Doelstelling

Velen ervaren een intens verlangen naar een leven dichtbij Jezus. Verlangens zijn niet altijd gemakkelijk onder woorden te brengen, zeker als die verlangens diep gaan. Woorden van mensen die ons voorgingen of van dichters, zoals de psalmen, kunnen ons dan helpen.

Lied

Zing het lied ‘Wees mijn verlangen’ (OTH 264, Opwekking 520) met elkaar (of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier weer bij elkaar gebracht heeft als deel van de gemeente en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Verhalen delen

Vraag de leden van de groep hoe het ze is vergaan bij het bewust aandacht besteden aan iemand die ze vroeger wel tijd of energie gaven, maar waar ze later door drukte niet aan toe kwamen. Vraag of het is het gelukt om degene die ze in gedachten hadden te ontmoeten of op een andere manier te dienen om zo iets van de (eerste) liefde van Christus zichtbaar te maken. Vraag één of twee mensen (liefst vrijwilligers) om hun ervaringen met de groep te delen. Informeer wat het met het groepslid maar ook degene die zij diende gedaan heeft. Vraag ook of het bij iemand niet gelukt is en waarom hij of zij denkt dat het zo gelopen is.

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan.

Bijbelstudie: Psalm 63

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen: Met welke uitdrukkingen beschrijft de dichter zijn verlangen naar God? Welke past het beste bij jou persoonlijk als je denkt aan je relatie met God?

Gespreksvraag 1

Met welke uitdrukkingen beschrijft de dichter zijn verlangen naar God? Welke past het beste bij jou persoonlijk als je denkt aan je relatie met God?

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even.

 

Lees de toelichtende tekst over ’dorst’ en ‘herinneringen’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2

Bij David zie je dat bepaalde herinneringen in moeilijke situaties verlangen naar God oproept. Wat wakkert bij jou je verlangen naar God aan?

Dit is een persoonlijke vraag, maar inmiddels spreken jullie al voor de vierde avond met elkaar en is er hopelijk een sfeer van vertrouwen om diepe gedachten en ervaringen te delen. Peil wie er een ervaring wil delen. Bereid voor de zekerheid in ieder geval zelf een situatie uit je persoonlijk leven voor dat je wilt delen. Zijn er ook anderen die hun ervaring willen delen, bewaar dan jouw bijdrage tot het laatste. Laat degene die iets deelt uitspreken en reageer respectvol, al is het genoemde misschien niet herkenbaar. Probeer je in te leven en vraag indien nodig om toelichting. Als de spreker teveel tijd lijkt te nemen, probeer het gedeelde dan samen te vatten en vraag om bevestiging.

Gespreksvraag 3

David verwoordt wie God voor hem is, dat helpt hem te verlangen naar God. Vul voor jezelf de volgende zin aan: ‘God, U bent voor mij…………………………….’
Deel welk woorden je hebt staan. Je kunt dit ook in je dagelijks gebed gebruiken.


Geef de groep twee minuten om na te denken en een persoonlijk antwoord (of meerdere) in het werkboek in te vullen. Ga daarna de kring rond en vraag wat iedereen opgeschreven heeft. Geef ook ruimte om de motivatie daarvoor te delen. Moedig bij de afronding van deze vraag aan om de eigen zin ook in hun persoonlijk gebed te gebruiken.

Als jullie voldoende tijd hebben kan ‘Jezus-gebed’ zoals dat in het kadertje op bladzijde 34 staat besproken worden. Vraag wat de groepsleden hiervan vinden en of ze het bruikbaar voor zichzelf vinden.

Lees de toelichtende tekst over ‘wakker liggen’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 4

a. Neem een paar minuten om voor jezelf na te denken en schrijf hieronder een aantal verlangens die deze dagen in je hart leven. Wees eerlijk, het kan van alles zijn, dingen die je wakker houden of dingen waar je over dagdroomt. Je houdt dit voor jezelf.

b.Je zou vanuit deze psalm ook over de ‘dorst’ met betrekking tot de gemeente na kunnen denken. Neem nu even tijd om voor jezelf na te denken en schrijf hieronder een aantal verlangens voor je gemeente. Wat hopen wij dat God in ons midden zal doen? Wees eerlijk, het kan van alles zijn. Deel deze met elkaar.

