Algemene

Bij het ontwikkelen van het jeugdwerk-materiaal kunnen we een enkele keer de vertaalslag vanuit het volwassenmateriaal niet maken vanuit dezelfde tekst en/of thema. Dat is in dit geval ook gebeurd. Daarbij is het Bijbelgedeelte uit Openbaring ook als te abstract ervaren. Er is daarom gekozen om hetzelfde thema ‘verlaten van eerste liefde en terugkeer’ concreet te maken a.d.h.v. Onesimus en Filemon. Inhoudelijk gaat het dus over hetzelfde: onvrede / leegte / gemis én terugkeer / bekering / verzoening / vrede.

Een heel enkele keer zal dit ook tijdens het daadwerkelijke traject gebeuren. Vooral dus als een thema/Bijbelgedeelte niet vertaald kan worden naar de belevingswereld van kinderen.

Lied

Zing met elkaar het lied ‘Heer, U bent altijd bij mij’ OTH 69

Gebed

Dank dat God altijd bij ons is en ons kent al vanaf het eerste begin. Dank God dat Hij er ook nu bij is tijdens deze ontmoeting. Belijd ook dat wijzelf God wel eens op afstand houden en geen rekening met Hem houden. Dat we onze eigen wil doen en daarmee niet wat het beste is voor onszelf en anderen. Vraag of God de oren en harten wil openen voor wat we vandaag mogen leren.

Verhalen delen

Aangeraden wordt om de vragen in kleine groepjes te bespreken. Bij de jongere tieners is het goed als er dan iemand van de leiding bij zit om het gesprek in te leiden.

Luister/bekijk daarna gezamenlijk het lied Peace van Bethel Music en We The Kingdom.

Bespreek vervolgens de vragen die bij dit lied horen, kies vooraf of je dit weer in de kleine groepjes doet of in de grote groep.

 

Bijbelstudie

Geef naar eigen behoefte verder context aan dit Bijbelgedeelte. Dit kan door deze video over Onesimus van the Bibleproject gebruiken– geen zorgen, deze is in het Nederlands: (316) Overzicht: Filemon – YouTube.

We lezen Filemon 1:10-19 uit de Bijbel in Gewone Taal.

Bespreek daarna de gespreksvragen. Dit kan weer in (dezelfde) kleine groepjes.

 

Gebed

Dank God dat Hij altijd bij je is en voor je zorgt. En dat Hij je vergeeft als je verkeerde dingen kiest of doet. Je kunt altijd terugkomen bij Hem. Bid of Hij mensen die het Goede Nieuws van Jezus nog niet kennen, net als Onesimus eerst, geloof wil geven.