Doelstelling

Te midden van de veelheid van activiteiten is het nodig om rust te vinden. We komen uit de activiteitenmodus en tot echte verdieping als we Jezus centraal stellen.

Lied

Zing het lied ‘Aan uw voeten, Heer’ (OTH 223, Opwekking 462) met elkaar (of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier weer bij elkaar gebracht heeft als deel van de gemeente en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het in dit gesprek gaat om wat Jezus ons zelf leert over bidden.

 

In dit allereerste Focusgesprek maken jullie kennis met elkaar en met de manier waarop jullie straks Bijbelstudie doen. Leg uit dat er in dit blok 0 per gesprek een nieuw element van Focus geïntroduceerd. Zo werken we toe naar de opbouw van de Focusgesprekken van blok 1-6. Licht de  vaste onderdelen, die steeds terugkeren  toe door ze uit het werkboek voor te lezen of samen te vatten in je eigen woorden.

kennismaking

Ook al trekken jullie als kring al langer met elkaar op, het is goed om elkaar steeds beter te leren kennen. Trek hier voldoende tijd voor uit, deze kennismaking mag gerust twintig minuten tot een half uur duren. Neem de leiding over het rondje dat jullie gaan maken en geef nu eerst de volgende opdracht: vertel iets over thuis wat de anderen nog niet weten en deel iets van waar je in het dagelijks leven vooral mee bezig bent. Je kent vast het verhaal van Martha en Maria wel, de zussen waarvan de één als doener en de ander als denker leren kennen. Identificeer jij je vooral met Martha of Maria? Geef twee minuten bedenktijd en maak dan een rondje.

 

Maak nog een kort rondje en laat iedereen vertellen waarom ze dankbaar zijn om hier vandaag te zijn en vraag hen tenslotte hun verwachtingen over deze (reeks) bijeenkomst(en) te delen.

Bijbelstudie Lucas 10:38-42

Kies een vertaling en laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen. Vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen: Lees het Bijbelgedeelte nog een keer stil voor jezelf door en onderstreep twee of drie woorden die volgens jou de kern van dit verhaal raken. Deel met de groep welke woorden je hebt uitgekozen en waarom.

Gespreksvraag 1

Lees het Bijbelgedeelte nog een keer stil voor jezelf door en onderstreep twee of drie woorden die volgens jou de kern van dit verhaal raken. Deel met de groep welke woorden je hebt uitgekozen en waarom.

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘karakter en gaven’, ‘plichtsbesef’ en ‘er moet zoveel’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2

Wat zegt onze cultuur over gefocust bezig zijn, het druk hebben en geleefd worden door een volle agenda? En wat zegt onze kerkcultuur wat dat betreft?

Dit is een redelijk algemene vraag, het zal het ene groepslid meer raken dan het andere. Dat heeft te maken met hoe iemands leven ingericht is: het maakt verschil of je single bent, of dat je een druk gezin hebt, werk je parttime of fulltime of ben je misschien werkloos en hoeveel kan je aan? Vraag een aantal reacties en vat die samen. Laat de verschillen staan, maar zoek begrip voor elkaars standpunt.

Achtergrondinformatie: Gastvrijheid

In de Midden-Oosterse cultuur is gastvrijheid belangrijk. Waar we er ons in Nederland meestal afmaken met een kopje koffie of thee en één koekje, werd er in deze situatie in Bethanië, het dorpje een paar kilometer buiten Jeruzalem waar Martha, Maria en hun broer Lazarus woonden, waarschijnlijk meteen een hele maaltijd bereid. Het was logisch dat Martha als oudste dochter die verantwoordelijkheid op zich neemt, het was haar plicht om ervoor te zorgen dat de gasten zich thuis voelen. Maar toch spreekt Jezus Martha aan op haar gedrag. Jezus bekritiseert niet Martha’s gastvrijheid. Het probleem is, dat ze ‘bezorgd is’ en ‘zich druk maakt over veel dingen’ (vs. 40, 41). Martha wordt helemaal in beslag genomen door het zorgen. Ze is blijkbaar zo gericht op haar rol als gastvrouw, dat ze vergeet dat gastvrijheid bedoeld is voor de gasten. Het is geen doel op zich.