Geef de groep eerst een paar minuten om na te denken over verlangens die in hun hart leven en een persoonlijk antwoord (of meerdere) in de gedachtenwolkjes in het werkboek in te vullen. Deze houdt iedereen in principe voor zichzelf, al is het geen probleem als iemand dit op eigen initiatief met de groep deelt. Zorg wel dat andere groepsleden zich niet gedwongen voelen om hun eigen verlangens te delen.
Geef de groep opnieuw een paar minuten om na te denken en een antwoord (of meerdere) in de gedachtenwolkjes in het werkboek in te vullen. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Er zijn geen goede op foute antwoorden, wel kunnen antwoorden gekleurd zijn door eigen ervaringen.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘vastgehouden worden’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 5

Als het verlangen naar God in ons leven op een laag pitje is gekomen, houdt God je toch vast. Kan je daar een ervaring over delen?

Dit is weer een persoonlijke vraag, peil wie er een ervaring wil delen. Bereid voor de zekerheid in ieder geval zelf een situatie uit je persoonlijk leven voor dat je wilt delen. Zijn er ook anderen die hun ervaring willen delen, bewaar dan jouw bijdrage tot het laatste. Het kan dat er ook groepsleden die dit niet zo ervaren hebben, geef ook ruimte voor hun verhaal (en misschien verdriet).

In beweging

Vertel de groep het ‘huiswerk’ als follow up op deze bijeenkomst: “Zoek voor de volgende bijeenkomst een citaat, een gedicht of ander lied dat voor jou het verlangen naar God goed, mooi of indringend onder woorden brengt. Je mag het natuurlijk ook zelf schrijven. Neem het volgende keer mee of stuur het rond als jullie een groepsapp hebben. Bij verhalen delen komen we er op terug.” Hebben jullie een groepsapp? Deel dan binnen een week je eigen bijdrage en moedig de groep aan dat ook te doen.

Verhalen delen

Kijk van te voren of het lukt met beeld en geluid van het filmpje dat je gaat laten zien. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen (www.izb.nl/focus).

Leg uit dat het in de video gaat over Luis uit Colombia, omdat we veel van broeders en zuster uit de wereldkerk kunnen leren. Verdeel de groep in drieën en geef voordat jullie de video de kijkvragen mee. Dat helpt de groepjes kijken vanuit de juiste context. Laat het filmpje zien en bespreek daarna met elkaar de kijkvragen:

Groep 1: Waar zie je in het filmpje iets van verwondering (het thema van gesprek 2)?

Groep 2: Waar zie je in het filmpje iets van verlegenheid (het thema van gesprek 3)?

Groep 3: Waar zie je in het filmpje iets van verlangen (het thema van dit gesprek)?

Laat elke groep kort iets vertellen over wat ze zagen van verwondering, verlegenheid en verlangen.

Bespreek afsluitend de vraag wat zou ieder persoonlijk na het kijken van deze video en kennismaken met Luis zelf aan God willen vragen als het gaat om verlangen.

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft. Kondig aan dat jullie het gebed af zullen sluiten met het gezamenlijk zingen van Psalm 63 vers 1 en 3. Als zingen ongebruikelijk is, lees de psalm dan voor en eindig met ‘amen’.

Ga zelf voor in gebed (of vraag het vooraf aan iemand anders) en dank God voor zijn zorg voor ons en spreek de genoemde dankpunten en voorbeden uit.

 

Bedank de groep voor de inbreng en aanwezigheid en geef even aan wanneer jullie volgende keer bij elkaar komen. Het is handig als ze zelf in de tussenliggende tijd het Bijbelgedeelte voor de volgende keer doorlezen.

Gespreksplanner

Doelstelling van de avond
Velen ervaren een intens verlangen naar een leven dichtbij Jezus. Verlangens zijn niet altijd gemakkelijk onder woorden te brengen, zeker als die verlangens diep gaan. Woorden van mensen die ons voorgingen of van dichters, zoals de psalmen, kunnen ons dan helpen.

 

benodigdheden

niet vergeten aan de groep door te geven:

 

gebedspunten:

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Lied
  uur
 • Gebed
  uur
 • Verhalen
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • In beweging
  uur
 • Verhalen
  uur
 • Gebed
  uur