Beginsituatie

  • Vraag eens aan jongeren waar ze enthousiast over zijn. Waarschijnlijk komen ze dan op mensen en dingen die belangrijk voor hen zijn, die ze bezighouden, die ze raken. Een bekende sporter, zanger, een idool, bekende Nederlander. En de meeste van hen willen hun BN’er ook wel graag echt ontmoeten. Zijn jongeren ook zo enthousiast over Jezus? Het woord enthousiast zal bij een groot deel van hen niet meteen naar boven komen las het over Hem gaat…
  • Een ontmoeting met Jezus in hun leven, daar hangt toch vaak een waas van (schijn)heiligheid / onduidelijkheid omheen… Want hoe kun je Hem nu ontmoeten? Dat was in de tijd van het NT wel anders. Letterlijk is in ieder geval geen optie, maar wat moet je je dan voorstellen bij een ontmoeting met Hem? Voor veel jongeren is dat een vraag.
  • Toch zullen er ook jongeren zijn die met veel enthousiasme met het geloof bezig zijn, voor wie Jezus en een ontmoeting met Hem een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Goed om aan deze jongeren te vragen wat de ontmoeting met Jezus inhoudt en waarom ze zo enthousiast over Hem zijn.

Doelstelling

Denken: jongeren beseffen dat Jezus door de Geest ons nog steeds uitnodigt om dicht bij Hem te komen en dat wij ook anderen mogen uitnodigen om bij Hem te komen.  

Ervaren: jongeren verlangen om de uitnodiging van Jezus opnieuw te horen en daarop in te gaan.

 Doen: jongeren proberen praktisch meer te oefenen in het luisteren naar de ander en betrekken God bij de ontmoetingen die ze in het leven van alle dag hebben.

Inleiding

Zorg dat je weet wat het focustraject in jullie gemeente in grote lijnen inhoudt. Benadruk bij het eerste gesprek met de groep in het kader van FOCUS nog een keer het verlangen zoals dat is verwoord in de inleiding: Samen in gesprek zijn rond de missionaire opdracht van de gemeente in het geloof dat Jezus Christus zelf ons door zijn Geest wil leiden en inspireren. Samen groeien in geloof en de relatie met de drie-enige God. Tegelijk willen we nadenken hoe we het geloof verbinden aan ons dagelijks leven en zo levende getuigen zijn van Jezus Christus met open oog voor mensen die we ontmoeten. Geef aan dat er in jullie gemeente een bredere bezinning is. Kerkenraad, eredienst, kringen, jeugdwerk en gezinnen, etc; op verschillende plaatsen in de gemeente wordt in de komende tijd nagedacht over onze roeping als christelijke gemeente. Geef aan dat er speciaal voor jongeren materiaal is ontwikkeld. Voor het eerste thema (blok): Jezus ontmoeten, zijn er vijf programma’s.

Probeer voor jezelf een goede tijdsindeling voor deze avond te maken. Probeer in te schatten hoeveel tijd je hebt en hoeveel tijd de oefeningen kosten. Neem voldoende tijd om ook de onderdelen ‘in beweging’ en ‘verhalen delen’ te behandelen.

Lied

Zing met elkaar het lied ‘U bent de God die roept’

(Op Toonhoogte 210)

Gebed

Bid om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst, vraag God om zijn Geest om zijn Woord goed te begrijpen.

Verhalen delen: Meet en Greet

Jongeren geven aan wie zij een keer zouden willen ontmoeten en waarom.

Benodigdheden

Voor elke groep jongeren een aantal foto’s van bekende en minder bekende mensen. Hieronder kun je een aantal foto’s hiervoor downloaden.

Portretten-Blok-1-Gesprek-1

Werkwijze

Er zijn van die ontmoetingen die zo indrukwekkend zijn, dat je ze je hele leven niet meer vergeet. Leg de foto’s van bekende mensen in het midden op de tafel neer. Stel jongeren de volgende vraag: Wie van deze mensen zou je graag een keer willen ontmoeten? Kies één persoon uit. Wat zou je aan diegene vragen? Kun je je voorstellen dat een ontmoeting met hem/ haar zo’n ontmoeting is die je je leven niet meer vergeet? Leg vervolgens een kaartje bij de foto’s met daarop geschreven JEZUS. Stel jongeren de vraag: zou je Hem willen ontmoeten? Waarom wel/niet? Zou je een ontmoeting met Hem nooit meer vergeten? Maak de overstap naar de Bijbelstudie. Vertel dat we daar een aantal mensen ontmoeten die zeker de ontmoeting met Jezus niet snel meer zouden vergeten.

