lied

Zing het lied ‘Als een hert dat verlangt naar water’ (OTH 16)

Gebed

God, vandaag zijn we weer bij elkaar om U en elkaar te ontmoeten. We praten vandaag over naar U verlangen, maar eerlijk gezegd zit ons hoofd vol met andere dingen. Dingen die we liever zouden doen. U kent ons en weet dat we gauw afgeleid zijn. Vaak komt die afleiding door andere fijne dingen die U ons geeft: vrienden, spelen, games of interessante dingen op de iPad of telefoon. Maar daar gaan we niet altijd even goed mee om. Dankuwel voor alles wat U ons geeft, wilt U ons helpen om daar goed mee om te gaan? En om U de plaats in ons leven te geven die U als Schepper en Heer van ons leven verdient? Daarom willen we U vragen of U onze oren en harten wilt openen voor wat we vandaag van U  mogen leren.

Verhalen delen

Kies of je dit gesprek in de grote groep wilt doen en iemand wilt vragen te reageren, aangeraden wordt om het in kleine groepjes te doen, wel met iemand van de leiding die het gesprek leidt.

Gespreksvraag:

  • Heb je je wel eens eenzaam gevoeld? Wat doe je dan?

Bekijk samen deze video waar kinderen uit België vertellen over momenten waar ze zich eenzaam voelden: (321) voel jij je soms eenzaam? – YouTube

Misschien ontstaat er wat gegiechel over het Vlaamse accent, gebruik dit juist om uit te leggen dat iedereen anders is en dat zoiets als een accent nooit een reden is om iemand uit te lachen of niet serieus te nemen. Dat kan juist maken dat kinderen zich buitengesloten of eenzaam voelen.

Gespreksvragen:

  • Wie is jouw beste vriend? Waarom is hij/zij je beste vriend(in)? Vertel eens wat je allemaal samen doet.
  • Ken je ook iemand die je moeilijk te vertrouwen vindt? Wat doe je als je diegene tegenkomt?

Bijbel

We lezen nu een Psalm die David schreef toen Hij in een heel moeilijke tijd in zijn leven zat. In een ander Bijbelboek, 1 Samuel 23 (BGT), lezen we wat er aan de hand was. De profeet Samuel had David tot koning gezalfd, maar op dit moment regeert Israëls eerste koning Saul nog. Hij wil David doden en daarom verstopt die zich in de woestijn.

 

David is eenzaam en bang. Op de vlucht verlangt hij naar thuis, zijn eigen familie en vrienden en naar God. Dat vertelt hij in gebed aan God. We lezen Psalm 63 (NBV).

Geef naar eigen behoefte eventueel meer context aan dit Bijbelgedeelte.

Gespreksvragen

Bespreek de gespreksvragen uit het werkboek met de kinderen.

Kies of je dit gesprek in de grote groep wilt doen en iemand wilt vragen te reageren, aangeraden wordt om het in kleine groepjes te doen, wel met iemand van de leiding die het gesprek leidt.

In beweging

Wie of wat ben ik? Eén kind krijgt een kaartje op het voorhoofd geplakt met een woord of afbeelding erop. Hij/zij moet raden wat er op het kaartje staat. Een andere vriend/in mag één hint geven. De woorden hebben iets met het Bijbelverhaal en thema van vandaag te maken.

Maak kaartjes (post-its) met de woorden of als de kinderen nog niet kunnen lezen plaatjes van een koning, woestijn, bidden, vriend, grot, vluchten, verstoppen, zand, vleermuis, slang, huilen, dorst, cactus, en bedenk er zelf nog meer.

 

Gebed

Dank God dat Hij je kent en weet wat jouw verlangen is. Ook wanneer je je weleens eenzaam voelt. Of wanneer je bang bent. Dank Hem dat Hij dan bij je is en voor je zorgt. Bid voor kinderen die zich vaak alleen voelen en vraag Hem hoe je een vriend of vriendin voor hen kunt zijn.