Tijdpad

Als je dit programma gebruikt op de kindernevendienst, zul je een keuze moeten maken uit de verschillende programmaonderdelen. Maak voor jezelf van tevoren een tijdpad. Kies voor jonge kinderen voor de Introductievorm en de Vertelling. Kies voor de oudere kinderen voor het onderdeel Bijbel en In beweging.

Beginsituatie

Staan kinderen stil bij de komst van Jezus? De meeste kinderen doen dit niet ‘vanzelf’. Juist daarom is het goed om dit te thematiseren en  daar is het jeugdwerk een prachtige plek voor.

Dat Jezus terugkomt en dat Gods Koninkrijk eraan komt, hebben kinderen vast weleens gehoord. Maar dat je je hierop voor moet bereiden en hoe je dat dan doet is voor de meeste kinderen onduidelijk. Het kan helpen om een vergelijking te maken met een groot feest, bijvoorbeeld de bruiloft van je zus of een 25-jarig huwelijksfeest van je ouders. Maanden van tevoren beginnen de voorbereidingen van zo’n groot feest. Als kind ben je hier ook druk mee. Je doet volop mee in de voorpret, je wilt een leuke verrassing organiseren, je hebt nieuwe kleren nodig, enz. Je doet er alles aan om jouw zus of ouders een onvergetelijke dag te geven. Logisch dat je niet op de laatste dag begint met de voorbereidingen. Zo is het ook met de komst van Jezus. Daar komt nog bij dat je niet weet wanneer Jezus terugkomt, maar wél is zeker dat Hij komt! Het is dus belangrijk om nu al met je geloof bezig te zijn en niet stil te blijven staan. Dit betekent blijven bijbellezen, bidden, naar de club en kerkdienst gaan, zodat je geloof als een lichtje blijft branden. Anderen kunnen jou hierbij helpen, maar ze kunnen je het geloof niet geven alsof het een pakketje is. Daarvoor is geloof te persoonlijk, het mag in jouw hart en leven gaan groeien en nóg sterker worden.

Persoonlijke voorbereiding

Mattheüs 25:1-13

– Lees het bijbelgedeelte door.

– Gebruik onderstaande punten voor je eigen voorbereiding.

– Dit bijbelgedeelte kan allerlei gevoelens/emoties bij je oproepen. Onderstreep de zin die bij jouw gevoelens van blijdschap oproepen. Onderstreep ook de zin die juist een naar gevoel bij je oproept. Waar komt dit nare gevoel vandaan?

 

Context

Jezus gaat een gelijkenis vertellen waarin Hij duidelijk wil maken hoe belangrijk het is om klaar te staan voor Zijn wederkomst. Hij vergelijkt Zichzelf in deze gelijkenis met een bruidegom en de gelijkenis gaat dus over een bruiloft.

Joodse bruiloft

In Nederland kennen we, in tegenstelling tot andere landen, de traditie van bruidsmeisjes nauwelijks. In de cultuur van het oude Israël hielpen deze meisjes, vaak vriendinnen of zussen, de bruid om zich klaar te maken voor de komst van haar bruidegom. Je kunt je iets voorstellen bij de opwinding in de uren voor het zover was.

Het was traditie dat de bruiloft begon met de bruidegom die op weg ging om zijn bruid op te halen. Deze feestelijke optocht vond vaak ’s avonds plaats, vandaar dat we lezen over olielampjes. Samen met zijn vrienden vertrok de bruidegom in een feestelijke stoet naar het ouderlijk huis van de bruid. Onderweg voegden zich steeds meer vrienden bij de stoet. In de stoet werd muziek gemaakt en gezongen. Bij het ouderlijk huis van de bruid stond de bruid mooi aangekleed te wachten. Samen met haar dienstmeisjes voegde de bruid zich dan bij de feestelijke stoet en gingen ze onderweg naar het ouderlijk huis van de bruidegom. Daar begon het feest echt: een verschil met een Nederlandse bruiloft is dat een joodse bruiloft een week duurt!