Bijbelstudie

In deze Bijbelstudie wordt gewerkt met leessleutels. Wil je hier meer over weten kijken dan op http://www.hgjb.nl/Werken-met-jongeren/gemeente/bijbellezen/methode/Leessleutels.htm

Leessleutel inleven

A. Praat met elkaar door over wat er in deze verzen gebeurt: Op welke manier ontmoeten de mensen uit dit Bijbelgedeelte Jezus en wat betekent die ontmoeting voor hen? Koppel de vraag ook naar het eigen leven van jongeren: waar zit jij ergens als het gaat om de ontmoeting/het volgen van Jezus? Op welke manier heeft Hij jou geroepen, heb jij Hem ‘ontmoet’? Welke reden heb jij om Jezus wel/niet te volgen?

Nathanaël komt erachter dat Jezus hem door en door kent. Dat haalt hem over de streep. Stel jongeren de vraag: Wat doet dit met jou, dat Jezus je door en door kent (lees eventueel ook enkele verzen uit Psalm 139)? Praat met jongeren door of ze dat juist bemoedigt of ook wel bang maakt

B. Ga in gesprek over wat de ontmoeting van jongeren met Jezus doet met hun houding naar anderen. In het

Bijbelgedeelte ontdekken jongeren als het goed is hoe belangrijk het is dat anderen je meenemen naar Jezus.

Vertellen zij anderen hoe de ontmoeting met Jezus hun leven heeft veranderd? Nodigen zij anderen uit om Hem ook te leren kennen? Op welke manier kun je dat in deze tijd doen? Benadruk dat Jezus je, als je Hem  ontmoet, zal verrassen. En dan moet je er dus niet vreemd van opkijken dat je E-factor voor Hem gaat stijgen. at zal anderen dan niet ontgaan! Zo ging dat bij Andreas en Filippus ook. Enthousiasme werkt aanstekelijk!

 

In beweging

Persoonlijk

Stimuleer bij deze opdracht jongeren om na te gaan hoe het komt dat ze Jezus niet zo direct of daadwerkelijk volgen als in het Bijbelgedeelte aan de orde is. Dat kan te maken hebben met allerlei dingen die in de weg taan. Om jongeren daar wat meer zicht op te geven kunnen de vier genoemde voorwaarden helpen. Ze ontdekken wellicht op deze manier persoonlijke belemmeringen. Probeer elkaar in het gesprek verder te helpen hoe met deze voorwaarden om te gaan.

Bedenk een manier om de jongeren te helpen de voorwaarden die hen belemmeren los te laten. Dat kan bijvoorbeeld door een aantal Bijbels in de vorm van een kruis op tafel te plaatsen en de briefjes daarbij te leggen.

 Naar anderen

Zie voor instructie het werkboek.

Verhalen delen

  1. Bij het verhalen delen hoort onderstaande video van Luis uit Colombia. Je kan deze video downloaden door op ‘Vimeo’ te klikken. Je gaat dan naar de website van Vimeo. Daar kan je de video downloaden. Zorg dat je video’s ook kunt laten zien (oefen even van tevoren of het lukt met beeld en geluid). Zorg dat je voor je de video laat zien de introductie of kijkvraag meegeeft. Dat helpt de groep even kijken vanuit een juiste context.

Laat de video zien.

Kom terug op de kijkvraag (even weer noemen) en laat een paar mensen reageren met verschillende reacties…

Besteed eventueel tijd aan een gespreksvraag.

Gebed

Sluit af met gebed.

Bedank de groep voor inbreng en aanwezigheid en wens hen succes met de ‘in beweging’ oefening.

 

Geef even aan wanneer jullie de volgende keer bijeen komen.