Beginsituatie

 • Jongeren groeien op in een omgeving vol stemmen. Op een dag komen er veel stemmen tot hen. De stem van hun vader of moeder zullen ze al herkennen zonder hen te zien. Of van een vriend, mentor op school of bekende zanger, vlogger, sporter… Dat komt omdat ze die stem kennen, regelmatig/vaak horen, het zijn voor hen vertrouwde stemmen.
 • Soms is een stem moeilijk te herkennen. Dat kan zijn omdat iemand onbekend is, of omdat de stem te zacht is. Het kan ook dat je iemand niet goed hoort omdat er allerlei stoorzenders (geluiden) aanwezig zijn. Het is logisch dat je een stem leert herkennen door veel naar deze stem te luisteren en met deze persoon om te gaan. En, dat je er ook voor moet zorgen dat je het kúnt horen.
 • Als je jongeren vraagt, wanneer zij de stem van Jezus horen (wanneer spreekt Jezus tot jou?), dan zullen ze daar moeilijk antwoord op kunnen geven. Wellicht zullen ze de kerkdienst, club of catechese of de godsdienstles op school noemen. Daar wordt gelezen en geluisterd naar de Bijbelverhalen en gepraat over het geloof. Daar geven mensen de woorden van God door, en dat zullen ze ervaren of interpreteren als de stem van Jezus.
 • Dat de stem van Jezus ook te horen is op de sportclub of als je met je vrienden samen bent, zomaar in het gewone dagelijkse leven, dat zullen jongeren niet direct herkennen. Sowieso is het horen van de stem van Jezus voor veel jongeren vaag en abstract. ‘Ik heb Jezus nog nooit horen praten. Dat kan toch ook niet? Hij is in de hemel en ik heb geen direct contact met Hem’.

Johannes 21:1-14

In dit eerste gesprek van het nieuwe Focus-blok staan we stil bij het thema Jezus dichtbij. Wat betekent het om dichtbij Jezus te leven? Wat betekent het in deze tijd dat Jezus dichtbij is? Daarvoor willen we in deze Bijbelstudie als eerste stap Jezus in het gewone bestaan, in het gewone leven ontdekken. Hoe herkennen we in ons eigen leven de stem van Jezus? Dat leren we van de discipelen in Johannes 21. In hun gewone vissersbestaan, terwijl Hij afwezig lijkt, is Hij er en spreekt.

Doelstelling

 • Tieners/jongeren leren dat Jezus in het dagelijks leven, waarin het soms lijkt dat Hij afwezig is, soms toch verrassend aanwezig is en spreekt.
 • Tieners/jongeren ervaren dat God ook vandaag tot hen spreekt (niet alleen op zondag, maar ook door de week).
 • Ze oefenen in het luisteren naar en het herkennen van de stem van Jezus in hun dagelijks leven.

Lied

Zing met elkaar ‘Hier in uw heiligdom’ (OTH 231) en sta vooral stil bij het derde vers.

Gebed

Dank God dat je elkaar weer rond Focus mag zien én spreken. Dat is mooi, want als je elkaar spreekt, kun je ook veel van elkaar leren. Vraag of God ons ook wil leren zijn stem te herkennen en te verstaan.

Verhalen delen

We kijken even kort terug naar het eerste blok van Focus: wat heeft dat uitgewerkt?

Werkwijze

 • Als je terugkijkt naar het eerste blok van Focus ‘Jezus ontmoeten’, naar alles wat er besproken, geoefend en gedaan is, wat is dan vooral blijven hangen? Wat maakte op jou het meeste indruk?
 • Stel, je moet aan een gemeente en met name jongeren iets vertellen over Focus, wat zou je dan zeggen?
 • Kom terug op de opdracht Make a difference bij gesprek 4 (jongeren) van Blok 1: Op welke manier heb jij iets van jezelf gegeven? Hoe was het om op deze manier beschikbaar te zijn?

Introductievorm: Herken de stem! – deel 1

Jongeren denken na over wanneer ze iemands stem herkennen: wat is daarvoor belangrijk?

Werkwijze

 • Wat heb je nodig om iemands stem te herkennen? Probeer met elkaar eens een aantal dingen te bedenken, die ervoor zorgen dat je iemands stem herkent. Maak daarvoor de volgende zin af: Je herkent iemand z’n stem door ….
 • Ga in gesprek over wat jongeren hebben opgeschreven. Probeer met elkaar een aantal antwoorden te bedenken.
 • Je herkent iemand z’n stem door…
  • veel met die persoon om te gaan en met hem te praten.
  • terug te denken aan alle herinneringen en ervaringen die je hebt met deze persoon.
  • goed te luisteren of je de woorden herkent (misschien eerder gehoord hebt) van de persoon en dan dus ook daarom weet wie het is.
  • goed te luisteren of de stem op die van iemand anders lijkt, die je wel kent.
  •  …

Maak de overstap naar de Bijbelstudie. De stem van Jezus, kun je die nu ook herkennen? Zo ja, hoe doe je dat?