Lees de toelichtende tekst over ‘juiste plaats’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3

We zien Maria in de hectiek aan de voeten van Jezus gaan zitten, wat helpt jou om ook zo’n ongewone keuze te maken?

Deze vraag gaat over het kiezen voor Jezus, soms tegen de stroom of verwachtingen in. In welke omstandigheden laat jij je stil zetten om je op Jezus te richten? Pas bij de volgende vraag gaat het over hoe je dat doet, bewaar dat dus nog even. Als iemand het om welke reden dan ook moeilijk vindt om deze persoonlijke vraag te beantwoorden, spreek daar dan begrip voor uit. Als er weinig respons komt, weet je dan misschien zelf een voorbeeld? Je kunt er ook voor kiezen om de groep tijd te geven om er even over na te denken en om het antwoord op te laten schrijven in het werkboek, zonder dat het daarna met de groep gedeeld wordt.

Lees de toelichtende tekst over ‘ontmoeting met Jezus’ of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 4

Maria kiest dit bijzondere moment om aan de voeten van Jezus te zitten. Maar je kunt elke dag momenten inbouwen om aan zijn voeten om naar Hem te luisteren in gebed en door het lezen in de Bijbel.

a. Heb jij een bepaalde routine om ‘aan de voeten van Jezus’ te zitten? Zo ja, welke en zo nee, hoe zou je dat kunnen veranderen?

b. Welke ervaring heb je daarmee?

Deze vraag bestaat uit twee delen, behandel ze ook na elkaar. De a-vraag is nog redelijk ’technisch’,  de b-vraag is persoonlijker. Peil wie er een ervaring wil delen. Dit is jullie eerste bijeenkomst, dus er bestaat een kans dat die openheid en vrijmoedigheid er nog niet is. Bereid daar in ieder geval zelf een verhaal over het aan de voeten van Jezus zitten uit je persoonlijk leven voor dat je wilt delen.

Zijn er ook anderen die hun ervaring willen delen, bewaar dan jouw bijdrage tot het laatste.

Gespreksvraag 5

a. Bedenk samen een lijstje van dingen die we ‘moeten’ in de kerk.
b. Neem de punten samen door en vraag je af wat deze dingen te maken hebben met zitten aan de voeten van Jezus.

Maak een concreet lijstje op papier om de waarschijnlijk lange opsomming ook echt zichtbaar te maken. Jullie stellen nu een takenlijst op voor de kerk, maar zou je zo’n lijst niet voor het hele leven kunnen opstellen? Het punt dat jullie samen willen ontdekken en uitwerken is dat dingen die moeten gebeuren ook op een andere manier gedaan kunnen worden

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft. Kondig aan dat jullie het gebed af zullen sluiten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’.

Ga zelf voor in gebed (of vraag het vooraf aan iemand anders) en dank God voor zijn zorg voor ons en spreek de genoemde dankpunten en voorbeden uit. Bid ook voor de dingen die jullie bij gesprekspunt 5 genoemd hebben.

 

Bedank de groep voor de inbreng en aanwezigheid en geef even aan wanneer jullie volgende keer bij elkaar komen. Het is handig als ze zelf in de tussenliggende tijd het Bijbelgedeelte voor de volgende keer doorlezen.

Gespreksplanner

Doelstelling van de avond
Te midden van de veelheid van activiteiten is het nodig om rust te vinden. We komen uit de activiteitenmodus en tot echte verdieping als we Jezus centraal stellen.

benodigdheden

 • eventueel andere liederen

 

niet vergeten aan de groep door te geven:

 

gebedspunten:

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Gebed
  uur
 • Introductie/kennismaking
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Gebed
  uur

datum volgende keer: