Algemene toelichting

Bij het ontwikkelen van het jeugdwerk-materiaal kunnen we een enkele keer de vertaalslag vanuit het volwassenmateriaal niet maken vanuit dezelfde tekst en/of thema. En dan kiezen we voor een twist die zowel aansluit bij het volwassen-materiaal als bij de belevingswereld van kinderen. Dat is in dit geval ook gebeurd. Het thema “verlegenheid” roept veel verwarring op bij kinderen, omdat het iets oproept van verlegen-zijn en niet van innerlijke leegte (gemis), als schuld t.o. God en het verlaten van de eerste liefde. Daarbij is het Bijbelgedeelte uit Openbaring ook als te abstract ervaren. Er is daarom gekozen om hetzelfde thema ‘verlaten van eerste liefde en terugkeer’ concreet te maken a.d.h.v. Onesimus en Filemon. Inhoudelijk gaat het dus over hetzelfde: onvrede / leegte / gemis én terugkeer / bekering / verzoening / vrede.

Een heel enkele keer zal dit ook tijdens het daadwerkelijke traject gebeuren. Vooral dus als een thema/Bijbelgedeelte niet vertaald kan worden naar de belevingswereld van kinderen.

Lied

Zing met elkaar het lied ‘Heer, U bent altijd bij mij’ OTH 69

Gebed

God, wat fijn dat U altijd bij ons bent. Al vanaf het eerste begin in de buik van onze moeder kende u ons. Ook nu we vandaag bij elkaar zijn bent U erbij. U vergeet ons nooit, maar wij houden soms geen rekening met U. Dan doen we wat we zelf willen en dat is vaak niet goed voor anderen en voor onszelf. Daarom willen U vragen of U onze oren en harten wilt openen voor wat we vandaag van U mogen leren.

Verhalen delen

Kies of je dit gesprek in de grote groep wilt doen en iemand wilt vragen te reageren, aangeraden wordt om het in kleine groepjes te doen, wel met iemand van de leiding die het gesprek leidt.

  • Ga je ook wel eens met een naar gevoel naar bed omdat er iets niet goed is gegaan die dag? Kun je een voorbeeld noemen van wat er gebeurd was?
  • Wat heb je toen gedaan, ben je uiteindelijk wel in slaap gevallen?

Kijk naar dit korte stukje video over Nathan: (316) Vrede | ABC voor kinderen – YouTube . Stop de video bij 0:22, ga dan verder met de volgende vragen:

  • Wanneer had jij voor het laatst ruzie met een broer of zus of vriend/vriendin? Waar ging dat over?
  • Hebben jullie het weer goed gemaakt?
  • Heb je God ook verteld over deze ruzie?
  • Herken je het gevoel van Nathan, namelijk dat hij geen vrede voelt?

Kijk nu naar de rest van de video, daar gaat het ook over een jong iemand die geen vrede heeft. Uiteindelijk brengt het hem dichterbij God, kijk maar:

Kijk nu de rest van de video als inleiding op het Bijbelverhaal.

Bijbel

We lezen Filemon 1:10-19 uit de Bijbel in Gewone Taal.

 

Geef naar eigen behoefte verder context aan dit Bijbelgedeelte. Ter voorbereiding kun je hiervoor deze video over Onesimus van the Bibleproject gebruiken– geen zorgen, deze is in het Nederlands: (316) Overzicht: Filemon – YouTube. Het is een verdiepende versie van de video die je zojuist met de kinderen keek.

 

Gespreksvragen

Laat de kinderen de eerste vraag voor zichzelf invullen en bespreek daarna met de groep.

Bespreek daarna de andere vragen in groepjes, zorg ervoor dat bij elk groepje iemand van de leiding zit.

In beweging

Speel het spel: wat is er weg?

Op de tafel liggen allemaal voorwerpen met een kleed of laken eroverheen. Bijvoorbeeld: een bord, een pen, een beker, een knuffelbeestje, een wasknijper, een duploblokje, een sok, etc. Kies 15-20 gewone voorwerpen die kinderen tegenkomen in het dagelijks leven. Voeg ook een (Playmobil-)poppetje toe en noem die Onesimus. Je haalt het kleed weg en iedereen krijgt nu 10 seconden de tijd om naar alles te kijken. Na 10 seconden leg je het kleed weer terug en laat iedereen zich omdraaien. Je haalt nu iets onder het kleed vandaan, zonder dat de anderen dit zien en houdt dit uit het zicht. Iedereen mag zich nu weer omdraaien, het kleed gaat weg en iedereen mag nu raden welk voorwerp er nu ontbreekt.

Gebed

Dank God dat Hij altijd bij je is en voor je zorgt. En dat hij je vergeeft als je verkeerde dingen kiest of doet. Je kunt altijd terugkomen bij Hem. Bid of hij mensen die het Goede Nieuws van Jezus nog niet kennen, net als Onesimus eerst, geloof wil geven.

Lied

Bedenk met de kinderen (als ze deze nog niet kennen) toepasselijke gebaren bij elk couplet, bijvoorbeeld golven, iets dat opspuit, een hartje met je handen. In het laatste couplet komen ze allemaal terug.