Doelstelling

Denken: jongeren weten dat woorden van Jezus altijd iets uitwerken en dat weerstand, ook bij onszelf, vaak een eerste reactie is.

Ervaren: jongeren ervaren dat er iets van weerstand bij zichzelf en bij anderen aanwezig kan zijn. Ze ervaren ook dat we in het doorgeven van woorden van God helemaal afhankelijk zijn van Zijn hulp en Geest.

Doen: jongeren denken na over hoe zij met iemand uit hun omgeving in gesprek kunnen gaan over het geloof en bidden langduriger concreet voor één persoon.

Lied

Zing met elkaar het lied ‘Ik wil jou van harte dienen’ (OTH 374).

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft. Bid om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst, om zijn Geest om zijn Woord goed te begrijpen.

Introductievorm 16- Wat doet het met je?

Aan de hand van de actualiteit gaan we na wat het tieners doet als ze geconfronteerd worden met situaties van nood in hun omgeving. Wat roepen die bij hen op? Kunnen ze er wat mee?

Benodigdheden

Zorg dat je (eventueel per groepje) een stapel foto’s en berichten uit kranten hebt, die laten zien welke nood er ook in Nederland is. Eventueel kun je er zelfgemaakte krantenkoppen aan toevoegen, zoals bijvoorbeeld:

 • 1 op de 9 jongeren wordt gepest op school
 • Eenzame ouderen hebben 14% meer kans op een vroege dood
 • 10% van de Nederlandse kinderen leeft in armoede
 • Miljoenen mensen in Nederland weten niet echt wie Jezus is
 • In Nederland leven ongeveer 40.000 gezinnen van wat ze krijgen van de Voedselbank
 • In 2015 kwamen ongeveer 19.000 minderjarige asielzoekers in hun eentje (dus zonder ouders of familie)naar Nederland

Maak verder voor iedere tiener een setje kaartjes met op elk kaartje één van de volgende uitspraken:

Wat moeten ze van me? | Wist ik maar wat je hieraan kunt doen. | Balen als dit je overkomt. | Dat moet toch op te lossen zijn! | Ik voel me tekortschieten. | Wat een uitdaging! | Dit heb ik al zo vaak gezien! | Dit raakt me diep! | Hier kan ik niks mee. | Word ik depri van. | Hier zou ik me graag voor willen inzetten.| Ik heb genoeg aan m’n eigen leven.

 Werkwijze

 • Maak eventueel groepjes van 4-6 personen. • Geef elk groepje een stapel foto’s, krantenberichten en/of zelfgemaakte krantenkoppen. Geef verder iedere jongere een setje kaartjes met de uitspraken.
 • De groep legt de foto’s en de krantenberichten open op tafel en bekijkt ze. Vervolgens gaat elke tiener bij zichzelf na welk gevoel deze beelden en berichten bij hem oproept. Iedereen kiest daarvoor eerst voor zichzelf twee kaartjes met een reactie die het beste zijn gevoel weergeven.
 • Na een korte toelichting maakt de groep een gezamenlijke keuze en kiest uiteindelijk twee kaartjes die het meest weergeven welke gevoelens deze beelden oproepen.
 • Inventariseer plenair de keuzes. Welke emotie voert de boventoon? Is dat onzekerheid, machteloosheid of onverschilligheid? Zijn er ook tieners die door het zien van deze beelden juist geactiveerd worden om zich in te zetten? Op welke manier worden ze erdoor geraakt? Of gaat het juist ‘kriebelen’? Hebben ze het gevoel dat ze van betekenis kunnen zijn voor al deze situaties?

Bijbelstudie

Tieners ontdekken hoe vrienden van een verlamde reageerden toen ze geconfronteerd werden met de grenzen aan hun mogelijkheden om te helpen

Opdrachten

Maak groepjes van vijf personen. Als dat niet uitkomt, laat je de rol van Boaz vervallen en maak je groepjes van vier.

Lees met elkaar het Bijbelgedeelte.

 • Zet de groepjes dan aan het werk met opdracht 1. Laat ze dus bedenken welke praktische bezwaren Perez aangevoerd zou kunnen hebben en hoe Simeon en Boaz daarop reageerden. En ook: waarom is Juda bang voor de mensen? Wat vonden Simeon en Boaz daarvan? Interessant is ook wat Nadab mogelijk gezegd heeft. Doel hiervan is natuurlijk niet om maar een leuk toneelstukje in elkaar te zetten. Het gaat erom dat de tieners er iets van ervaren dat het van de vrienden wél iets vroeg om deze actie op touw te zetten. Je hoeft het stukje overigens niet per se uit te laten spelen. Je kunt de opdracht ook zó vormgeven: bedenk de bezwaren die Perez en Juda gehad zouden kunnen hebben, en zet daarnaast hoe Boaz en Simeon daarop gereageerd zouden kunnen hebben.
 • Opdracht 2 is eigenlijk de conclusie die de tieners voor zichzelf trekken uit opdracht 1. Laat elke tiener eerst voor zichzelf twee woorden kiezen en ga er dan over in gesprek.
 • Laat ook bij opdracht 3 eerst elke tiener een reactie/ uitspraak formuleren. Vervolgens laat je ze de uitspraken noemen. Je hoeft hierover niet per se in gesprek te gaan. Het is eigenlijk de afronding van deze Bijbelstudie.

In Beweging: In de aanbieding

Je kunt hier even terugkomen op de introductie. Jongeren geven aan wat zij in de aanbieding hebben als het gaat om zorgen voor de ander. Welke mogelijkheden hebben ze om te investeren in de ander?

 

Voorbereiding

Kopieer voor iedere tiener het kaartje ‘Ik bied mezelf aan!’ uit de bijlage. Zorg verder voor voldoende pennen.

 

Werkwijze

 • Geef elke tiener één kaartje ‘Ik bied mezelf aan!’. Daarop vullen ze in wie ze zijn, wat ze kunnen, kortom: wat hebben ze ‘in de aanbieding’ voor een ander?
 • Haal de ingevulde kaartjes daarna op en deel ze willekeurig weer uit. Iedereen krijgt – als het goed is – een kaartje van een ander. Op de kaartjes worden nu concrete tips geschreven voor de ander waarmee hij de komende tijd aan de slag kan.

De kaartjes worden vervolgens weer uitgedeeld aan de ‘eigenaars’. Laat een aantal tieners vertellen wat er op hun kaartje staat geschreven, welke tip(s) ze hebben gekregen en wat ze daarmee concreet gaan doen. • Benadruk dat je niet per se grote en ingewikkelde dingen hoeft te doen. Door gewoon beschikbaar te zijn kun je voor een ander al van grote betekenis zijn.

Verhalen delen

Kijk zelf het fragment ((http://www.npo.nl/in-de-ban-van-de-paus/09-08-2016/VPWON_1259518 , vanaf 15:20 tot 18:40 minuten).)  van te voren en schat in of dit in de groep zal landen. Wellicht heb je wat woorden nodig om het in te leiden. Hierbij gaat het niet om de Paus of een discussie over de Rooms-Katholieke kerk maar om wat een omhelzing met iemand doet. Zorg dat beeld en geluid weer goed zijn.

Gebed

Sluit af met gebed.

Dienen en delen: Make a difference!

Laat jongeren bij deze opdracht concreet bedenken en afspreken welke actie ze gaan doen.