Lampen

In een tijd van wachten kan het stil worden. Misschien is de bruidegom nog heel ver weg. Je kunt zomaar in slaap vallen, net als de meisjes. Maar opeens, midden in de nacht, is het zover: de bruidegom is in aantocht! Er is even verwarring, ze zien geen hand voor ogen. Maar daar hebben ze alle tien rekening mee gehouden, ze hebben lampen meegenomen. Wij denken vaak aan zo’n klein oliekruikje van klei, maar het zou ook om fakkels kunnen gaan. Lange stokken met in olijfolie gedrenkte vodden bovenop. De verbrande vodden worden afgeknipt en wat overblijft wordt opnieuw in de olie gedoopt. Van de tien meisjes hebben er vijf geen extra olie bij zich. Zij dachten dat ze aan het kleine beetje olie in het lampje/op de fakkel wel genoeg zouden hebben. De wijze meisjes hebben wel extra olie meegenomen. Zij hebben er van tevoren wél rekening mee gehouden dat de bruidegom misschien wel laat zou kunnen komen, en dat ze dan extra olie nodig zouden hebben!

Je kunt dit vergelijken met de komst van Jezus. We weten niet wanneer, maar we weten wél dat Hij komt en dat wij ons hierop moeten voorbereiden. Dát is wijs zijn. Je maakt je klaar, vanuit de overtuiging dat het elk moment kan gebeuren!

Zelf voor olie zorgen

De dwaze meisjes vragen of de wijze meisjes, die wél een voorraadje hebben, hun olie met hen kunnen delen. Dat willen de wijze meisjes echter niet, want dan heeft níemand genoeg! Dat lijkt misschien best egoïstisch. Delen is toch iets goeds? Het is blijkbaar erg belangrijk dat je je eigen lampje brandende houdt! Dit geeft aan dat geloven uiteindelijk heel persoonlijk is. Ieder mens heeft zelf brandstof nodig om te blijven verwachten, geloven en uitdelen. Bij Jezus’ komst kun je niet bouwen op het geloof van je familie of je vrienden, het gaat erom dat iedereen persoonlijk klaar is om Hem te ontmoeten.

Tegelijkertijd vraag je je af, wat als Jezus, de bruidegom, het zou horen, zou Hij er dan niet voor pleiten dat ze hun olie zouden delen? We zien in vers 12 een andere kant van Jezus, Hij laat de dwaze meisjes die eerst olie moesten gaan kopen en daardoor de aankomst van de bruidegom en het begin van het feest misten, niet binnen in de feestzaal. Sterker nog, Hij zegt dat Hij hen niet kent. Hun leven was niet op Hem gericht, niet aan Hem gewijd. Dat dit niet zonder consequenties blijft, is de waarschuwende oproep in dit bijbelgedeelte.

Wijs en dwaas

Deze gelijkenis die Jezus vertelt, is een verhaal met een boodschap, een les. Jezus waarschuwt mensen die weten dat ze zich moeten voorbereiden op Zijn wederkomst, maar dit toch niet doen. Tien meisjes: de ene helft handelt wijs, de andere helft laat het maar over zich heenkomen. Ze zien wel wat er gebeurt. Wijs en dwaas. In Mattheus 7:24-27 gaat het ook over wijs en dwaas. De één bouwt op de rots, de ander op het zand. Terwijl het levenshuis van de één blijft staan, zakt het andere weg in de vloed. Blijkbaar is alleen horen én niet doen, niet genoeg. En blijkbaar is alleen weten dat Jezus terugkomt niet genoeg, maar gaat het ook over hoe betrokken ben je nu echt op de bruidegom? Als iemand echt belangrijk voor je is, dan zorg je dat alles in orde is als hij komt.

