Doelstelling

Denken: jongeren weten dat woorden van Jezus altijd iets uitwerken en dat weerstand, ook bij onszelf, vaak een eerste reactie is.

Ervaren: jongeren ervaren dat er iets van weerstand bij zichzelf en bij anderen aanwezig kan zijn. Ze ervaren ook dat we in het doorgeven van woorden van God helemaal afhankelijk zijn van Zijn hulp en Geest.

Doen: jongeren denken na over hoe zij met iemand uit hun omgeving in gesprek kunnen gaan over het geloof en bidden langduriger concreet voor één persoon.

Lied

Zing met elkaar het lied ‘Ik wil jou van harte dienen’ (OTH 374).

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft. Bid om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst, om zijn Geest om zijn Woord goed te begrijpen.

Introductievorm 16+ Als…., dan….

Aan de hand van verschillende ‘hulpvoorwerpen’ laten we jongeren ontdekken hoe ze kijken naar noodsituaties in hun omgeving. Zien ze mogelijkheden om hulp te bieden?

Voorbereiding

 • Zorg per kleine groep voor de onderstaande voorwerpen of tekstkaartjes (zie onder ‘werkwijze’).
 • Blanco kaartjes

 

Werkwijze

 • Leg op tafels verspreid in de zaal de volgende voorwerpen met daarbij de bijbehorende teksten:
  • Geld
  • Bijbel
  • Glas water
  • Pleister
  • Hart (ballon of van papier)
  • Mobiele telefoon
  • Klok
  • Fotolijstje met daarin het woordje ‘ik’
 • Maak kleine groepjes en geef ze de opdracht om een groep mensen in de omgeving te bedenken waarvoor de kerk iets zou kunnen doen (bijvoorbeeld vluchtelingen). Laat hen dat op een kaartje schrijven.
 • Laat ze bij het kaartje twee van de bovenstaande voorwerpen of tekstkaartjes uitkiezen en aangeven waarom zij dat kaartje of voorwerp als hulpmiddel voor de groep belangrijk vinden.
 • Bekijk na afloop de keuzes die gemaakt zijn en laat elke groep presenteren welke kwetsbare groep ze hebben gekozen en vertellen wat de kerk specifiek voor de groep zou kunnen doen aan de hand van de voorwerpen of kaartjes.
 • Op welke manier kijken jongeren aan tegen problemen van mensen in Nederland? Zien ze mogelijkheden om hulp te bieden? Hoe dan? Eindig bij het fotolijstje. In hoeverre hebben jongeren oog voor de betekenis die ze zelf kunnen hebben in deze wereld?

Bijbelstudie

Tieners ontdekken hoe vrienden van een verlamde reageerden toen ze geconfronteerd werden met de grenzen aan hun mogelijkheden om te helpen

Opdrachten

Maak groepjes van vijf personen. Als dat niet uitkomt, laat je de rol van Boaz vervallen en maak je groepjes van vier.

Lees met elkaar het Bijbelgedeelte.

 • Zet de groepjes dan aan het werk met opdracht 1. Laat ze dus bedenken welke praktische bezwaren Perez aangevoerd zou kunnen hebben en hoe Simeon en Boaz daarop reageerden. En ook: waarom is Juda bang voor de mensen? Wat vonden Simeon en Boaz daarvan? Interessant is ook wat Nadab mogelijk gezegd heeft. Doel hiervan is natuurlijk niet om maar een leuk toneelstukje in elkaar te zetten. Het gaat erom dat de tieners er iets van ervaren dat het van de vrienden wél iets vroeg om deze actie op touw te zetten. Je hoeft het stukje overigens niet per se uit te laten spelen. Je kunt de opdracht ook zó vormgeven: bedenk de bezwaren die Perez en Juda gehad zouden kunnen hebben, en zet daarnaast hoe Boaz en Simeon daarop gereageerd zouden kunnen hebben.
 • Opdracht 2 is eigenlijk de conclusie die de tieners voor zichzelf trekken uit opdracht 1. Laat elke tiener eerst voor zichzelf twee woorden kiezen en ga er dan over in gesprek.
 • Laat ook bij opdracht 3 eerst elke tiener een reactie/ uitspraak formuleren. Vervolgens laat je ze de uitspraken noemen. Je hoeft hierover niet per se in gesprek te gaan. Het is eigenlijk de afronding van deze Bijbelstudie.

In Beweging: In de aanbieding

Je kunt hier even terugkomen op de introductie. Jongeren geven aan wat zij in de aanbieding hebben als het gaat om zorgen voor de ander. Welke mogelijkheden hebben ze om te investeren in de ander?

 Voorbereiding

Kopieer voor iedere tiener het kaartje ‘Ik bied mezelf aan!’ uit de bijlage. Zorg verder voor voldoende pennen.

 Werkwijze 

Geef elke tiener één kaartje ‘Ik bied mezelf aan!’. Daarop vullen ze in wie ze zijn, wat ze kunnen, kortom: wat hebben ze ‘in de aanbieding’ voor een ander? • Haal de ingevulde kaartjes daarna op en deel ze willekeurig weer uit. Iedereen krijgt – als het goed is – een kaartje van een ander. Op de kaartjes worden nu concrete tips geschreven voor de ander waarmee hij de komende tijd aan de slag kan.

De kaartjes worden vervolgens weer uitgedeeld aan de ‘eigenaars’. Laat een aantal tieners vertellen wat er op hun kaartje staat geschreven, welke tip(s) ze hebben gekregen en wat ze daarmee concreet gaan doen. • Benadruk dat je niet per se grote en ingewikkelde dingen hoeft te doen. Door gewoon beschikbaar te zijn kun je voor een ander al van grote betekenis zijn.

Verhalen delen

Kijk zelf het fragment ((http://www.npo.nl/in-de-ban-van-de-paus/09-08-2016/VPWON_1259518 , vanaf 15:20 tot 18:40 minuten).)  van te voren en schat in of dit in de groep zal landen. Wellicht heb je wat woorden nodig om het in te leiden. Hierbij gaat het niet om de Paus of een discussie over de Rooms-Katholieke kerk maar om wat een omhelzing met iemand doet. Zorg dat beeld en geluid weer goed zijn.

Gebed

Sluit af met gebed.

Dienen en delen: Make a difference!

Laat jongeren bij deze opdracht concreet bedenken en afspreken welke actie ze gaan doen.