Lied

Zing het lied

‘Rejoice in the Lord’ (OTH 337)/Wees blij in de Heer en zing verheugd (Opw. 3)

Dit is wereldwijd een bekend lied en daarmee zijn de kinderen verbonden met andere kinderen in de allerlei verschillende kerken overal ter wereld.

gebed

God, wat fijn dat we U en elkaar kunnen ontmoeten. Wat bijzonder dat U mensen bij elkaar brengt. Mensen die in U geloven en Jezus willen volgen. We willen U vragen of U onze oren en harten wilt openen voor wat we vandaag van U over de kerk mogen leren.

verhalen delen

Vraag vooraf een ouder gemeentelid om 5 minuten iets te vertellen over jullie gemeente. Het liefst iemand die al langer in de gemeente is en kan vertellen wat hij of zij meegemaakt heeft. Bijvoorbeeld toen hij ziek was en hij bloemen en kaartjes kreeg. Of iets wat de gemeente organiseerde en waar hij van genoot. Kies iemand die goed met taal de kloof van de generaties kan overbruggen, dus iemand nog jong van hart. Er is geen plaats voor een zuur ‘vroeger was alles beter’-verhaal 😉

Bijbel

Geef context aan dit Bijbelgedeelte Filippenzen 1:3-8

Omdat dit een wat lastiger Bijbelgedeelte is maken we gebruik van de Bijbel in Gewone Taal.

 

 

Gespreksvragen

Bespreek de volgende vragen met de kinderen:
• Wat voelt Paulus als hij aan de mensen in de kerk van Filippi denkt?
• Hoe hebben de gemeenteleden in Filippi Paulus geholpen?
• Wat is het ‘goede nieuws’ waar Paulus het over heeft?
• Welke mooie dingen zie jij in je eigen gemeente?

Bij de laatste vraag kan je verwijzen naar het verhaal van het oudere gemeentelid van het onderdeel Verhalen delen. Ook kan je eventueel zelf een voorbeeld noemen. Het mooie in de gemeente hoeft niet in het grote te zitten: denk aan samen een lied zingen dat je mooi vindt, een gesprek met iemand, dat er voor elkaar wordt gebeden…

Puzzel

Laat de kinderen in de afbeeldingen de gemeenteleden met een hoofddeksel opzoeken en omcirkelen. Daarna verbinden ze alle omcirkelde poppetjes met een lijn. Er komt dan een hart tevoorschijn.

Bespreek met de kinderen wat een hart te maken heeft met het Bijbelgedeelte van vandaag.

In beweging

Zorg dat er witte tegeltjes en watervaste stiften zijn. In plaats van tegeltjes kun je ook witte, kartonnen vierkantjes gebruiken – al dan niet met het Delftsblauw sjabloon als kader. De kinderen kunnen ook zelf een delftsblauw kader tekenen, zorg dan voor voldoende blauwe stiften/kleurpotloden. Maak zelf een voorbeeld om te laten zien wat de bedoeling is. Je kunt een lijstje met voorbeeldteksten aanreiken, het liefst niet langer dan één zin. Je kunt de kinderen ook zelf de vrijheid geven om iets te schrijven. Het lege sjabloon in het werkboek kan gebruikt worden om te oefenen. Organiseer een moment waarop de kinderen de tegeltjes als bemoediging aan de ouderen kunnen geven.

Gebed

Dank God voor jullie gemeente en alle mensen die God daar samenbrengt als een grote familie. Noem een paar dingen die je fijn vindt in jullie kerk en bedank God daarvoor. Bid of iedereen zich thuis mag voelen in jullie kerk en dat jullie goed voor elkaar zullen zorgen. Vraag hoe jij daarbij kunt helpen. Vraag ook aan God of Hij nieuwe mensen naar jullie kerk wil leiden.