Aanwijzingen voor de eerste bijeenkomst

Benadruk bij het eerste gesprek met de groep in het kader van het Focustraject nog een keer het verlangen zoals dat is verwoord in de inleiding: Samen in gesprek zijn rond de missionaire opdracht van de gemeente in het geloof dat Jezus Christus zelf ons door Zijn Geest wil leiden en inspireren. Samen groeien in geloof en de relatie met de drie-enige God. Tegelijk willen we nadenken hoe we het geloof verbinden aan ons dagelijks leven en zo levende getuigen zijn van Jezus Christus met open oog voor mensen die we ontmoeten.

Geef aan dat er in jullie gemeente een bredere bezinning is. Kerkenraad, eredienst, kringen, jeugdwerk en gezinnen, etc.; op verschillende plaatsen in de gemeente wordt in de komende tijd nagedacht over onze roeping als christelijke gemeente.

Loop vervolgens kort de opbouw van het gesprek langs aan de hand van de pictogrammen in het werkboek. Geef daarbij ook al aan welke keuzen je voor de eerste avond hebt gemaakt. Geef aan wat je van hen verwacht en hoe je zelf als gespreksleider je rol ziet.

Zie ook ‘aandachtspunten voor een goed gesprek’ in het werkboek en de algemene inleiding van deze handleiding. Neem met de groep deze aandachtspunten door. Benadruk nog een keer hoe belangrijk het is dat er in de groep vertrouwelijk wordt omgegaan met wat er wordt gedeeld.