Beginsituatie

 • Jongeren groeien op in een omgeving vol stemmen. Op een dag komen er veel stemmen tot hen. De stem van hun vader of moeder zullen ze al herkennen zonder hen te zien. Of van een vriend, mentor op school of bekende zanger, vlogger, sporter… Dat komt omdat ze die stem kennen, regelmatig/vaak horen, het zijn voor hen vertrouwde stemmen.
 • Soms is een stem moeilijk te herkennen. Dat kan zijn omdat iemand onbekend is, of omdat de stem te zacht is. Het kan ook dat je iemand niet goed hoort omdat er allerlei stoorzenders (geluiden) aanwezig zijn. Het is logisch dat je een stem leert herkennen door veel naar deze stem te luisteren en met deze persoon om te gaan. En, dat je er ook voor moet zorgen dat je het kúnt horen.
 • Als je jongeren vraagt, wanneer zij de stem van Jezus horen (wanneer spreekt Jezus tot jou?), dan zullen ze daar moeilijk antwoord op kunnen geven. Wellicht zullen ze de kerkdienst, club of catechese of de godsdienstles op school noemen. Daar wordt gelezen en geluisterd naar de Bijbelverhalen en gepraat over het geloof. Daar geven mensen de woorden van God door, en dat zullen ze ervaren of interpreteren als de stem van Jezus.
 • Dat de stem van Jezus ook te horen is op de sportclub of als je met je vrienden samen bent, zomaar in het gewone dagelijkse leven, dat zullen jongeren niet direct herkennen. Sowieso is het horen van de stem van Jezus voor veel jongeren vaag en abstract. ‘Ik heb Jezus nog nooit horen praten. Dat kan toch ook niet? Hij is in de hemel en ik heb geen direct contact met Hem’.

Johannes 21:1-14

In dit eerste gesprek van het nieuwe Focus-blok staan we stil bij het thema Jezus dichtbij. Wat betekent het om dichtbij Jezus te leven? Wat betekent het in deze tijd dat Jezus dichtbij is? Daarvoor willen we in deze Bijbelstudie als eerste stap Jezus in het gewone bestaan, in het gewone leven ontdekken. Hoe herkennen we in ons eigen leven de stem van Jezus? Dat leren we van de discipelen in Johannes 21. In hun gewone vissersbestaan, terwijl Hij afwezig lijkt, is Hij er en spreekt.

Doelstelling

 • Tieners/jongeren leren dat Jezus in het dagelijks leven, waarin het soms lijkt dat Hij afwezig is, soms toch verrassend aanwezig is en spreekt.
 • Tieners/jongeren ervaren dat God ook vandaag tot hen spreekt (niet alleen op zondag, maar ook door de week).
 • Ze oefenen in het luisteren naar en het herkennen van de stem van Jezus in hun dagelijks leven.

Lied

Zing met elkaar ‘Hier in uw heiligdom’ (OTH 231) en sta vooral stil bij het derde vers.

Gebed

Dank God dat je elkaar weer rond Focus mag zien én spreken. Dat is mooi, want als je elkaar spreekt, kun je ook veel van elkaar leren. Vraag of God ons ook wil leren zijn stem te herkennen en te verstaan.

Verhalen delen

We kijken even kort terug naar het eerste blok van Focus: wat heeft dat uitgewerkt?

Werkwijze

 • Als je terugkijkt naar het eerste blok van Focus ‘Jezus ontmoeten’, naar alles wat er besproken, geoefend en gedaan is, wat is dan vooral blijven hangen? Wat maakte op jou het meeste indruk?
 • Stel, je moet aan een gemeente en met name jongeren iets vertellen over Focus, wat zou je dan zeggen?
 • Kom terug op de opdracht Make a difference bij gesprek 4 (jongeren) van Blok 1: Op welke manier heb jij iets van jezelf gegeven? Hoe was het om op deze manier beschikbaar te zijn?

Introductievorm: Wie ben ik?

Tieners proberen via het horen van een stem te raden wie de persoon is die spreekt.

Benodigdheden

 • Een aantal geluidsfragmenten / stemmen van bekende Nederlanders. Je kunt denken aan de stem van een sporter, zanger, iemand van het koninklijk huis, een politicus. Maar ook iemand uit de groep, een leidinggevende of iemand uit de gemeente kun je laten horen.
 • Zorg voor de juiste afspeelapparatuur. Let erop dat als je een fragment met beeld hebt, je niet per ongeluk ook het beeld laat zien

Werkwijze

 • Introduceer het spel als volgt. Vertel de tieners dat ze een geluidsfragment te horen krijgen. Zodra ze weten wie het is die spreekt, steken ze hun vinger op. Je kunt er ook voor kiezen om de tieners de namen van degenen die ze horen, op te laten schrijven. Zorg dan voor papier en pennen. Of je maakt er een echte wedstrijd van: maak dan groepjes. Van ieder groepje mag degene die de stem herkent en weet wie het is, zo snel mogelijk naar een bel o.i.d. rennen en het goede antwoord geven.
 • Als de stem geraden is, ga je naar het volgende fragment. Als je alle stemmen gehad hebt, ga je met elkaar in gesprek over dit spelletje. Dit kan n.a.v. de volgende vragen:
 • Was het gemakkelijk of lastig om de stem te herkennen? Hoe kwam dit? Vraag daarna hoe het komt dat je de ene stem wél herkent en de andere niet? Wat zorgt er nu voor dat je weet van wie de stem is? Laat naar voren komen dat als je veel met iemand omgaat, veel naar iemand luistert, je ook zijn of haar stem gaat herkennen. Of dat je de stem opeens herkent omdat je herinneringen krijgt aan die persoon. Opeens weet je dat je de stem bijvoorbeeld altijd hoort op de televisie, op YouTube, op de preekstoel.
 • Na dit spel maak je een brug tussen deze introductie en de Bijbelstudie. Dat kan als volgt: Soms is het nog best lastig om een stem te herkennen, zeker wanneer je die persoon niet kunt zien. Eigenlijk is het ook zo met Jezus. Wij zien Hem niet meer in levende lijve, maar toch kunnen we wél zijn stem horen en herkennen. Hoe? Dat ontdekken we in het Bijbelgedeelte van vandaag.

