Lied

Zing het lied ‘Als een hert dat verlangt naar water’ OTH 16

 

Gebed

Dank God voor deze bijeenkomst. Beleid dat ook al praten we vandaag over naar God verlangen, ons hoofd vaak vol zit met andere dingen. Dingen die we liever zouden doen, zoals de telefoon, games, films vrienden. Maar waar we niet altijd op een goede manier mee omgaan. Dank God voor alles wat Hij ons geeft en vraag of Hij ons wil helpen daar op een goede manier mee om te gaan en om Hem de plaats te geven in ons leven die Hij als Schepper en Heer van ons leven verdient. Vraag of God vonze oren en harten wilt openen voor wat we vandaag van Hem mogen leren.

Verhalen delen

Kies of je dit gesprek in de grote groep wilt doen en iemand wilt vragen te reageren, aangeraden wordt om het in kleine groepjes te doen, wel met iemand van de leiding die het gesprek leidt.

Gespreksvragen

  • Wie zijn jouw beste vriend(inn)en? Waarom zijn zij je beste vriend(inn)en? Vertel eens wat je allemaal samen doet.
  • Heb je je wel eens eenzaam gevoeld? Wat doe je dan?

Bekijk met elkaar de website www.eentegeneenzaamheid.nl, dit kunnen de jongeren zelf doen op hun telefoon, of doe dit met elkaar door het bijvoorbeeld te projecteren op een beamer.

Doe daarna de opdracht. Laat de jongeren het antwoord voor zichzelf bedenken. Je kan vervolgens vragen of iemand zijn antwoord wil delen, maar laat iedereen hierin vrij. Het is een gevoelig onderwerp, zeker als het henzelf aangaat.

Bekijk daarna de video met elkaar.

Bijbel

We lezen met elkaar eerst 1 Samuël 23: 14-18 en daarna Psalm 63

Lees  de toelichtende tekst in het werk boek voor het verband is tussen deze twee tekstgedeelten.

Geef eventueel naar behoefte verder context aan dit Bijbelgedeelte.

Bespreek daarna de gespreksvragen in kleine groepjes.

 

In beweging

Laat de jongeren voor zichzelf de opdracht maken.

Eventueel kan je nog plenair terugkoppelen en vragen of er jongeren zijn die willen delen wat ze hebben opgeschreven. Doe dit alleen als daar ook echt ruimte voor is en geef duidelijk aan dat delen alleen maar hoeft als ze dat willen.

Gebed

Dank God dat Hij iedereen kent en van iedereen weet wat zijn/haar verlangen is. Ook wanneer je je weleens eenzaam voelt. Dank Hem dat Hij er altijd bij is en voor ons zorgt. Bid voor jongeren die zich vaak alleen voelen. En vraag God ons te helpen een vriend of vriendin te zijn voor hen die eenzaam zijn. Vraag of God wil helpen om wat we bij de opdracht hebben opgeschreven ook in de praktijk te brengen.