Maar is binnengelaten worden op het Bruiloftsfeest dan geen kwestie van genade? Jazeker! En toch blijft staan: wat is een lamp zonder olie? Jezus zegt in dezelfde Bergrede: Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Mattheüs 7:21)

Uitzien / Verwacht Hem

Jezus wil met deze gelijkenis benadrukken dat het Koninkrijk, de komst van de Koning, op een onverwacht moment zal zijn. Daarover sprak Hij in het hoofdstuk daarvoor ook: zelfs de engelen weten het niet (24:36), dat moment komt als een dief in de nacht (24:43). Als je waakt, ben je daarop voorbereid.  En waken wordt in de Bijbel ook wel genoemd: wandelen als een ‘kind van het licht’. (1 Thess.5:4,5). Het duister van de nacht is voorbij, het eerste morgenlicht is al te zien: de Dag van Christus is nabijgekomen. Daarbij past geen ‘duister’ leven, maar een leven in geloof, hoop en liefde (1 Thess.5:8,9). In dat perspectief leer je keuzes te maken, en je leven in te richten. Veel van wat belangrijk lijkt, wordt daarmee relatief. Status, inkomen, luxe, je eergevoel … vul maar aan. En andere zaken komen op de voorgrond te staan: hulpvaardigheid, een leven in harmonie met God en met de ander aandachtig leven. En zelfs in zorgelijke tijden is er perspectief: de Heer komt. En dat uitzicht geeft de diepste vreugde in het ‘gewone’ leven van elke dag. Reken er maar op dat er van zo’n leven iets uitgaat!

 

Doelstelling

Weten: Kinderen horen dat het Koninkrijk van God komt en dat Jezus mensen oproept om wijs en waakzaam te blijven.

Ervaren: Kinderen beseffen dat zij, net als de vijf wijze meisjes, goed voorbereid moeten blijven op de komst van Jezus. Dit doe je door actief met je geloof bezig te zijn.

Doen: Kinderen denken na hoe zij actief met hun geloof bezig kunnen zijn. Wat helpt mij en hoe kan ik anderen hierbij helpen?

Lied

Heet alle kinderen hartelijk welkom: wat fijn dat je er weer bent! Wat verwachten jullie dat we gaan doen vandaag? Laat een paar kinderen even raden. Vertel dan: als je iets verwacht, dan denk je aan de dingen die gaan gebeuren. Als je iets verwacht, kijk je er meestal heel erg naar uit! Je kunt niet wachten… je gaat écht op het puntje van je stoel zitten.

Vraag: Voor welke dingen ga jij nog meer op het puntje van je stoel zitten?

Wij gaan vandaag nadenken over iets dat zeker weten gaat gebeuren! Namelijk: dat Jezus terugkomt! Dit lied gaat over die verwachting… ga maar eens op het puntje van je stoel zitten. Zing met elkaar uit de liedbundel Op Toonhoogte, nummer 524 ‘Ik zit op het puntje van m’n stoel’.

 

Andere liederen:

Psalm 27:7

Give me oil in my lamp (270)

Ik zit op het puntje van m’n stoel

Jezus leeft in eeuwigheid

Wij zullen opstaan

 

(luisterlied jonge kinderen Youtube) Tien maagden – Elly en Rikkert

Gebed

Jezus, we weten uit de Bijbel dat U terugkomt op de aarde. Maar we weten niet wanneer. En dat is voor ons best lastig. Wilt U ons leren om Uw komst echt te blijven verwachten? Dat vraagt geloof van ons, maar we mogen weten dat U ons daarbij wilt helpen met Uw Heilige Geest. Amen

Verhalen delen

De weddingplanner

Nodig: Maak van tevoren een leuke kijktafel met daarop allerlei materiaal rond het thema ‘bruiloft’. Zorg voor foto’s van bruid en bruidegom, van de taart, het feest, de kerkdienst, de gasten, enz. Leg een gastenlijst neer, een paar pennen, misschien heb je nog trouwschoenen in de kast staan. Alles om de kinderen lekker in de sfeer te brengen voor hun taak als weddingplanner.

Vertel: We beginnen met een beetje rare opdracht. Ik ben namelijk gevraagd om te helpen de bruiloft van mijn zus/broer/vriendin te organiseren. Ik ben dus een echte ‘weddingplanner’! Heel tof, maar ik vind het wel een beetje moeilijk waar ik allemaal aan moet denken. Dus ik dacht ‘jullie kunnen mij wel even helpen hierbij!’. En om een beetje in de sfeer te komen, heb ik even een leuke ‘Bruilofts-tafel’ gemaakt.