 

Alternatief: Mocht je bovenstaande vorm te ingewikkeld vinden

of teveel voorbereiding vragen, kun je ook onderstaand alternatief proberen:

Introductievorm alternatief: Die stem herken ik (niet)!

Tieners gaan na of ze elkaars stem herkennen.

Werkwijze

 • Maak twee groepen jongeren, die met de rug tegen elkaar staan. Iedereen heeft zijn ogen dicht.
 • Tik iemand van één groep aan, die iets zegt. Welke jongere van de andere groep herkent het eerste van wie de stem is? Vervolgens draai je het om. Doe dit zo’n 3 à 4 keer.
 • Ga met elkaar in gesprek of dit moeilijk of makkelijk was, elkaars stem herkennen. Wat is daarbij belangrijk? Waarschijnlijk: hoe beter je iemand kent, hoe makkelijker is het om zijn stem te herkennen.
 • Het thema van dit gesprek is: De stem van Jezus. Maak de overstap naar de Bijbelstudie, waarin het gaat over het herkennen van de stem van Jezus. Hoe ontdekken de discipelen zijn stem?

 

Bijbelstudie: WIe doet wat?

Johannes 21:1-14

Tieners/jongeren ontdekken op welke manier de discipelen de stem van Jezus horen en gehoorzamen.

Benodigdheden

 • Voor iedereen het werkboekje en een pen.

Werkwijze

 • Vertel iets over de context van het Bijbelgedeelte dat we lezen: Het is Pasen geweest en twee keer is de Opgestane Jezus aan de discipelen verschenen. Eigenlijk lijkt het net alsof met hoofdstuk 20 het Evangelie afgesloten is: zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u (vers 21). Het lijkt op de zegen die je op zondag meekrijgt. En dan is er de volgende dag… en de discipelen zijn weer gewoon aan het werk. In Galilea, ze gaan vissen.
 • Lees het Bijbelgedeelte met elkaar.
 • Laat iedereen vervolgens eerst persoonlijk aan de slag gaan met de leessleutel en bespreek daarna de uitkomsten.

Leessleutel ‘Wie doet wat?’

Lees het gedeelte nogmaals, maar nu in verschillende stappen.

Sta bij elke stap even stil en bedenk wie er in het vers iets doen / zeggen en schrijf dat op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhalen delen: U bent aanwezig - luisterlied

Naar aanleiding van een lied van Sela delen tieners met elkaar waar ze de stem van God / Jezus (zijn aanwezigheid) herkennen in hun eigen leven.

Benodigdheden

 • Voor iedereen een werkboek en een pen.
 • De benodigde apparatuur om dit lied via YouTube te laten horen.

 Werkwijze

 •  Luister met elkaar naar het lied U bent aanwezig van Sela.
 • Laat iedereen voor zichzelf één zin/woord/gedachte onderstrepen die hen aanspreekt.
 • Vragen waarover je met elkaar in gesprek kunt gaan, zijn:
  • Waarin wordt in dit lied de stem van God gehoord/ herkend?
  • Kun je van één van de dingen die genoemd worden, ook zelf een voorbeeld geven? Of van iemand uit je eigen omgeving?

In Beweging - Ik zou wel eens willen weten…

Tieners vragen aan oudere gemeenteleden op welke manier zij iets gemerkt hebben van God in hun dagelijks leven.

Benodigdheden

 • Een aantal oudere gemeenteleden
 • Telefoons waarmee een filmpje opgenomen kan worden of een videocamera.

 Werkwijze

 • Maak groepjes. Laat ieder groepje op bezoek gaan bij een gemeentelid en hen de vraag stellen of ze wel eens iets van God gemerkt hebben in hun dagelijks leven. Of: Heeft u wel eens de stem van Jezus opgemerkt in uw leven en zo ja, hoe dan?
 • Laat hen van dit gesprek een kort filmpje maken en geef aan het einde van dit gesprek iedere groep de gelegenheid dit fi lmpje te laten zien. Op deze manier worden jongeren bemoedigd doordat ze concreet zien en ervaren: Jezus spreekt nog, Jezus is nog steeds aanwezig, ook in hetconcrete dagelijkse leven.
 • Ook een mooi idee is om een aantal van deze filmpjes te laten zien in een Focus-dienst, om zo ook als jongeren en ouderen door Focus aan elkaar verbonden te zijn en te laten zien en merken hoe je met de diverse thema’s bezig bent.

Gebed

Dank God dat hij ons in leven verrassend aanwezig is en vraag God ons te helpen zijn stem te verstaan.