Doelstelling

Jezus schrijft dat de gemeente in Efeze haar eerste liefde verlaten heeft. We kijken eerlijk naar onszelf en worden ons bewust van onze verlegenheid. Zou het kunnen dat we onze eerste liefde voor Jezus verloren zijn en verlegen zijn om ons geloof woorden, handen en voeten te geven?

Lied

Zing het lied ‘Zonne der gerechtigheid’ (LvK 313) met elkaar (of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier weer bij elkaar gebracht heeft als deel van de gemeente en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Verhalen delen

Kijk van te voren of het lukt met beeld en geluid van het filmpje dat je gaat laten zien. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen (www.izb.nl/focus).

Leg uit dat het in het Bijbelgedeelte gaat over onze eerste liefde van Jezus. Vertel dat jullie nu naar een filmpje van ongeveer acht minuten gaan kijken waarin mensen reflecteren op hun eerste liefde voor Jezus. Geef voordat jullie het filmpje kijken de introductie of kijkvragen mee. Dat helpt de groep kijken vanuit de juiste context. Laat het filmpje zien en bespreek daarna met elkaar de kijkvragen:

 1. In wie herken jij je het meest?
 2. Hoe zit het met jouw eerste liefde?

Vraag na het kijken een paar mensen om te reageren. Ga nu niet alvast de hele Bijbelstudie doen, maar vraag een aantal leden van de groep iets over hun eigen eerste liefde voor Jezus te delen.

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan.

Bijbelstudie: Openbaring 2:1-7

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen: Zijn er dingen in de tekst die je speciaal opvallen, die onverwacht of ongewoon zijn of die vragen, verbazing of onbegrip bij je oproepen?

Gespreksvraag 1

Zijn er dingen in de tekst die je speciaal opvallen, die onverwacht of ongewoon zijn of die vragen, verbazing of onbegrip bij je oproepen?

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Efeze’, ‘gastvrijheid’ en ‘kritiek’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2

Stel je eens voor dat in jullie gemeente  op een zondagmorgen één van de ouderlingen naar de microfoon loopt, en zegt: “Gemeente, wij hebben een brief ontvangen met een boodschap van Jezus zelf.” De brief blijkt een evaluatie van het gemeenteleven te zijn. Wat denk je dat er in de brief zou staan? Zou je concrete dingen kunnen noemen, zowel positief als negatief?

Dit kan een spannende vraag zijn, zeker als er groepsleden zijn die een extreem positief of negatief (of zelfs gefrustreerd) perspectief op de gemeente hebben. Opmerkingen van anderen brengen daar wellicht iets meer balans in, zo niet, probeer dat dan als gespreksleider in te brengen. Begin net als in de brief aan de gemeente van Efeze eerst met het noemen van positieve punten, geef daarna ruimte voor negatieve punten. Zorg dat er geen welles-nietes-sfeer ontstaat, maar laat de ervaringen en gevoelens naast elkaar staan.

Gespreksvraag 3

a.Het is niet meteen duidelijk over welke liefde Jezus het hier heeft. Denk je dat het over de liefde tot God, de liefde onderling in de gemeente of de liefde voor de mensen buiten de gemeente gaat? Kan je deze eigenlijk los van elkaar zien? Waarom wel of niet?
b. Van welke liefde kunnen jullie wel iets meer gebruiken in de gemeente?


Stel eerst de eerste vraag over het soort liefde waar op gedoeld zou kunnen worden. Laat de groep daarna zelf ontdekken hoe de verschillende soorten liefde eigenlijk niet los verkrijgbaar zijn. De b-vraag zal leiden tot een gesprek over meer aandacht die nodig is voor toerusting, geloofsverdieping, onderling pastoraat of diaconaat. Dat kan heel verschillend ervaren worden, er is geen goed of fout antwoord.

