tegen iemand op. ‘Hé, Andreas!’ Het is Simon, zijn eigen broer. Andreas barst meteen los over alles wat hij heeft beleefd: ‘O, Simon, wij hebben de Messias gevonden. Ja echt! Kom maar met me mee, dan zal ik je bij Hem brengen.’ Even later staan ze voor Jezus. ‘Meester, dit is mijn broer…’ Meer hoeft Andreas niet te zeggen. Jezus weet alles al. ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je anders heten: Petrus.’ Simons mond valt open van verbazing. Noemt Jezus hem Petrus, steenrots? En hij voelt zich juist vaak zo’n slappeling… Nou Petrus wil ook wel bij Jezus blijven. Hij wil Hem ook volgen. Dan zal hij samen met zijn andere vrienden grote dingen meemaken, dat is zeker!

 

Afronding

En zo krijgt hij, Andreas, er nog meer vrienden bij. Niet alleen Johannes en Simon Petrus, maar hij krijgt nog veel meer vrienden. Misschien heb je wel eens van hun namen gehoord? Ik zal er een paar opnoemen. Denk maar aan: Filippus en Nathanaël, en Thomas die vaak twijfelde, en de twee Jakobussen, en Levi die eerst een dief was, maar ook meteen achter Jezus aanging. In totaal zullen er twaalf verschillende mannen, de discipelen, met Jezus door het land gaan trekken. En steeds mogen ze luisteren naar Jezus’ wijze woorden en mogen ze alle wonderen zien die Hij gaat doen. Nou je begrijpt wel dat ze daar enthousiast van worden! Pak nu de korte opdracht uit het werkboek erbij. Laat de kinderen de smiley’s tekenen. Benadruk dat alle mensen uit het verhaal enthousiast (blij) worden van de ontmoeting met Jezus. Vraag aan de kinderen of zij ook enthousiast worden van Jezus? Hoe merk je dat? En wat doe jij dan?

In beweging

Wie nodig jij uit?

Nodig: uitnodiging uit het werkboekje, potloden/stiften.

Werkwijze: In het werkboek staat een uitnodiging die de kinderen mogen invullen en inkleuren. Knip de uitnodiging uit en geef deze aan een vriend of vriendin.

Let op: je kunt deze uitnodiging ook van tevoren op stevig papier kopiëren uit het werkboek. Het is extra leuk om dit dan twee keer te doen: één uitnodiging is voor jezelf en ééntje mag je uitdelen.

Gesprek: Houd naar aanleiding van deze opdracht eerst een kort gesprekje met de kinderen. Wat is er allemaal te doen in onze kerk? Pak eventueel het kerkblad erbij. Welke activiteiten voor kinderen zijn er? Wie zou je hiervoor kunnen uitnodigen? Denk hierbij aan: een buurmeisje, een klasgenoot, iemand van de voetbalvereniging. Als het om activiteiten gaat, kun je denken aan: een leuk uitje, de volgende Focus-bijeenkomst, een vakantiebijbelclub of –dag. Je kunt hier ook speciaal een laagdrempelige activiteit voor organiseren. Ga na het gesprekje aan de slag en stimuleer de kinderen om er iets bijzonders van te maken. De uitnodigingen gaan mee naar huis en worden in de komende week uitgedeeld. Kom hier de volgende keer even op terug: Hoe vond jij het om dit te doen? Hoe was de reactie?

In beweging

Een proefje

Met dit proefje laat je zien dat iets heel kleins (één druppel inkt), toch een heel groot effect kan hebben (het hele glas water kleurt bijv. rood). Zo is het ook met het uitdelen van het Evangelie.

Nodig: vulpenvulling (bijv. rood), glas water, potlood.

Werkwijze: Vul het glas met water en zet het zo neer dat de kinderen het allemaal goed kunnen zien. Pak de vulpenvulling en prik met de punt van het potlood in de bovenkant van de vulling, zodat het balletje erin gaat. Het is leuk om de kinderen van tevoren te laten raden wat er gaat gebeuren als jij nu één druppel inkt in het water laat vallen? Vervolgens doe je dit ook. Knijp heel voorzichtig in de vulling, zodat er echt maar één druppel uitkomt en in het water valt. Misschien moet je dit thuis even uitproberen. Kijk samen wat er gebeurt. Geef ruimte voor reacties van kinderen: wat zie je, vertel eens… De druppel zal heel langzaam naar beneden gaan en er ontstaan allemaal slierten van inkt in het water. De slierten zullen verdwijnen en de inkt zal zich zo verspreiden in het water dat het water overal gaat kleuren.

Gesprek: Het lijkt misschien heel klein en onbeduidend als jij iets over het geloof vertelt aan anderen. Of het lijkt heel simpel om iemand uit te nodigen voor onze kinderclub of voor de vakantiebijbelweek/dag… Maar Gods Geest kan dit juist gebruiken. Zodat anderen ook over Jezus horen. Je mag er op vertrouwen dat jouw enthousiasme aanstekelijk werkt!

Gebed

Kom kort terug op het woord enthousiasme. Enthousiasme is dat je ergens vol van bent en dat je er alles voor wilt doen. In jouw gemeente zijn er vast wel enthousiaste mensen te vinden die vol zijn van Jezus en alles voor Hem willen doen. Vraag of de kinderen zulke mensen kennen. Vertel dat jij ook weer helemaal enthousiast bent geworden! Dat komt omdat we vandaag samen weer zulke mooie dingen ontdekt hebben over Wie Jezus is. Daar word ik enthousiast van! Ik hoop jij ook! Bid samen.

Dank Jezus voor de uitnodiging om bij Hem te komen.

Vraag of Hij wil helpen deze uitnodiging weer verder rond te delen. Zodat nóg meer mensen enthousiast worden voor Hem.

Extra

Als je extra tijd hebt, kun je deze wat grotere creatieve opdracht doen.

Poster maken 

Nodig: grote vellen A-3, tijdschriften, gekleurd papier, stiften, potloden, scharen, lijm.

Werkwijze: Geef de kinderen in tweetallen of kleine groepjes de opdracht om een sprankelende poster te maken over jullie kinderclub –of nevendienst. Het moet een hele uitnodigende poster worden. Laat zien waarom het zo leuk is, wat we doen, wanneer het is, enz. Bekijk alle posters en hang ze ook op in het gebouw.