Opdracht: Geef de kinderen de opdracht om in kleine groepjes of tweetallen een lijstje te maken waar je aan moet denken bij het organiseren van een bruiloft. In het werkboek kunnen ze dit invullen bij de ‘weddingplanner’. Inspiratie op doen kan bij de tafel.

Gesprek: Wat heb je op het lijstje geschreven? Geef een aantal kinderen/groepjes de beurt om hun lijstje op te noemen. Ondertussen doe jij of je hier heel erg blij mee bent en vertel je de kinderen dat je er heel veel aan hebt dat ze hebben geholpen. Vraag ondertussen ook even of er bruidsmeisjes op de bruiloft moeten komen. Waarom wel of niet? En wat moeten zij dan doen de hele dag? Zorg dat dit gegeven (de bruidsmeisje) genoemd wordt, zodat kinderen hier al even over nagedacht hebben.

Maak de overstap naar het bijbelgedeelte: In het bijbelgedeelte dat we vandaag gaan horen, gaat het ook over een bruiloft. Natuurlijk is dit ook allemaal heel goed voorbereid. Alhoewel, toch zijn er een paar meisjes die iets heel belangrijks zijn vergeten. Luister maar wat dat is.

Bijbel

Vertelling 

Vertel het bijbelverhaal aan de kinderen. In deze handleiding vind je hiervoor een voorbeeldvertelling. Na de vertelling mogen de kinderen de opdracht in het werkboek maken.

Luistervraag: Welke mensen komen er in het bijbelverhaal voor?

 

Voorbereiding

Verdiep je in het bijbelgedeelte. Gebruik hiervoor de achtergrondinformatie die staat in deze handleiding.

 

Brug van de introductie naar de vertelling 

Ben jij weleens op een bruiloft geweest? Hoe spannend is het dan als je met elkaar staat te wachten tot het bruidspaar komt! Want: hoe zien ze eruit? Hoe komen ze eraan? Enz. Jezus vertelt een verhaal over een bruiloft. Dat doet Hij om de mensen iets te leren over Zijn Koninkrijk. Zo’n verhaal van Jezus noem je een gelijkenis.

 

Verhaal

Daar gaat ze, Zerah, met haar vriendinnen. Ze heeft haar mooiste jurk aangetrokken, haar haren netjes gekamd, haar olielampje in haar hand. Ze is er helemaal klaar voor. Vandaag is het zover: een bruiloft in het dorp. Het is alweer lang geleden en Zerah heeft nog nooit een bruiloft als bruidsmeisje mogen meemaken. Maar vandaag wel. Voor het eerst! Vol spanning loopt ze mee met de meisjes. Ze zijn met z’n tienen. Hun taak is om de bruidegom te begeleiden naar het feest. Met hun lampjes en hun vrolijke jurken zal het een feestelijke stoet worden!

Zerah kijkt eens naar de andere meisjes. Iedereen heeft een brandend olielampje bij zich, maar sommigen hebben in hun andere hand nog een kruik. ’Oei’, denkt Zerah, ‘vergeten!’

In die kruikjes zit olie voor als het lampje op is gebrand. Je kunt dan wat nieuwe olie in het lampje doen en dan brandt het weer wat langer. Zerah heeft er geen één bij zich. Ze baalt als een stekker: ‘Wat dom! Helemaal niet aan gedacht toen ik wegging. Wel aan de mooie jurk en aan mijn haren; maar niet aan de olie! Maar goed, hopelijk duurt het niet lang meer voordat de bruidegom komt, dan blijft mijn olielampje vast wel lang genoeg branden.’

De meisjes lopen nog een stukje door en gaan dan langs de weg staan. Aan elke kant van de weg staan vijf meisjes, een mooie ere­haag voor de bruidegom straks. Ongeduldig kijkt Zerah de weg langs. Komt hij al? Maar ze ziet niets. Na een tijdje worden haar benen moe. ‘Even zitten hoor’, zegt ze. Al snel volgen de andere meisjes haar voorbeeld. De bruidegom laat wel erg lang op zich wachten. Zerah kan haar ogen bijna niet openhouden en haar hoofd wordt zo zwaar. Wat duurt dat lang zeg, dat wachten! Na een tijdje leunt ze met haar hoofd op de schouder van haar vriendin. Haar ogen vallen dicht.