16+ Herken de stem! – deel 2

Jongeren ontdekken in het Bijbelgedeelte wat Jezus doet om de discipelen zijn stem te laten herkennen / zijn aanwezigheid te laten merken.

Benodigdheden

 • Voor iedereen het werkboekje en een pen

Werkwijze

 • Vertel iets over de context van het Bijbelgedeelte dat we lezen: Het is Pasen geweest en twee keer is de Opgestane Jezus aan de discipelen verschenen. Eigenlijk lijkt het net alsof met hoofdstuk 20 het Evangelie afgesloten is: zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u (vers 21). Het lijkt op de zegen die je op zondag meekrijgt. En dan is er de volgende dag… en de discipelen zijn weer gewoon aan het werk. In Galilea, ze gaan vissen.
 • Lees het Bijbelgedeelte met elkaar.
 • Laat iedereen vervolgens eerst persoonlijk op zoek gaan in het Bijbelgedeelte, wat Jezus doet en/of zegt tegen zijn discipelen om zichzelf bekend te maken, zodat ze Hem herkennen.
 • Bespreek met elkaar wat je hebt ontdekt. Jongeren kunnen noemen:
  • Na zijn opstanding laat Hij zichzelf meerdere keren zien
  • Vanaf de oever van het meer, roept Hij hen
  • Het net dat aan de andere kant van het schip veel vis vangt – wonder
  • Het kolenvuur waarop al vis ligt, maar ook de vraag naar hun eigen bijdrage
  • Jezus die het brood neemt

Als je nu deze dingen legt, naast wat je in de introductie hebt opgeschreven bij wanneer je iemands stem herkent, zie je dan overeenkomsten? Je herkent iemand z’n stem door:

 • veel met die persoon om te gaan en met hem te praten. Dit hadden de discipelen zeker gedaan. Ze waren op weg gegaan met Jezus, hadden zijn preken gehoord en zijn wonderen ook gezien. Ze hadden van Hem geleerd over het Koninkrijk van God.
 • terug te denken aan alle herinneringen en ervaringen die je hebt met deze persoon. Johannes herinnert zich vast de wonderen die Jezus eerder gedaan heeft. Dit wonder herinnert hem eraan dat het niet anders kan dan dat dit hun Heere is.
 • goed te luisteren of je de woorden herkent (misschien eerder gehoord hebt) van de persoon en dan dus ook weet wie het is. De discipelen hebben eerder zo’n wonderlijke visvangst meegemaakt, zie ook Lukas 5:1-11 – goed te luisteren of de stem op die van iemand anders lijkt die je wel kent. Je kunt de jongeren hierbij wijzen op de woorden van God Zelf, Jezus geeft die woorden door. Wij mogen door Jezus ook de stem van de Vader kennen.

Verhalen delen: Wat zou jij zeggen?

Jongeren proberen aan anderen uit te leggen hoe je de stem van Jezus (God) / iets van Hem in je dagelijks leven kunt horen / merken.

 Werkwijze

 • Het is best moeilijk om aan iemand uit te leggen, hoe je de stem van God/Jezus hoort. Zeker als iemand niet gelooft. Toch gaan we een poging doen. Stel je voor: Als een niet-gelovige aan jou zou vragen hoe je de stem van God hoort, wat zou je dan antwoorden? Schrijf je antwoord eerst in maximaal 40 woorden op.
 • Deel jullie antwoorden met elkaar. Op welke manier kun je elkaar verder helpen? Zijn er jongeren die iets van hun ervaring kunnen en willen delen, op welke manier ze iets van God gemerkt / gehoord hebben in hun dagelijks leven?

Zijn er ook dingen die kunnen helpen bij het ontdekken van de stem van Jezus? Zoals bijv. Bijbellezen, bidden, gesprekken met anderen, ervaringen in bepaalde situaties…

In Beweging: wat zie jij?

Jongeren gaan op zoek naar iets van Jezus’ aanwezigheid in hun dagelijks leven.

Werkwijze

 • Geef de jongeren de volgende opdracht mee: Houd de komende dagen eens bij of je zelf iets van God, iets van Jezus’ aanwezigheid opmerkt. Wat zijn dingen op momenten die je aan Hem herinneren?
 • Stel daarnaast aan drie mensen in je eigen omgeving de vraag of ze wel eens iets merken van God in hun dagelijks leven en wat dat dan is. Schrijf een paar van deze ervaringen op en neem ze mee naar het gesprek.

Gebed

Dank God dat hij ons in leven verrassend aanwezig is en vraag God ons te helpen zijn stem te verstaan.