Lees de toelichtende tekst over ‘uitdoven’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 4

a.Denk terug aan de periode in je leven dat je tot geloof kwam. Misschien groeide je niet op in een christelijk gezin en gebeurde er iets waardoor je Jezus persoonlijk ontmoette. Of je wieg stond bij wijze van spreken in de kerk en op een goede dag besloot je belijdenis te gaan doen. Stond je in vuur en vlam? Hoe voelde dat voor jezelf en hoe merkte je omgeving dat? Verlang je terug naar die ervaring? Deel je verhaal met degene die naast je zit.

b.Heeft de verlegenheid die we ervaren als het over missionair-zijn gaat, te maken met het niet langer ‘in vuur en vlam staan’? Waarom wel of niet?

Neem voldoende tijd voor deze vraag en laat bij de a-vraag de groep hun persoonlijk verhaal in tweetallen delen. Wissel na 5 minuten van verteller en vraag of iemand na de volgende 5 minuten zijn of haar verhaal kort met de groep wil delen. B kan als groep besproken worden. Er hoeft geen overeenstemming over het antwoord te zijn, het is genoeg als het voor sommigen een eyeopener is.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Focus op Christus’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

In beweging

Introduceer het nieuwe onderdeel ‘in beweging’ en leg uit dat we de dingen die we in deze gesprekken leren en ontdekken, ook in praktijk brengen willen brengen. In dit onderdeel worden kleine stappen voorgesteld die wij als oefening kunnen zetten in onze eigen situatie, soms persoonlijk, soms als groep of zelfs als gemeente. We moedigen elkaar aan om dit ook echt te doen door concrete plannen te maken en later ook aan elkaar te vragen hoe het is gegaan.

 

Dienen en delen

Leg uit dat een aantal van de in beweging-oefeningen vooral gericht zal zijn op het liefdevol dienen van andere  mensen in onze eigen omgeving. Hierin krijgt het diaconaat als op een nieuwe manier handen en voeten.

 

Misschien ben je in de drukte of de sleur van het dagelijks leven ook wel mensen vergeten die je vroeger wel tijd, aandacht of energie gaf. Vandaag is de concrete opdracht om aan zo’n een mede-gemeentelid, familielid, iemand in de straat, een kennis of oud-collega te denken. Vraag de leden om zichzelf af te vragen of degene die ze in gedachten hebben hen nog steeds nodig zouden kunnen hebben, of dat het nog steeds een bemoediging zou kunnen betekenen als ze aandacht krijgen. Spoor hen tenslotte aan om heel concreet te bedenken hoe ze in de komende dagen die persoon met een telefoontje, kaart of bezoekje kunnen dienen om zo iets van de (eerste) liefde van Christus zichtbaar te maken. Maak tweetallen om hun plan met iemand te delen. Misschien heeft de gesprekspartner nog aanvullende adviezen of ideeën?

 

Leg uit dat jullie tijdens de volgende bijeenkomst bij het onderdeel ‘verhalen delen’ delen hoe dit is gegaan en roep de leden van de groep op om in de tussenliggende periode voor de persoon die ze in gedachten hebben te bidden.

Gebed

Kijk van te voren of het lukt met het geluid van het lied dat je gaat laten horen. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen (www.izb.nl/focus).

Lees, zing of luister biddend het lied ‘Herstel mijn eerste liefde’ van Marcel en Lydia Zimmerman via een CD, Spotify of internet (https://www.youtube.com/watch?v=wrxZrzwMLgg ).

 

Bedank de groep voor de inbreng en aanwezigheid en geef even aan wanneer jullie volgende keer bij elkaar komen. Het is handig als ze zelf in de tussenliggende tijd het Bijbelgedeelte voor de volgende keer doorlezen.

Gespreksplanner

Doelstelling van de avond
Jezus schrijft dat de gemeente in Efeze haar eerste liefde verlaten heeft. We kijken eerlijk naar onszelf en worden ons bewust van onze verlegenheid. Zou het kunnen dat we onze eerste liefde voor Jezus verloren zijn en verlegen zijn om ons geloof woorden, handen en voeten te geven?

 

benodigdheden

 

niet vergeten aan de groep door te geven:

 

gebedspunten:

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Lied
  uur
 • Gebed
  uur
 • Verhalen
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • In beweging
  uur
 • Gebed
  uur