Doelstelling

We mogen ons verwonderen over wat God al in ons midden doet en gegeven heeft.

Lied

Zing het lied ‘Groot is uw trouw, o Heer’ (OTH 137, Opwekking 123) met elkaar (of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier weer bij elkaar gebracht heeft als deel van de gemeente en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het in dit blok gaat om verwondering over wat God allemaal doet in jullie gemeente.

Bijbelstudie: Filippenzen 1:3-11

Kies een vertaling en laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen. Vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen: Lees het Bijbelgedeelte nog een keer stil voor jezelf door en probeer de  relatie tussen Paulus en de gemeente met een paar woorden samen te vatten.

Gespreksvraag 1

Lees het Bijbelgedeelte nog een keer stil voor jezelf door en probeer de  relatie tussen Paulus en de gemeente met een paar woorden samen te vatten.

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Paulus en de Filippenzen’ en ‘met vreugde’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2

Als je deze woorden van Paulus leest, wat denk je dan:
– mooi dat je zo over de gemeente kunt spreken.
– ik herken er wel iets van.
– tjonge, beetje overdreven.
– is er dan helemaal niets waar hij van baalt?
– zo gaat het er bij ons in de gemeente niet aan toe.
– dat zou ik ook wel willen.
– dat kan ik ook voor mijn eigen gemeente doen.
– iets anders, namelijk…
Deze vraag is bedoeld om te peilen hoe de leden van de groep naar hun eigen gemeente kijkt. Het gaat om meningen en zijn dus geen goede of foute antwoorden. Door het kiezen uit een aantal reacties lijkt het een simpele vraag, maar het kan ook uitlopen op een heel persoonlijke verhaal dat verdriet of frustratie boven kan brengen. Wees hierop voorbereid en ga zorgvuldig met de antwoorden om. Neem voldoende tijd om een aantal verhalen te horen. Bedank degene die deelt ook voor zijn of haar openheid.

Gespreksvraag 3

Wat geeft je vreugde in de gemeente en waar wil jij voor danken als je aan jullie gemeente denkt?
Misschien zijn er bij de vorige vraag al punten genoemd, begin dan met die op te schrijven. Neem voldoende tijd voor deze vraag en laat de lijst, liefst met stift geschreven dus goed leesbaar voor iedereen op tafel liggen.

Lees de toelichtende tekst over ‘verbonden in genade’ en ‘onderscheidingsvermogen’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 4

Waar komt het in deze tijd van gemeentezijn echt op aan denk je? Wat is wezenlijk en wat leidt alleen maar af? Op welke manier kunnen we oefenen in onderscheidingsvermogen of fijnzinnigheid?
Dit is geen eenvoudige vraag in een tijd waarin er in ons persoonlijk leven, in de wereld en in de kerk veel op ons af komt. Probeer samen hoofd- van bijzaken in de kerk te onderscheiden. Blijf niet hangen in een discussie over een bijzaak, maak op deze manier het samen beantwoorden van de vraag al een oefening in het elkaar trainen van onderscheidingsvermogen. Vergeet vooral in het gesprek de heilige Geest niet die gebeden kan worden om onderscheidingsvermogen, leiding en kracht.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Als God zwijgt’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Verhalen delen

Introduceer het onderdeel ‘verhalen delen’ en leg uit dat je daarbij telkens word uitgenodigd je ervaringen over wat je meemaakt met God onder woorden te brengen. En te delen met anderen. Jullie zijn al jaren gemeente met elkaar en er gebeurt vast en zeker van alles in, rondom en vanuit jullie kerk. We willen beginnen met ons daarover te verwonderen en stil te staan bij en uit te spreken van de goede dingen  in de gemeente.

Neem even tijd en deel daarna twee mooie dingen waarvan je weet dat die plaatsvinden in de gemeente. Misschien ben je er zelf bij betrokken, misschien heb je het gezien of gehoord.

Bespreek daarna in tweetallen de volgende gespreksvragen:

 1. Hoe en waar zien wij God aan het werk in onze gemeente? Pak desnoods het vel met antwoorden op vraag 3 er nog even bij.
 2. Kun je momenten aanwijzen waarin God de gemeente gebruikt heeft om anderen tot zegen te zijn?

Gebed/lied

Leg uit dat als je verwondering en dankzegging bewust een plek geeft in je gebed, je anders gaat kijken naar de gemeente. Inventariseer daarom nu naar aanleiding van het verhalen delen van zojuist dankpunten (of neem de antwoorden van vraag 3 erbij) laat één of meerdere personen voorgaan in dankgebed om zo samen voor God om deze punten te noemen.

 

Optioneel, als er tijd is en als dit bij jullie groep past
Kies één persoon die de punten samenvoegt tot een dankgebed voor de gemeente in de stijl van Paulus. Deze schrijver kan het gebed aan de rest van de groep per mail of WhatsApp toesturen. Andere mogelijkheden zijn het maken van een kaart met daarop dit gebed of het toesturen aan de weekbrief of het kerkblad om het dankgebed op die manier breder in de gemeente te delen.

Bedank de groep voor de inbreng en aanwezigheid en geef even aan wanneer jullie volgende keer bij elkaar komen. Het is handig als ze zelf in de tussenliggende tijd het Bijbelgedeelte voor de volgende keer doorlezen.

Gespreksplanner

Doelstelling van de avond
We mogen ons verwonderen over wat God al in ons midden doet en gegeven heeft.

benodigdheden

 • eventueel andere liederen

 

niet vergeten aan de groep door te geven:

 

gebedspunten:

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Lied
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Verhalen
  uur
 • Gebed
  uur

datum volgende keer: