Doelstelling

Onze verwachting voor de kerk en de wereld is niet gebaseerd op de gedachte dat het wel meevalt, of dat we het wel redden als we als gemeente en individuele gelovige ons meer gaan inzetten. Maar op God die zelf ingrijpt.

Lied

Zing het lied ‘Er is een roos ontloken’ (LvK 132) met elkaar (of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

Vorige keer spraken jullie over verlangen. Iedereen kreeg als opdracht mee om een citaat, een gedicht of ander lied dat jouw verlangen naar God onder woorden brengt te zoeken. Misschien heeft iemand het zelf geschreven? Deel nu met elkaar wat jullie hebben meegebracht of herhaal wat jullie elkaar eerder via de groepsapp stuurden.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier weer bij elkaar gebracht heeft als deel van de gemeente en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan.

 

Bijbelstudie: Jesaja 11:1-10

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen: In deze profetie worden veel verschillende beelden geschetst over Jezus en het Koninkrijk van God. Lees het Bijbelgedeelte nog een keer door en deel de verschillende beelden met elkaar. Welk beeld spreekt je in het bijzonder aan en waarom?

Gespreksvraag 1

In deze profetie worden veel verschillende beelden geschetst over Jezus en het Koninkrijk van God. Lees het Bijbelgedeelte nog een keer door en deel de verschillende beelden met elkaar. Welk beeld spreekt je in het bijzonder aan en waarom?
Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even.

Lees de toelichtende tekst over ‘context’ en ‘klein begin, grote belofte’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2

Welke hoopvolle, misschien kwetsbare en kleine ‘twijgjes’ zie je opspringen vanuit jullie gemeente?

Let op, niet iedereen heeft hetzelfde perspectief vanwege allerlei redenen zoals positie in de gemeente, persoonlijkheid, ervaring uit het verleden, verwachtingen etc. Probeer met elkaar te ontdekken wat er is, het is niet nodig om de levensvatbaarheid op dit moment uitgebreid te bespreken.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Messias’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3

In dit Bijbelgedeelte wordt de nadruk gelegd op vrede en recht. Dat is blijkbaar belangrijk voor God. Wat doe je daar als gemeente mee?

Geef de groep twee minuten om na te denken. Benadruk dat dit op individueel niveau, op een informele manier, maar ook georganiseerd bijvoorbeeld vanuit de diaconie plaats kan vinden. Als er genoeg tijd is, kan je vraag stellen of wat genoemd is voldoende is en of er meer manieren te bedenken zijn om vrede en recht vorm te geven in of vanuit de gemeente.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘paradijselijk’ en ‘vlag’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Verhalen delen

Vertel dat het ‘introductieblok’ O vandaag klaar is. Jullie hebben een start gemaakt van Focus voor jullie als kring, wat gaat het jullie in de komende jaren brengen? Bespreek met elkaar op basis van de eerste indrukken die jullie dit blok hebben opgedaan de volgende vragen:

 1. Wat verwacht je van het Focustraject?
 2. Waar hoop je dat het jullie als gemeente en jou persoonlijk brengt?

Neem hiervoor voldoende tijd en geef ook ruimte voor zorgen, vragen en twijfels.

In beweging/Gebed:

Breng in herinnering dat in de Bijbelstudie de gaven van de Geest een belangrijke rol spelen. Getuigenis zal alleen vrucht zal dragen en echte verandering is alleen mogelijk door de kracht van de Heilige Geest die ons vervult en ons leven van binnenuit vernieuwt. Het is bedoeling om In de Focustrajecten veel ruimte te maken voor gebed en ons uitstrekken naar wat God zelf wil doen in ons en door ons heen, door zijn Geest.

Ga zelf voor in gebed (of vraag het vooraf aan iemand anders) noem de verwachtingen die jullie zojuist bij verhalen delen uitgesproken hebben. Vraag of de heilige Geest jullie de inspiratie, wijsheid, kracht, doorzettingsvermogen en troost geeft die nodig is.

 

Spreek met elkaar af dat jullie met elkaar maar ook persoonlijk in jullie binnenkamer zullen oefenen in het volharden in het bidden dat God ook door het Focustraject in de harten, de gemeente en daarbuiten zal werken.

 

Bedank de groep voor de inbreng en aanwezigheid en geef even aan wanneer jullie volgende keer bij elkaar komen.

Gespreksplanner

Doelstelling van de avond
Onze verwachting voor de kerk en de wereld is niet gebaseerd op de gedachte dat het wel meevalt, of dat we het wel redden als we als gemeente en individuele gelovige ons meer gaan inzetten. Maar op God die zelf ingrijpt.

 

benodigdheden

 • eventueel andere liederen

 

niet vergeten aan de groep door te geven:

 

gebedspunten:

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Lied
  uur
 • Verhalen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Verhalen
  uur
 • Gebed
  uur