Planning

Tijdsindeling

Neem de stof vóór het gesprek in het werkboek thuis door. Bedenk wat past bij jullie groep en maak keuzes waar alternatieven voorhanden zijn. Een richtlijn voor het vullen van de bijeenkomst is:

0.00 uur               welkom en eventuele (nadere) kennismaking met elkaar

0.05 uur               Zingen van een lied

0.15 uur               1e bijeenkomst: Toelichting Focus traject in de gemeente. Volgende bijeenkomsten: Verhalen delen – Kort terugkomen op de  opdrachten die jullie elkaar gegeven hebben en ervaringen ermee.

0.20 uur               Gebed (waarin je ook de zojuist gedeelde persoonlijke ervaringen meeneemt)

0.30 uur               Bijbelstudie – Aan de slag met het Bijbelgedeelte en gespreksvragen

1.00 uur               Verhalen delen Kijken naar een verhaal en kort over in gesprek

1.15 uur               In beweging – elkaar helpen bij de concrete oefening

1.30 uur               Gebed en eventueel lied

 

Gespreksplanner

Aan het eind van ieder gesprek in de handleiding vind je een eenvoudige planner, waarop je bijvoorbeeld het tijdschema van jouw bijeenkomst in kunt vullen, een korte checklist van dingen waar je aan moet denken.