De bruidegom komt er aan! Hij komt! Zorg dat je klaar staat! Zerah spert haar ogen wijd open en springt overeind! Huh? Was ze nou in slaap gevallen? Snel pakt ze haar olielampje. Maar wat is dat? Hij is uit aan het gaan. Hij smeult nog een klein beetje, maar veel licht komt er niet meer vanaf. Wat nu? Ze ziet een aantal andere meisjes nog wat nieuwe olie in het lampje doen, zo hebben ze toch weer licht. Ze telt er vijf. ‘Hé meisjes, hebben jullie voor mij nog wat olie? Ik ben het echt helemaal vergeten toen ik van huis wegging!’ ‘Nee sorry, mijn olie is nu op, ik had precies genoeg voor mezelf!’ Zerah kijkt de kring rond. De andere meisjes die een kruikje hadden schudden ook hun hoofd. ‘Nee, sorry! Misschien kun je nog snel naar huis om nieuwe olie te halen’, zegt één van de meisjes.

Tsja, dat moet ze dan maar doen. Snel rent ze weg, terug naar huis, samen met vier andere meisjes die ook geen olie mee hadden ge­nomen. In de verte hoort ze de stoet van de bruidegom aankomen. Feestelijk gezang en tromgeroffel komen steeds dichterbij. En Zerah? Zerah rent weg. Ze moet olie hebben, anders gaat haar lampje het niet meer doen. Ze baalt als een stekker. ‘Had ik nou maar beter na­gedacht’, denkt ze bij zichzelf. ‘Had ik nou maar olie meegenomen.’

Een tijdje later loopt ze, samen met de vier anderen, door de donkere, stille straten van het stadje. Hun lampjes branden nu fel en warm. De vlammen verlichten de verdrietige gezichten van de meisjes. Het is te laat. De bruidegom en zijn feestelijke stoet zijn nergens meer te bekennen. Ze zijn natuurlijk al naar het huis waar het feest is. Gelukkig weet één van de meisjes waar de feestzaal is. Misschien kunnen ze toch nog iets van het feest meemaken!

Als ze er zijn aangekomen klopt Zerah op de deur. Iemand doet open. Zerah probeert uit te leggen wie ze zijn: ‘We, we hoorden bij de bruids­meisjes, bij de stoet, maar… de olie van onze lampen… we hadden het niet meegenomen, we waren het vergeten en…’ ‘Wie zijn jullie? Klinkt de stem van de bruidegom. ‘Ik ken jullie niet!’ De deur wordt dichtgedaan. Zerah barst in tranen uit. Haar eerste bruiloft. Had ze zich nou maar iets beter voorbereid… en nu? Nu is het uitgelopen op een ramp! Teleurgesteld en met de tranen op haar wangen loopt ze terug naar huis.

Toen het verhaal verteld was zei Jezus: ‘Wees dus altijd waakzaam en goed voorbereid, want je weet nooit wanneer Ik, de Mensenzoon, zal terugkomen.’

 

Afronding

Wat wil Jezus ons leren met dit verhaal denk jij?

In beweging

Lampje maken

Kinderen maken een mooie reminder aan het thema van dit programma. Maak een echt lampje zoals hieronder of gebruik de extra opdracht in het werkboek (ontwerp je eigen lamp).

Nodig: Materiaal voor de lampjes. Zie onder werkwijze.

Gesprek: Als het donker is, doe je het licht aan. Dat klinkt heel logisch toch?! Als je met je geloof bezig wilt blijven, moet je eigenlijk ook het licht steeds aan doen. Met licht kun je dingen goed zien, je kunt iets zoeken, je stoot nergens tegenaan en je kunt dan ook anderen helpen. Zo is het ook met geloven. Als je ermee bezig blijft, je blijft bidden en in de Bijbel lezen, je luistert naar mensen die jou over het geloof vertellen/verhalen vertellen, je zoekt wat God van je vraagt, je doet wat Hij van je vraagt, enz. Dan blijft jouw licht ook schijnen en gaat het niet uit! We maken een lampje als reminder aan dit prachtige bijbelverhaal.

Werkwijze: Kies welke lamp je wilt laten maken.

Lampje 1 – Klei

Nodig:

  • Zelfdrogende klei
  • Plakaatverf en kwasten
  • Eventueel glitters
  • Nep-waxinelichtjes

Doen:

  • Geef elk kind een homp zelfdrogende klei en laat ze daar een mooie rechthoekige plak van maken.
  • De plak klei moet zo groot zijn, zodat jouw hand erop past. De plak moet ongeveer 2 centimeter dik zijn.
  • Rol de plak mooi glad met bijvoorbeeld een deegroller of een lege fles. Snij of kneed de randen mooi in de gewenste vorm (hoekige/ronde kanten).
  • Maak nu een afdruk van één hand in de klei. Deze afdruk moet zo diep zijn dat je in de handpalm een waxinelichtje kunt zetten.
  • Laat de klei goed drogen. Verf de plak in een mooie kleur (eventueel de hand in een andere kleur) en strooi eventueel glitters in de verf. Weer goed laten drogen.
  • Zet je lichtje in jouw handpalm. Laat zo je licht maar schijnen en verwacht de komst van de Heer.

Lampje 2 – Glazen potje

Nodig: Zwarte stickers of zwart papier, glazen potjes, nep-waxinelichtjes en/of lichtsnoeren.

Doen:

– Jonge kinderen beplakken het glazen potje met zwarte stickers. Als je geen zwarte stickers kunt vinden, kunnen ze ook zelf figuren knippen uit zwart papier en deze opplakken met sterke lijm op hun potje.

– Oudere kinderen kun je de opdracht geven het bijbelverhaal uit te beelden met zwart papier. Teken bijvoorbeeld de vijf wijze meisjes en plak deze om jouw potje heen. Bij hen bleef het licht branden omdat zij voorbereid waren.

– Stop een korte lichtsnoer of nep-waxinelichtje in het potje. Doe het licht aan en schijnen maar!

 

Tip: Leuk om met de brandende lampjes naar buiten te lopen en/of in de kerkdienst een plek te geven.

In beweging

Spellen ‘Glow in the dark’

 

Nodig: Glow in the dark sticks en de materialen die onder werkwijze staan.

Werkwijze: Speel één of meerdere korte spellen met glow in the dark sticks. Leuk als afsluiter van dit programma.

Spel 1: Maak een bowlingbaan. Vul lege flessen met een laagje zand en stop een aantal glow in the dark sticks erin. Rol met de bal zoveel mogelijk flessen om. Leuk om in het donker te spelen.

Spel 2: Geef de kinderen een aantal sticks en laat ze hiermee iets uitbeelden: een vorm, een letter, enz. Kunnen de andere raden wat het is?

Spel 3: Teken vooraf op groot papier een boter, kaas en eierenveld. Of teken dit met stoepkrijt buiten. Maak rondjes en kruisjes van de sticks en speel het spel.

Spel 4: Zet een kleine speurtocht uit, waarbij de kinderen hun eigen kleur sticks moeten vinden. Groep rood zoekt de rode sticks, enz. Of maak pijlen van de sticks die een andere groep moet gaan volgen.

Tip: Groepjes maken kan ook met de sticks (groep rood, blauw, enz.)  Geef de kinderen na afloop van de bijeenkomst een stick mee naar huis.

Gebed

Waar heb jij hulp bij nodig om met jouw geloof bezig te zijn? Om wijs te zijn, zoals de wijze meisjes waar Jezus over vertelde in dit bijbelgedeelte. Wat maakt jou wijs?!

Laat even een paar kinderen reageren of geef een minuutje de tijd om hierover na te denken en dingen op te schrijven in het werkboek.

Bid samen of God jullie met Zijn Geest hierbij wil helpen.

Dank Hem voor de waarschuwing en voor Zijn hulp om ook in jouw leven het licht te laten branden, om te blijven geloven in Hem.